דף הבית > הוצאה לפועל >
ביצוע בעין

ביצוע בעין בחוק

 

חוק ההוצאה לפועל - ביצוע בעין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

חוק ההוצאה לפועל - ביצוע בעין

חוק ההוצאה לפועל - ביצוע בעין

חוק

הוצאה לפועל

פרק ו': ביצוע בעין

 61.   מסירת נכס

(א)        הטיל פסק הדין על החייב למסור נכס, יתפוס המוציא לפועל את הנכס וימסרנו למי שזכאי לקבלו לפי פסק הדין.

(ב)        קבע המוציא לפועל שלא ניתן לתפוס את הנכס ולא נקבע בפסק הדין הסכום שיש לשלם תמורתו, רשאי הזוכה לפנות לבית המשפט שנתן את פסק הדין ולבקש שישום את הנכס, ומשנקבעה השומה יוצא פסק הדין לפועל כאילו נקבע בו סכום השומה מלכתחילה.

 62.   מסירת קטין :

(א)        הורה פסק הדין למסור קטין, או לאפשר מגע, התראות או קשר בין הורה לבין ילדו הקטין שאינו נמצא בהחזקתו, או לעשות כל דבר אחר בקשר לקטין ונקבע בהחלטה שהביצוע יעשה באמצעות ההוצאה לפועל, ינקוט המוציא לפועל בכל הצעדים הנדרשים לביצוע פסק הדין, והוא להסתייע לשם כך בפקיד סעד כמשמעותו בחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955 6.

(ב)        קבע המוציא לפועל שפסק הדין אינו ניתן לביצוע אלא על כרחו של הקטין והיה הקטין לדעתו של המוציא לפועל מסוגל להבין בדבר, או שהיו קשיים אחרים בביצוע פסק הדין, רשאי ראש ההוצאה לפועל לפנות לבית המשפט שנתן את פסק הדין בבקשת הוראות.

 63.   עשיית מעשה

(א)        הטיל פסק הדין על החייב לעשות מעשה שלא כאמור בסעיפים 61 או 62 והמעשה ניתן להיעשות על ידי אדם אחר, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות למוציא לפועל לעשות את המעשה או להרשות לזוכה או לאדם אחר לעשותו במקום החייב.

(ב)        ההוצאות לענין סעיף קטן (א) יהיו חלק מן ההוצאות האמורות בסעיף 9.

 64.   פינוי מקרקעין

(א)        ניתן פסק דין לפינוי מקרקעין, לרבות סילוק יד, יקבע ראש ההוצאה לפועל מועד לפינוי בהודעה, שתומצא לחייב ולצד שלישי אשר לידיעתו של ראש ההוצאה לפועל מחזיק באותם מקרקעין או בחלק מהם; לא פונו המקרקעין עד המועד שנקבע, ייכנס המוציא לפועל למקרקעין האמורים, יפנה אותם וימסרם למי שזכאי לקבלם לפי פסק הדין.

(ב)        נמצאו במקרקעין בשעת הפינוי או לאחריו מיטלטלין שהמפונה לא הוציאם, ימסרם המוציא לפועל לשמירה ורשאי הוא למכרם לאחר תקופה סבירה, ואם היו פסידים -ימכרם מיד; ההוצאות לענין זה יהיו חלק מן ההוצאות האמורות בסעיף 9.

 65.   טענות צד שלישי

היה צד שלישי מחזיק במקרקעין האמורים בסעיף 64 או בחלק מהם והוכיח להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל כי הוא זכאי להחזיק באותם מקרקעין או באותו חלק, רשאי ראש ההוצאה לפועל להשהות את הפינוי, כל עוד לא הושלם, לתקופה שיקבע, כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית המשפט ולקבל צו עיכוב; ראש ההוצאה לפועל רשאי להתנות את ההשהייה במתן ערובה להנחת דעתו על ידי הצד השלישי.

 66.   חייב שחזר לאחר הפינוי

הושלמה פעולת פינוי לפי סעיף 64, והחייב או אדם אחר מטעמו חזר ותפש שלא כדין את המקרקעין שפונו, יחזור המוציא לפועל, לפי בקשתו של הזוכה, ויפנה את המקרקעין לשם ביצועו של פסק הדין; אין הוראה זו גורעת מאחריותו של החייב, או של האדם האחר, לפי כל דין.

 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

                        

 

לדף הראשי
ENGLISH
הוצאה לפועל

מי אנחנו

עורכי דין להוצאה לפועל

התמודדות עם הוצאה לפועל

פתיחת תיק הוצאה לפועל

מקום פתיחת התיק

באיזו לשכת הוצל"פ נפתח את התיק

עלות פתיחת תיק

הכמה עולה לנהל תיק הוצאה לפועל

אזהרה לחייב

הודעה לחייב שנפתח תיק נגדו

כיצד על החייב לנהוג

כשהחייב מקבל את האזהרה

עיקול לפני מסירת אזהרה

לפני שהחייב יודע שנפתח התיק נגדו

טענת פרעתי

החייב טוען שכבר שילם את החוב

התנגדות

החייב רשאי לטעון שאינו חייב

טענות נפוצות בהתנגדות

בירור ההתנגדות

כיצד מתנהל הדיון בהתנגדות

חקירת יכולת

בה יקבע כמה החייב ישלם כל חודש

שאלון

לפני חקירת יכולת

כיצד להתכונן לחקירת יכולת

 צו הבאה

בגלל אי התייצבות לדיון

שינוי נסיבות

המצדיק שינוי בגובה התשלומים

מאסר

לחייב שלא משלם או לא מתייצב

תוצאות חקירת יכולת

איחוד תיקים

יתרונות וחסרונות לאיחוד תיקים

חייב מוגבל באמצעים

המשמעות של חייב מוגבל באמצעים

מוגבל באמצעים

יתרונות וחסרונות של מוגבל באמצעים

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

עיקול רכושו של חייב

עיקול בתיק הוצאה לפועל

טענות כנגד עיקול

עיקול מקרקעין

עיקול דירת החייב

הסדר פשרה

איך עושים זאת נכון

צו חיוב בתשלומים

כינוס נכסים

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל

לשכות הוצאה לפועל

לשכות האכיפה והגביה כתובות וטלפון

עיכוב יציאה מהארץ

חוק ההוצאה לפועל

החוק המלא ותקנות ההוצאה לפועל

הוצאה לפועל - טפסים

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר