תעודת מניה למוכ"ז

 

תעודת מניה מספר 00001 על סך 100 מניות רגילות בנות -.1 שקל חדש כל אחת מתוך 10,000 מניות למוכ"ז שהונפקו

 

חברת אלף בית גימל בערבון מוגבל

 

הרשומה אצל רשם החברות בירושלים,

ח"פ 987654321

 

הונפקה ביום 20 לאוקטובר 2013

 

 

 

 

?

 

?

יוסף מלך השטיחים

מזכיר החברה

 

ברול אוזרד

מנהל החברה