דף הבית > בוררות >
ערעור על בוררות

ערעור על בוררות

כעקרון אין לערער על פסק בוררות

יחד עם זאת-

קיימות מספר עילות לביטול פסק בורר שניתן כפסק סופי. מיד אפרט.

קיים מסלול של ערעור על פסק הבורר בפני בורר אחר או 3 בוררים, בתנאי שהוסכם על כך בהסכם הבוררות המקורי. אביא דוגמה בהמשך.

הרשלנות שלי תהיה בסיס טוב לערעור שלך

 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

ערעור על בוררות

בוררות במסלול פסק סופי

במסלול הרגיל, כעקרון, לא ניתן לערער על פסק בורר אלא אם הסתבר שהבוררות התנהלה בניגוד למספר כללים הקבועים בחוק הבוררות.המטרה והיתרון הם לשים קץ להתדיינות בין הצדדים לאחר דיון קצר וממצא.

החיסרון כמובן שבמקרה של טעות מהותית בפסק, לא ניתן לערוך בו תיקונים.

סעיף 24 לחוק הבוררות קובע רשימה סגורה של מקרים בהם ניתן לבטל פסק בוררות בפני בית המשפט המחוזי:

24.   ביטול פסק בוררות

בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין (בחוק זה – בקשת ביטול), לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת העילות האלה:

  1. לא היה הסכם בוררות בר-תוקף;

  2. הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;

  3. הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות;

  4. לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו;

  5. הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו;

  6. הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן;

  7. הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן;

  8. הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו;

  9. תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור;

  10. קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד.

בוררות במסלול אפשרות ערעור

במסלול אפשרות ערעור על פסק הבוררות, יוכל בעל דין שמאמין שנפלו  טעויות מהותיות בפסק הבוררות לערער עליו.

הערעור ידון בפני בורר אחר או בפני 3 בוררים' כפי שיוסכם בין הצדדים בהסכם הבוררות.

דוגמאות להסכמי בוררות

דוגמה להסכם בוררות ללא ערעור >

דוגמה להסכם בוררות עם אפשרות ערעור >

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

בין בוררות לגישור ופישור

 

לדף הראשי
ENGLISH
בוררות
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר