עורכי דין- דף הבית >> חובות >> פשיטת רגל >>
הפטר בפשיטת רגל

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

סיום פשיטת רגל - הפטר

סיום הליך פשיטת הרגל

הליך פשיטת רגל באאל סיומו:

בביטול ההליך עקב ניצולו לרעה על ידי החייב או,

כאשר מדובר בבקשת נושה, בהעדר תועלת לנושים,

במתן הפטר לחייב, לבקשתו או לבקשת הכונס הרשמי, מכל חובותיו ברי התביעה בפשיטת רגל,

או עם ביצועה של הצעת הסדר מטעם החייב שאושרה בידי בית המשפט.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

סיום הליכי פשיטת רגל - הפטר

 הדיון בבקשת פשיטת הרגל

במועד שנקבע לכך,מקיים בית המשפט דיון בבקשת פשיטת רגל, אליו מוזמנים החייב, נושיו והכונס הרשמי. בתום הדיון בבקשת פשיטת רגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, רשאי בית המשפט להחליט אחד מאלה:

להכריז בצו שהחייב פושט רגל.

לדחות את הבקשה אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת רגל ,או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו.

לקבוע כי מיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר.

לדחות את מתן ההחלטה בבקשת פשיטת רגל על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר.

סיום הליך פשיטת הרגל

הליך פשיטת רגל באאל סיומו:

בביטול ההליך עקב ניצולו לרעה על ידי החייב או,

כאשר מדובר בבקשת נושה, בהעדר תועלת לנושים,

במתן הפטר לחייב, לבקשתו או לבקשת הכונס הרשמי, מכל חובותיו ברי התביעה בפשיטת רגל,

או עם ביצועה של הצעת הסדר מטעם החייב שאושרה בידי בית המשפט.

צו הפטר

פוטר את פושט הרגל מכל חוב בר-תביעה בפשיטת רגל, למעט :

חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס;

חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה;

חבות לפי פסק דין לחובת פושט הרגל בתובענת מזונות.

לידיעתך:

פשרה עם נושים

בכל שלב משלבי הליך פשיטת הרגל, ואף לפני מתן צו הכינוס, רשאי החייב להציע פשרה או הסדר עם נושיו. פשרה או הסדר שאושרו על ידי בית המשפט עשויים להביא את הליכי פשיטת רגל אל סיומם.

 

 

קרא על בן זוג בהליכי פשיטת רגל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner