דף הבית > יזמות עסקית >
עוסק פטור

שותפות

שני אנשים או יותר יכולים לנהל את עסקם בדרך של שותפות

שותפות היא יצירת קשר או הקמת עסק לשם הפקת רווחים או למטרה אחרת, בין שני בני אדם או גוף משפטי אחר או יותר.

הגדרה יבשה למה אנחנו מבינים באופן אינטואיטיבי.

נבחן כאן את המשמעות, היתרונות ובעיקר החסרונות של ניהול עסקים באמצעות שותפות.

שותפות

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

שותפות

סעיף 1 לפקודת השותפויות מגדיר "קשרי שותפות" – הקשרים שבין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, למעט את הקשרים שבין חברי תאגיד שהאוגד לפי כל דין אחר.

גם אם השותפים לא חותמים על הסכם ביניהם, תחול פקודת השותפויות במקום הסכם בין הצדדים.

מרבית פקודת השותפויות מאפשרת לשנות את התנאים של השותפות ואינה כופה עצמה על השותפים.

מספר השותפים

מספר השותפים הכלליים לא יעלה על 20.

חובת רישום

יש לרשום שותפות אצל הרשם בתוך חודש מיום שנוסדה באמצעות טופס רישום שותפות

שותפות שלא נרשמה, יחויב כל שותף בקנס מתמשך יומי.

רישומה של שותפות יהיה במשלוח הודעה לרשם, חתומה בידי השותפים ומכילה פרטים אלה:

  1. שם השותפות

  2. מהות העסק דרך כלל

  3. מקומו הראשי של העסק

  4. שמו המלא, מענו והגדרתו של כל שותף.

  5. שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה, זולת אם כולם מורשים לכך.

  6. תקופת קיומה של השותפות, אם נקבעה לה תקופה, ויום תחילתה.

פעולות של השותפות

כל פעולה של אחד השותפים תחייב את השותפות ואת שאר השותפים אלא אם הוא פועל בחריגה מהרשאה.

ניתן להגביל שותף מלפעול בשם השותפות בהחלטה של השותפות שתבוא לידי ביטוי  בפרוטוקול השותפות.

חובות וזכויות השותפות והשותפים

חובות השותפות הן חובות כל אחד ואחד מן השותפים. שותף שנפטר, יחויב עזבונו.

מי שנכנס לשותפות, לא יהיה חייב בסכומים שהשותפות היתה חייבת לפני כניסתו.

זכויות השותפים בנכסי השותפות, וכן זכויותיהם וחובותיהם כלפי השותפות ייקבעו, בכפוף להסכם מפורש או משתמע שבין השותפים, לפי הוראות אלה:

1. שותף זכאי לחלק בהון העסק וברווחיו, וחייב להשתתף בכיסוי הפסדי הון או הפסדים אחרים של השותפות, בשיעור יחסי לסכום ההון )נכסים, זכויות, טובות הנאה וכיוצא בזה( שהסכים לחתום עליו. שותף שלא הסכים לחתום על הון, יהא חלקו ברווחים וחבותו להפסדים של השותפות כשיעור חלקו וחבותו של השותף שהסכים לחתום על ההון הקטן ביותר.

2. השותפות תשפה כל שותף בעד תשלומים ששילם ובעד חבויות אישיות שחב בהן בניהול הרגיל והנכון של עסקי השותפות או בשל דבר שהיה הכרח לעשותו לשם קיום עסקיה או רכושה של השותפות.

3. שותף ששילם למען השותפות תשלום או מקדמה למעלה מסכום ההון שהסכים לחתום עליו, יהיה זכאי לריבית מתאריך התשלום או המקדמה, בשיעור הקבוע בחוק לעניין זה.

4. שותף אינו זכאי לריבית על סכום ההון שחתם עליו לפני שנתבררו הרווחים של השותפות.

5. כל שותף רשאי להשתתף בניהול עסקי השותפות.

6. שותף אינו זכאי לשכר בעד עבודתו בעסקי השותפות.

7. לא יתקבל שותף לשותפות בלי הסכמת כל השותפים הקיימים.

8. חילוקי דעות שיתגלעו בעניינים רגילים הקשורים בעסקי השותפות יוכרעו ברוב של השותפים, אך אין לעשות שינוי במהותם של עסקי השותפות בלי הסכמת כל השותפים הקיימים.

9. פנקסי השותפות יהיו שמורים במקום עסקי השותפות, או במקום הראשי אם יש יותר ממקום אחד, וכל שותף יוכל בכל שעה שיראה מתאימה, לגשת אליהם, לבדוק אותם ולהעתיק מהם.

מחיקת שותפות

שותפות שחדלה מלפעול עשויה להימחק על ידי רשם השותפויות

האם כדאי להתנהל במסגרת שותפות?

שותפות במובנים רבים הרבה יותר מסוכנת מעסק עצמאי. לא זו בלבד שהתמוטטות העסק עלולה להוביל לירידה להונו ורכושו של בעל העסק (עסק עצמאי), אלא שכל שותף עלול להיפגע ולהינזק מפעולה לא נכונה של שותפו אשר מחייבת אותו כאילו ביצע פעולה זו בעצמו.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

הקמת חברה בע"מ

 

לדף הראשי
ENGLISH
דיני יזמות

פתיחת עסק חדש

הקמת עסק עצמאי

יתרונות וחסרונות

למי מתאים לפתוח עסק

איזה עסק כדאי לפתוח

כמה כסף צריך להקמת עסק

הכנת תוכנית עסקית

המסגרת המשפטית לעסק

שותפות, עוסק או חברה בע"מ

עוסק פטור

עוסק עצמאי

ניהול עסקי שותפות

פקודת השותפויות

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

כיצד לבחור בנק לעסק

כיצד לנהל אשראי בנקאי

מסגרת אשראי בנקאי

בטחונות לאשראי בנקאי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

הכנת תוכנית עסקית

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר