עורכי דין - דף הבית>> אימוץ בין ארצי - אימוץ ילדים בחו"ל>> טופס בקשת הורה לאימוץ בין ארצי

טופס בקשת הורה לאימוץ בין ארצי

 (נספח לכללים)

טופס בקשה לאימוץ בין ארצי

 12.  פניות קודמות לאימוץ של המבקש/ת

 

המבקשת

המבקש

ביצוע פניות קודמות

כן/לא

כן/לא

תאריך הפניה

 

 

הגוף שאליו נעשתה הפניה

 

 

תוצאות הפניה

 

 

הערות

 

 

  

13.  הרשעות ורישומים פליליים

 

המבקשת

המבקש

קיימות ורשומות במרשם הפלילי (אם כן, פרט)

כן/לא

כן/לא

  

14.  התדיינויות משפטיות בין בני הזוג

האם נדונו/נדונים תיקים בעניני משפחה בין בני הזוג? נא לפרט:

מקום הדיון:

בפני מי נדון:

מס' התיק:

נושא הדיון:

 

 15.  אירועי אלימות במשפחה

  נא לפרט:
 
 

 

  16.  אנשים המכירים מקרוב את המבקש/ת, שניתן לפנות אליהם לקבלת מידע

א.  שם פרטי

שם משפחה

כתובת

מס' טלפון

הקשר לבני הזוג

 

 

 

 

 

ב.  שם פרטי

שם משפחה

כתובת

מס' טלפון

הקשר לבני הזוג

 

 

 

 

 

ג.  שם פרטי

שם משפחה

כתובת

מס' טלפון

הקשר לבני הזוג

 

 

 

 

 

 

שם המבקשת

 

 

 

חתימה

 

שם המבקש

 

 

חתימה

 

 נא לצרף לבקשה:

 * 3 תמונות עדכניות של כל אחד מהמבקשים;

 * צילום תעודת זהות או דרכון של כל אחד מהמבקשים;

 * מסמך רשמי המעיד על מעמד אישי: צילום תעודת נישואים/גירושים/פטירה של בן/בת הזוג;

 * קורות חיים של כל אחד מהמבקשים כתובות בכתב ידו (ה);

 * כתבי הסכמה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי, כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, לגבי כל אחד מהמבקשים חתום בידם;

 * אישור רפואי על מצבם הרפואי של המבקשים וכתבי ויתור על סודיות לקבלת מידע רפואי, לפי הטפסים שבנספח, לגבי כל אחד מהמבקשים חתום בידם;

 * אישור המעיד על הכנסות (צילום טופס 106 או טופס שומה אחרון ממס הכנסה);

 * אישור על היות המבקש/ת תושב/ת ישראל 3 שנים מתוך 5 השנים שקדמו להגשת    הבקשה.

נספח

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל
עו"ד הנר: 5523333 050

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

}

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner