עורכי דין - דף הבית >> תביעה >> בוררות >>
חוק הבוררות
 

חוק הבוררות

סעיפי חוק הבוררות תשכ"ח 1968

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוק הבוררות

סעיפי חוק הבוררות תשכ"ח 1968

סעיפי חוק הבוררות תשכ"ח 1968

פרק א': פרשנות

 1. הגדרות בחוק הבוררות

פרק ב': הסכם בוררות

 2. הוראות מכללא להסכם בוררות
 3. סייג להסכם בוררות
 4. חילופי צדדים להסכם בוררות ובוררים
 5. עיכוב הליכים בבית המשפט במהלך הבוררות
 6. עיכוב הליכים במהלך הבוררות על פי אמנה בין-לאומית
 7. סעד נגד הפקעת זכויות

פרק ג': מינוי בורר והעברת בורר מתפקידו

 8. מינוי בורר על ידי בית המשפט
 9. מינוי בורר יחיד על ידי בית המשפט
10. מעמד בורר שנתמנה על ידי בית המשפט
11. העברת בורר מתפקידו
12. מינוי בורר חליף

 פרק ד' : מהלך הבוררות

13. הזמנת עדים בהליך בוררות
14. דרכי גביית עדות במהלך בוררות
15. דיון בהליך בוררות בהעדר בעל-דין
16. סמכויות-עזר של בית המשפט לעניין בוררות
17. הארכה של סעד זמני עד לפסק בוררות
18. פניה לבית המשפט אינה מעכבת הדיון בהליך בוררות
19. הארכת תקופות לפעולות הבורר

פרק ה' : פסק הבוררות

20. צורת פסק בוררות
21. דין פסק בוררות
22. תיקון פסק בוררות
23. אישור פסק בוררות
24. ביטול פסק בוררות
25. החזרת הפסק לבורר
26. סייגים לביטול פסק בוררות
27. המועד לבקשת ביטול פסק בוררות
28. בקשת ביטול ואישור פסק בוררות
29. צו עיקול ועיכוב יציאה מהארץ במהלך אישור פסק בוררות
29א. פסק בוררות חוץ לארץ

פרק ו' : חיובי הבורר ושכרו

 30. אחריות הבורר
31. שכר הבורר
32. הפחתת שכר הבורר
33. זכות עיכוב פסק בורר
34. שכרו של בורר שהועבר מתפקידו
35. מעמד הבורר ובעלי הדין בהליך בוררות

פרק ז' : הוראות שונות

36. דין המדינה בהליך בוררות
37. סמכויות הרשם לעניין בוררות
38. ערעור על החלטת בתי משפטבעניין בוררות
39. שמירת זכויות וחיובים
39א. שמירת דינים
40. ביטול פקודת הבוררות
41. תחילה והוראת מעבר
42. ביצוע ותקנות

תוספת לחוק הבוררות

קרא על: הסכם בוררות בחוק הבוררות

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner