דף הבית > קניין רוחני >
סימן מסחרי רשום

סימן מסחרי רשום

סימן מסחרי רשום

סימן מסחר הוא סימן המשמש או מיועד לשמש לאדם לעניין הטובין או השירותים שהוא מייצר או עוסק בהם.

אותיות, מספרים, מילים, דמויות, או אותות אחרים, או שילוב שלהם, בשניים או שלושה מימדים, יכולים לשמש כסימני מסחר.

קווים מנחים לטיפול בבקשות לרישום סימני מסחר:

הטיפול בבקשות לרישום סימן המסחר נעשה ע"י מחלקת סימני המסחר. בקשות המוגשות למחלקה נבחנות ע"י בוחני המחלקה ונרשמים רק הסימנים שהבחינה העלתה כי:

I. הסימן הוא בעל אופי מבחין.

II. הסימן אינו תיאורי.

III. הסימן אינו מתנגש עם סימנים רשומים קודמים ו/או בקשות לרישום סימנים זהים או דומים

כדי לוודא שהסימן המבוקש אינו מתנגש עם רישומים ו/או בקשות קודמות נערך חיפוש רק במאגר הנתונים המקומי של הבקשות ו/או סימנים שהוגשו או נרשמו, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, בישראל (יוצאים מן הכלל הזה הם סימנים ידועים ביותר המקבלים מידה מסוימת של הגנה גם אם אינם רשומים בישראל).

בקשות מקבילות לרישום סימנים זהים או דומים

במידה שהוגשה יותר מבקשה אחת לרישום סימן זהה או דומה לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, רשאים המבקשים לנסות ולהגיע להסכם המסדיר את רישום הבקשות המקבילות. לחילופין יובא העניין לדיון בפני הרשם שיחליט על פי הראיות המובאות בפניו.

דין קדימה

מכוח אמנת פריז, מי שהגיש בקשה במדינה חברה או במדינה החברה בארגון הסחר העולמי, רשאי לבקש רישום בישראל תוך שישה חודשים מתאריך הגשת הבקשה הראשונה לרישום סימן המסחר, ולבקשה יהיה זכות דין קדימה לפני כל בקשה לרישום שהוגשה אחרי תאריך הגשת הבקשה בחו"ל.

סימנים הרשומים בחו"ל

סימנים כאלה זוכים להקלה באפשרויות הרישום. הרשם יסרב לרשום סימנים הרשומים במדינה חברה רק במקרים בהם הרישום בישראל יפגע בזכויות שרכש בישראל אדם אחר, או במידה שאין בסימן מידה כלשהי של אופי מבחין.

פרסום

אחרי קיבול, הסימן יפורסם ביומן סימני המסחר המתפרסם בכל חודש.

התנגדות

תוך שלושה חודשים מיום הפרסום יכול כל אדם להגיש בכתב הודעה של התנגדות לרישום.

זכויות בעל הסימן

רישום תקף של אדם כבעל סימן מסחר, יעניק לו זכות בלעדית לשימוש באותו סימן מסחר ביחס לטובין ו/או השירותים שבגינם הוא רשום.

תוקף וחידוש

סימני מסחר ושרות נרשמים לשבע שנים, לאחר מכן יש לחדשם כל ארבע עשרה שנים. ניתן לבקש את החידוש שלושה חודשים לפני שפג תוקפו של הסימן, או שישה חודשים אחרי שפג תוקפו, תוך תשלום אגרת החזרה לתוקף.

זכויות יוצרים

 

לדף הראשי
ENGLISH
קניין רוחני
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר