עורכי דין- דף הבית >> דוגמאות וטפסים >> טפסים משפטיים
 
 

טפסים משפטיים

דוגמאות וטפסים

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

טפסים משפטיים

דף זה בהליך הכנה, ולכן חסרים בו טפסים רבים.

בניה - מקרקעין

דוגמת זיכרון דברים מכירת דירה באתר זה או בפורמט word

הסכם שכירות דירה דוגמה או בפורמט word

שטר העברת בעלות של דירה או קרקע בטאבו

בקשה לרישום הערת אזהרה -טאבו

בקשה למתן סיווג לקבלן בניין רשום אצל רשם הקבלנים

תקנון של בית משותף דוגמה

תצהיר זיהוי של בעלי דירה בבית משותף

צו רישום בית משותף בלשכת רשום המקרקעין

חוק המקרקעין

חוק המתווכים במקרקעין

ראה עוד טפסים עבור לשכת רישום המקרקעין באתר זה >>

כללי, ערבות שטרות

הסכם למכירת רכב

כתב ערבות אישית של בעל מניות ו/או מנהל חברה בע"מ לחובות החברה כלפי ספק

שטר חוב

עסקים יזמות

תוכנית פיננסית לעסק

excel

התחייבות לסודיות ואי תחרות

טופס המחאת זכות

כתב ערבות אישית של בעל מניות ו/או מנהל חברה בע"מ לחובות החברה כלפי ספק

הסכם דוגמה של אגרת חוב ושל הסכם ליצירת שעבוד שוטף של חברה בע"מ

חברה בע"מ תאגידים

בקשה לרישום חברה

טופס רישום חברה בע"מ

דוגמה של טופס תקנון חברה 2 בעלי מניות

טופס העברת מניות

טופס מינוי מנהלים ראשונים לחברה

טופס מינוי מנהל לחברה

טופס רישום שותפות

תדריך לפירוק מרצון של חברה בע"מ בפורמט word.dot

טופס תביעת חוב (הוכחת חוב) בפורמט word.doc

אגרת חוב לשעבוד שוטף בפורמט word.doc

כתב ערבות אישית של בעל מניות ו/או מנהל חברה בע"מ לחובות החברה כלפי ספק.

ערבות אישית לחברה בפורמט word.doc

הסכם דוגמה של אגרת חוב ושל הסכם ליצירת שעבוד שוטף של חברה בע"מ

דו"ח שנתי על חברה בע"מ לרשם החברות

שטר העברת מניות

הודעה על העברת מניות לרשם החברות

הודעה על הקצאת מניות ראה גם הודעה על הקצאת מניות בפורמט word.doc

הודעה על שינוי כתובת חברה בע"מ ראה גם הודעה על כתובת חברה בפורמט word.doc

הודעה על מינוי מנהלים של חברה בע"מ

פרוטוקול חברה לפתיחת חשבון בנק

תקנון ליסוד עמותה

טופס הוכחת חובב מקרה של חברה בפרוק או במקרה של פשיטת רגל

כתב ערבות אישית של בעל מניות ו/או מנהל חברה בע"מ לחובות החברה כלפי ספק

הסכם דוגמה של אגרת חוב ושל הסכם ליצירת שעבוד שוטף של חברה בע"מ

מניות למוכ"ז

דיני משפחה טפסים

תצהיר עד לצוואה

הפריית מבחנה - IVF- הסכם בין בני זוג לצורך הפריה חוץ גופית

הוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל

טופס בקשה לביצוע שטר

בקשה לביצוע פסק דין כספי

בקשה לביצוע פסק דין

בקשת חייב 1

בקשת חייב 2

בקשת זוכה 1

בקשת זוכה 2

טופס שאלון בחקירת יכולת ראה גם שאלון לחקירת יכולת בפורמט word.doc

טופס ויתור על סודיות בקשר לנכסים

רשימת המסמכים והטפסים הדרושים לצורך חקירת יכולת

פשיטת רגל

טופס בקשת חייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל

טופס הוכחת חוב של פשיטת רגל המוגש לנאמן של פושט רגל

דין וחשבון על חובות ונכסים (טופס 4) המוגש לכונס הרשמי תוך 3 ימים מיום מתן צו כינוס נכסי החייב

פקודת פשיטת הרגל

אימוץ ילדים בחו"ל

טופס בקשת הורה לאימוץ בין ארצי

בוררות

חוק הבוררות

הסכם בוררות עם אפשרות ערעור על פסק הבורר

הסכם בוררות ללא אפשרות ערעור על פסק הבורר

דיני עבודה

דוגמה להודעת פיטורים

 

ראה רשימת נושאים באתר זה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner