דף הבית > בוררות >
בוררות יתרונות וחסרונות

בוררות יתרונות וחסרונות

היתרונות והחסרונות של בוררות עסקיתבוררות יתרונות וחסרונות

בוררות בין צדדים לסכסוך משפטי (לעומת גישור או פישור), היא הליך בו משמיעים הצדדים טענותיהם בפני בורר בהליך שהוא פחות פורמאלי מבית משפט, ובתום שמיעת טענות הצדדים או עורכי דינם, יוציא הבורר פסק-בוררות אשר יחייב את הצדדים אף יותר מפסק-דין של בתי משפט. תוקף פסק בוררות חזק מפסק של שופט, כפי שיוסבר בהמשך.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

יתרונות וחסרונות של בוררות עסקית

בוררות-יתרונות וחסרונות

כיצד מתחילה בוררות:

סכסוך משפטי יתנהל בהליך בוררות רק אם 2 הצדדים לסכסוך הסכימו לכך. בהעדר הסכמה, תנוהל תביעה בפני בית משפט. צדדים להסכם מסחרי נוהגים להכניס סעיף בוררות לפיו במקרה של סכסוך ביניהם הוא יוכרע בפני בורר שימונה על ידי ראש לשכת עורכי הדין או שהם ממנים מראש בורר ביניהם כבר בשלב כריתת ההסכם.

לחילופין, כשמתפתח סכסוך בין צדדים, ושני הצדדים אינם מעוניינים כי הסכסוך יהפוך לפומבי, הם מסכימים להעבירו להכרעת בוררות ביניהם.

סעיף בוררות בהסכם

נהוג כי צדדים להסכם עסקי מוסיפים סעיף בוררות, על-פיו הם מסכימים מראש כי אם יפרוץ ביניהם סכסוך, תימסר הכרעתו לבורר מוסכם, ובאין הסכמה לגבי אישיות הבורר, הוא ימונה על ידי ראש לשכת עורכי דין. חתימה על סעיף בוררות מעין זה מהווה שטר בוררות בסכסוך עתידי אשר טרם פרץ. במקרה כזה, לא יוכל צד לסרב להתדיין בפני הבורר. לכל היותר, יוכל לדרוש, בטרם החלה בוררות, כי הבורר יוחלף, מטעמים כאלה או אחרים. מצד שני, הצד התובע לא יוכל לפנות לבית המשפט אלא יאלץ לפנות בדרך של בוררות בין הצדדים. במקרה זה תחל בוררות בפניה לבורר המוסכם.

לעיתים, לאחר הגשת תביעה, ממליץ בית המשפט לצדדים להתדיין בפני בורר, כדי לקצר את ההליך ולהגמיש אותו. אם 2 הצדדים מסכימים לכך, ימנו לעצמם בורר המוסכם על 2 הצדדים, ובאין הסכמה, ימנה השופט את הבורר.

מהלך הבוררות

בדרך כלל, יעוכבו ההליכים בפני בית המשפט עד אשר הבורר ידווח לבית המשפט על סיום ההליך בפניו. בשלב זה יתבקש בית המשפט לאשר את פסק הבוררות ולהפכו לפסק-דין לכל דבר אשר ניתן לפתוח באמצעותו תיק הוצאה לפועל כנגד הצד שהפסיד בבוררות.

בפגישת בוררות הראשונה, יוסכם כיצד יתנהל הליך בוררות: תצהירים, חקירות עדים, הקלטת הליך בוררות, שכר הבורר וכיו'ב. בעקרון, בורר אינו כפוף לדין המהותי, לדיני הראיות או לסדר הדין האזרחי, אלא אם הוסכם אחרת, מראש, בהסכם בוררות.

החל מאותו מועד, ישטחו הצדדים את תביעותיהם וטענותיהם המשפטיות בהליך שאינו פורמאלי כמו בבית משפט, ולבסוף עורכי דין של הצדדים יגישו סיכומיהם בכתב.

אם צד להליך בוררות לא יתייצב לאחד הדיונים, יהיה הבורר הוא רשאי להמשיך ולנהל את בוררות בלעדיו. מלבד מקרה קיצוני כזה, לא ישוחח הבורר עם מי מהצדדים או עם העדים שלא בנוכחות הצד האחר. השיחות היחידות שהבורר עשוי לנהל עם באי כח הצדדים הן לכל היותר, שיחות פורמאליות, של תאום פגישות וכו', אשר מן הראוי כי יבוצעו באמצעות מזכירתו של הבורר.

במקרה שצד לסכסוך אינו משלם את שכר הבורר הוא יהא רשאי להפסיק את ההליך או להתנות את מסירת פסק-הדין בתשלום היתרה החסרה.

על פי החוק, בוררות אורכת 3 חודשים אלא אם האריך הבורר את התקופה ב-3 חודשים נוספים. בהסכמת הצדדים תימשך בוררות גם לאחר ששה חודשים.

במקרה של בוררות שהתנהלה בפני עורך דין ממשרדנו, הבוררות לא הסתיימה לאחר 6 חודשים, למרות הפגישות האינטנסיביות שהתקיימו במהלכם. אחד הצדדים טען כי אין להמשיך את הבוררות, אך הבורר החליט, למורת רוחו של הצד המתנגד, כי הבוררות תימשך למרות שחלפו 6 חודשים, שכן, הוא פסק, הצדדים לא נקטו בסחבת וניהול הבוררת היה יעיל ואינטנסיבי. דעת הבורר היתה כי לאחר כל כך הרבה דיונים, הפסקת הבוררות רק תגרום נזק לצדדים אשר יאלצו להשמיע עדויותיהם בפני בית המשפט מהתחלה. בסופו של ההליך ניתן פסק בוררות.

בית המשפט המחוזי, אליו הוגשה בקשה לביטול פסק הבורר, סרב לבטל את הפסק, ואישר את עמדת הבורר ממשרדנו.

במהלך בוררות רשאי מי מהצדדים לפנות לבית משפט בבקשות שונות ובית משפט רשאי להעביר בורר מתפקידו בתנאים מסוימים, כאשר איננו זוכה לאמון הצדדים, או כאשר התנהגותו גורמת לעינוי דין או כשנבצר ממנו למלא את תפקידו.

סוף בוררות: פסק בורר:

בתום בוררות, רשאי כל צד להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי (או לבית המשפט בו החל הדיון טרם מינוי הבורר), לביטול פסק בוררות או בקשה לאשר את פסק בוררות.

אם אף אחד מהצדדים לא מגיש בקשה כלשהי לאישור פסק בוררות או לביטול פסק בוררות, יהפוך פסק בורר למאושר, לאחר 45 יום.

היתרון (והחיסרון) של פסק בוררות הוא כי אין לערער עליו בפני שום ערכאה שיפוטית:

בחוק הבוררות קיימת רשימה סגורה של עילות בגללן יבטל בתי משפט פסק בוררות. רובן ככולן מתארות מקרים קיצוניים אשר נדיר שיתקיימו במציאות, ולכן ניתן לומר כי, למעשה, פסק הבוררות הוא סופי.

יחד עם זאת, אין הגבלת זמן להגשת בקשה לתקן טעות טכנית בפסק בוררות כמו שגיאת כתיב, טעות בחישוב וכו'.

לגבי טעויות לא "טכניות" בפסק בוררות, קיימת הגבלת זמן להגשת בקשת התיקון והיא תוך 30 יום מיום מתן פסק בוררות או מיום המצאתו לצדדים.

על בורר לא חלה חובת הנמקת פסק בוררות כמו בפסקי דין של בית המשפט, אלא אם נקבע אחרת מראש בהסכם בוררות.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

יתרונות ניהול הליכים מחוץ לכותלי בית המשפט

 

לדף הראשי
ENGLISH
בוררות
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר