דף הבית > יעוץ משפטי >
crumbs
 

שטר חוב דוגמה

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

 

מספר שטר

1

סך בספרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב (עיר)

 

יום

 

בחודש

 

שנת

 

 

 

 

 

 

 

 

ביום

 

בחודש

 

שנה

 

אני/אנו מתחייב/ים לשלם נגד שטר זה

 

 

לפקודת ה'

 

 

 

סך שקלים חדשים (במילים)

 

מוסכם כי איחור בתשלום ישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית שתהיה משולמת בבנק הפועלים על חריגות מאשראי מוקצב בחשבון דביטורי (ב-₪) בתוספת % 6 לשנה. כל אחד החותם על שטר זה כעושה, מסב או ערב, מוותר על טענת התיישנות ביחס לשטר זה ופוטר את אוחזו של שטר זה מהצורך להציג לפרעון את השטר, כולו או כל אחד מתשלומיו, ומהצורך להעידם ו/או ליתן הודעת חילול ו/או דרישת תשלום. בתי המשפט המוסמכים בכל הנוגע לשטר זה, יהיו בתי המשפט בעיר תל אביב בלבד. כמו כן הננו לאשר כי ידוע לו כי אוחזו של שטר זה יהיה רשאי לסחר ו/או להסב את השטר לתאגיד בנקאי ו/או לכל תאגיד או גורם אחר עפ"י בחירת אוחז השטר. התאגיד בנקאי ו/או כל תאגיד או גורם שלטובתו יוסב שטר זה יהיה אוחז כשורה ואנו מותרים בזה על כל טענה בענין זה.

 

התמורה קיבלתי ב-

 

 

 

 

 

מקום התשלום

 

 

 

אם מקום התשלום הוא בבנק - נא לציין את שם הבנק מספר הסניף וכתובתו

 

 

 

 

חתימת עושה השטר

 

פרטי עושי השטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיקוד

 

עיר

 

כתובת

 

ת"ז

 

שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיקוד

 

עיר

 

כתובת

 

ת"ז

 

שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיקוד

 

עיר

 

כתובת

 

ת"ז

 

שם

 

פרטי הערבים וחתימתם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה

 

עיר ומיקוד

 

כתובת

 

ת"ז

 

שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה

 

עיר ומיקוד

 

כתובת

 

ת"ז

 

שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה

 

עיר ומיקוד

 

כתובת

 

ת"ז

 

שם

 

הורד טופס שטר חוב בפורמט word

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

                        

ENGLISH
לדף הראשי
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר