דף הבית > יעוץ משפטי >
פסק דין ראשון בנושא: קידום אתרים במנועי חיפוש

פסק דין ראשון בנושא: קידום אתרים במנועי חיפוש

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

פסק דין ראשון בנושא: קידום אתרים במנועי חיפוש

בש (ת"א) 178503/08 ‏          ‏ בית משפט השלום תל אביב-

נירמי בע"מ נגד סלמה הדר

כב' הרשם גזית יובל

החלטה

א.מבוא:

2. תיק ההוצאה לפועל נפתח לבצועם של שני שיקים על סך של 1840 ₪ כל אחד.

3. ביום 19.2.09 התקיים דיון במעד הצדדים ומר סלמה נחקר על תצהירו בחקירה נגדית.

4. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

 ב.טענות המבקשים:

5. טענות המבקשים בקליפת האגוז הינן כדלקמן:

א. המשיבה הפרה את התחיביותיה, כמפורט בהתנגדות, ולפיכך חל כשלון תמורה מלא.

ב. לחילופין, כל השיקים ניתנו בגין כל חודש על מנת להבטיח את ביצוע העבודה ולכן נוכח הפרת ההסכם וביטולו חל כשלון תמורה חלקי קצוב.

ג. זכות קיזוז בגין נזקים שנגרמו בגין מימון הקמת האתר, עגמת נפש הסכם אחר לקידום האתר ואובדן הכנסות. 

ג. ההלכות לענין התנגדות לבצוע שטר:

6. ס' 81א' לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 שכותרתו הוצאה לפועל של שטרות, קובע:

"(א) שטר חליפין שטר חוב ושיק משמעותם בפקודת השטרות (בחוק זה שטר) ניתנים לביצוע כמו פסק דין של בית משפט, הסכום הנקוב בשטר ייגבה בתוספת...

(ב) המבקש ביצועו של שטר יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה על כך והוראות סעיף 7(ב) יחולו עליה כאילו היתה בקשה לביצוע פסק דין.

(ג) החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע הבקשה תהא נתמכת בתצהיר ובו יפורטו העובדות ונימוקי ההתנגדות ומשהוגשה התנגדות יעכב ראש ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט;לענין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג 1963...".
 7. מכח סעיף זה, רשאי האוחז לפנות במישרין אל לשכת ההוצאה לפועל

בבקשה לביצוע שטר.

החייב רשאי להתנגד לביצועו של השטר בדרך בה מבקשים רשות להתגונן מפני תובענה בסדר דין מקוצר.

 8. בשלב הרשות להתגונן אין בית המשפט קובע ממצאים או את אמינות העדים וכל שעל המבקש להוכיח היא הגנה לכאורה או הגנה אפשרית בפני התביעה.

וראה "סוגיות בסדר דין אזרחי" מפי כב' השופט גורן בע"מ 310 שם;

 "בהליך שבו נדונה בקשה לרשות להתגונן, די אם הנתבע מראה הגנה לכאורה; אין בודקים בשלב זה כיצד יצליח להוכיח הגנתו ואין בודקים את טיב ראיותיו".

 דיון:

ברי כי המשיבה ביצעה עבודה כלשהי עבור המבקשים אף אליבא לשיטת המבקשים.
לפיכך, אין בכשלון תמורה מלא עסקינן.

אשר לכשלון תמורה חלקי וקצוב הרי שהגם ובהסכם ההתקשרות לא נכתב שהשיקים ניתנים בגין כל חודש בנפרד הרי שאין סתירה מהותית לטענה זו, מה גם וניתן בשלב זה של הדיון להעלות טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב.

12.טענה זו מקימה הגנה אפשרית בפני התביעה.

13.לענין טענות הקיזוז, הפיצוי בגין עגמת הנפש אינו קצוב ולכן לא ניתן לקזזו.

14.גם ההוצאה בגין בניית האתר לא השתלמה למשיבה אלא לצד ג' שהיה

אחראי על בניית האתר.

15. מר סלמה אישר בעדותו שבהסכם נכתב שתפקיד המשיבה היה עזרה וליווי

בבנית האתר, וראה עמוד 5 לפרוטוקול הדיון מיום 19.2.09.

16. לכן, לא ניתן לקזז הסך של 2,200 ₪ בגין בניית האתר.

17. האומדן בגין הפסד ההשתכרות ואובדן הכנסה אינו מבוסס על חישוב

אריתמטי אלא אומדן בלבד, ובשל כך אינו קצוב.

סוף דבר:

18. הטענה בדבר כשלון תמורה מלא נדחית.

19. הטענות בדבר קיזוז נדחות.

20. הטענה בדבר כשלון תמורה חלקי קצוב מתקבלת.

21. אשר על כן, ובגין טענה זו בלבד מתקבלת ההתנגדות וניתנת למבקשים

רשות להגן בפני התביעה.

22. הנני מורה כדלקמן:

א. המזכירות תפתח תיק אזרחי בסדר דין מהיר.

ב. לאור סכומה, תעבור התובענה לסדר דין מהיר והצדדים יפעלו על פי פרק טז1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, שעניינו תובענות בסדר דין מהיר ובכפוף להוראות שלהלן.

ג. הבקשה לביצוע השטר תיחשב ככתב תביעה והתצהיר התומך בהתנגדות ייחשב ככתב הגנה.

ד. התובע/ת ימציא לבית המשפט ולנתבע/ת, תוך 30 ימים מהיום, תצהיר אימות וגילוי מסמכים מוקדם (דהיינו, רשימה של כל המסמכים הנוגעים לעניין וצילום של אותם מסמכים) וכל מסמך נוסף, שיש לצרף לכתב תביעה על פי תקנות 214ב1(א), 214ג ו- 214ח.

ה. הנתבע/ת ימציא לבית המשפט ולתובע/ת את כל המסמכים שיש לצרף לכתב הגנה בהתאם לתקנות 214ב1(ב), 214ג ו- 214ח, תוך 15 ימים מיום קבלת מסמכי התובע/ת.

ו. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית של כל עדיהם תוך 30 ימים מיום קבלת מסמכי הנתבע/ת. לתצהירים יצורפו המסמכים שעליהם מסתמך העד בתצהירו. לעניין זה תחול תקנה 214ט.

ז. המזכירות תקבע ישיבה מקדמית בפני שופט, במעמד בעלי הדין.

ח. לתשומת לב הצדדים, שדין אי התייצבות לישיבה מקדמית, כדין אי התייצבות למשפט.

23. הוצאות ההליך בסך של 1000 ₪ בהתאם לתוצאות בהליך העיקרי.

54678313המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

 ניתנה היום ט"ז באדר, תשס"ט (12 במרץ 2009) בהיעדר הצדדים.

 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

רשימת כל הטפסים באתר

ENGLISH
לדף הראשי
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר