עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >>
כתב ערבות אישית

פתיחת עסק חדש

הקמת עסק עצמאי

יתרונות וחסרונות

למי מתאים לפתוח עסק

איזה עסק כדאי לפתוח

כמה כסף צריך להקמת עסק

הכנת תוכנית עסקית

המסגרת המשפטית לעסק

שותפות, עוסק או חברה בע"מ

עוסק פטור

עוסק עצמאי

ניהול עסקי שותפות

פקודת השותפויות

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

כיצד לבחור בנק לעסק

כיצד לנהל אשראי בנקאי

מסגרת אשראי בנקאי

בטחונות לאשראי בנקאי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

הכנת תוכנית עסקית

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

כתב ערבות אישית דוגמה

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, ענת, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

כתב ערבות אישית

  1. אני החתום מטה, ......................................., ת"ז ........................................, מרחוב .........................................., ערב בזאת באופן אישי לתשלום חובותיה של חברת ...................................... בע"מ, שתקרא להלן - "החברה ", כלפי ............................................(שיקרא להלן - "הספק").

  2. ערבותי זו אינה מוגבלת בסכום או במועד.     (או)     2.    ערבותי זו מוגבלת בסכום לסך של .......................... ש"ח, בצרוף הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית שיחושבו החל ממועד חתימת כתב ערבות זה.     (מחק את המיותר)

  3. ערבות זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול אלא בהסכמת הספק בכתב או באמצעות תשלום החוב של החברה לספק במלואו.

  4. אני מאשר בזאת כי אני בעל % 5 ממניות החברה לפחות ו/או מנהל בחברה , ועל כן איני ערב יחיד על פי החוק.

 

תאריך ...................................                חתימה ..........................................

 

אישור

אני הח"מ, גבריאל הנר, עו"ד, מאשר בזאת כי הערב חתם על כתב ערבות זו בפני

לאחר שזוהה על פי ת"ז ..............................................

 

..................................................

גבריאל הנר, עו"ד

 

 

הורד כתב ערבות אישית בפורמט word

קרא על: בטחונות לאשראי בנקאי

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, ענת, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner