דף הבית > אימוץ ילדים בין-ארצי >
תקנות אימוץ ילדים -תשלומים מרביים לעמותה מוכרת

תשלומים מרביים לעמותה

תקנות אימוץ ילדים -תשלומים מרביים לעמותה מוכרת

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28לג לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד:הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

1.   שירותים

עמותה מוכרת רשאית לגבות תשלומים בעד השירותים המפורטים להלן:

(1)   חוות דעת של עובד סוציאלי, לרבות ביקורים והתייעצויות, הן לשם בדיקת כשירותו של מבקש לאמץ ילד באימוץ בין ארצי (להלן - המבקש), והן לאחר מסירת ילד למבקש;

(2)   חוות דעת של פסיכולוג וכן ייעוץ או טיפול הן לשם בדיקת כשירותו של המבקש והן לאחר מסירת ילד למבקש;

(3)   חוות דעת רפואית, לרבות בדיקות רפואיות וייעוץ מקצועי;

(4)   חוות דעת משפטית בדבר מילוי דרישות החוק ובדיקת תוקפם של מסמכים הנדרשים לפי החוק;

(5)   ליווי המבקש במדינת החוץ והכנת הילד לקראת האימוץ;

(6)   שירותים אחרים הנדרשים, על פי הדין בישראל או במדינת החוץ, לצורך אימוץ בין ארצי;

(7)   שירותי משרד שמספקת העמותה המוכרת לרבות תפעולה השוטף של העמותה.

 2.   סכומים מרביים

(א)   התשלומים המרביים שעמותה מוכרת רשאית לגבות בעד השירותים וההוצאות שהוציאה בפועל בישראל ובמדינת החוץ לא יעלו על סכום השווה ל-20,000 דולרים של ארה"ב.

(ב)   עמותה מוכרת לא תגבה ממבקש תשלומים אלא בישראל.

(ג)   בתקנה זו, "תשלומים" - לרבות בדרך של נתינת מתנה או תרומה.

 

(30 בדצמבר 1997)

 

לדף הראשי
ENGLISH
אימוץ ילדים בחו"ל

על אימוץ ילדים בין ארצי

הסבר להורים המאמצים

הדין במדינת הילד המאומץ

חוקי אימוץ חו"ל החלים בישראל

החוזה עם עמותת אימוץ

ליווי משפטי בהליך אימוץ חו"ל

בקשה לאימוץ בין ארצי

חוקים לניהול עמותה

חוקים לניהול עמותת אימוץ מוכרת

תנאים להכרת עמותת אימוץ

הפיקוח על עמותת אימוץ

ליווי משפטי לעמותת אימוץ

רשימת עמותות אימוץ מוכרות

חוקי אימוץ ילדים בין ארצי

אמנת האג לאימוץ בין ארצי

הדין הזר במדינות אימוץ

בעלי מקצוע בעמותת אימוץ

פרסום וסודיות בעמותת אימוץ

כשרות ההורים המבקשים

כשרות המבקשים לאמץ ילד בחו"ל

הכרה בעמותת אימוץ

 תשלומים מרביים לעמותה

כמה משלמים לעמותת אימוץ

כללים לניהול עמותת אימוץ

תקנות לניהול עמותת אימוץ

חוק אימוץ ילדים

חוק אימוץ ילדים התשמ"א -1981

תקנות אימוץ (בדיקת כשירות)

תקנות אימוץ ילדים

תקנות אימוץ(בעלי מקצוע)

הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

תקנות אימוץ ילדים -פרסום

תקנות אימוץ (כללי פרסום)

תקנות אימוץ -תשלומים מרביים

הנחיות מקצועיות

הנחיות מקצועיות לפעולות עמותה

טופס בקשת הורה

לאימוץ בין ארצי

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר