עורכי דין - דף הבית >> תביעה >> בוררות >>
בין בוררות לגישור פישור
 

בין בוררות לגישור פישור

יתרונות ברורים לניהול הליכים מחוץ לכותלי בית המשפטבין בוררות לגישור פישור

פישור גישור מצד אחד ובוררות מצד שני, הם הליכים משפטיים שמקיימים צדדים לסכסוך משפטי מחוץ לבתי המשפט. מה האינטרס של הצדדים לפנות להליכים אלו:

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

בין בוררות לגישור פישור

מהם גישור פישור בוררות ?

  • הליכי גישור פישור או הליכי בוררות מהירים ביותר לעומת דיון בבית משפט;

  • הליכי גישור פישור והליכי בוררות אינם פורמליים;

  • הליכי גישור והליכי בוררות גמישים יותר מהליכי בית משפט.

  • הליכי פישור גישור או הליכי בוררות אינם פומביים ומתנהלים בחדרי חדרים אצל הבורר;

  • הליכי פישור גישור או בהליכי בוררות ניתן לשמור פרטים חסויים אשר שני הצדדים אינם מעוניינים שיפורסמו;

  • כתוצאה מכך, בהליכי פישור גישור או הליכי בוררות רשויות המס השונות לא יעודכנו לגבי ההליכים בין הצדדים;

בין פישור לגישור:בפועל, אין הבדל בין פישור וגישור. נהוג לעשות שימוש בביטויים מגשר או גישור בהקשר של יישוב סכסוך בענייני גירושים, בעוד שבסכסוכים אזרחיים או כספיים נהוג להשתמש במילים, מפשר ופישור.

 הליך בוררות: אמנם ניהול הליך הבוררות הפחות פורמלי, כמו בפישור וגישור, אך הליך זה אינו דומה ובעיקר בתוצאות ההליך המחייבות את הצדדים שונות במהותן.

נתחיל בגישור. 

גישור

מפשר או מגשר הוא לרוב עורך דין המנוסה בנושא הסכסוך שבין הצדדים. גישור ופישור משמשים כדרך לישב סכסוכים, שמבוססים על יכולתו המגשר לגרום לצדדים להיפגש תוך הדברות ביניהם, במטרה להביא את הצדדים לידי הסכם שיסיים את הסכסוך ביניהם. לאחר חתימת ההסכם בין הצדדים לסכסוך, הוא מועבר לבית משפט על מנת לאשר ההסכם ולתת לו תוקף של פסק דין. מלאכת המפשר היא ליצור הפרדה בין הפן המעשי בסכסוך והפן הרגשי של הצדדים על מנת להביא אותם להסכמה לגבי כל אחד מהם בנפרד.

למעשה הפרדת הכעסים של הצדדים מן הפן הכלכלי שבסכסוך תוביל לרוב לפתירתו. לכן הסכסוכים המתאימים ביותר לגישור -פישור הם סכסוכים הטעונים כעסים של הצדדים.

המפשר מקבל את שכר-טרחתו מאת הצדדיםלפי המוסכם בתחילת הגישור, אם על-פי שעות או פגישות או גלובלית.

נהוג אך לא מחויב שהצדדים מעבירים לידי המפשראת כל המסמכים הנוגעים לסכסוך ביניהם, כתבי תביעה, הגנה אם הוגשו, תצהירים וכל המסמכים בהם יוכל המפשר להיעזר כדי ללמוד על מהות הסכסוך, ועמדות הצדדים לו.

הצדדים המסוכסכים נפגשים במשרדושל המפשר, עם או בלי עורכי דין לצורך ניהול התדיינות. הפגישות אצל המפשר ארוכות ומתישות את הצדדים "עד שימצא פתרון מוסכם לסכסוך".

להבדיל מהליכי בוררות בהם הבורר אינו רשאי להיפגש או לשוחח עם אחד הצדדים, הרי לפי החוק, מגשר רשאי להיפגש עם צד אחד לסכסוך, גם ללא נוכחותשל הצד השני או ללא נוכחות עורך דינו, אם אותו צד מסכים לכך. המפשר רשאי גם להיפגש ולהתדיין עם אנשים אחרים אשר נוגעים ישירות לסכסוך בין הצדדים, עדי הצדדים, בני משפחתם וכיוב'.

המגשר נוהג להצביע על חולשותיהם של הטיעונים המשפטיים או עובדתיים של הצדדים לסכסוך על מנת להראות לכל אחד מהצדדים שזכייתו במשפט אינה ודאית.

להבדיל מבוררות, המגשר אינו המגשר נותן פסק דין. אם הצדדים לא יצליחו להגיע לידי פתרון הסכסוך באמצעות הסכם ביניהם בעזרת המפשר, יוכלו לחזור ולהתדיין בפני בית המשפט.

כמובן שצד לסכסוך המגיע לישיבת פישור יכול להתעקש ולעמוד על דרישותיו המקוריות מבלי להתגמש לכיוון עמדת הצד השני, אך במקרה כזה לא יהיה טעם לאותו צד לנהל הליכי פישור שלא יפתרו את הסכסוכים ורק יעלו כסף לצדדים.

אם הגישור לא יצליח, כל מה שנאמר על ידי מי מהצדדים במהלך ישיבות הפישור לא יעלה שנית בפני בית המשפט. כמו-כן, דברים שנאמרו על ידי צד במהלך גישור לא יוכלו לשמש כראיה נגד אותו הצדבהליכי בית המשפט (חל איסור בחוק לעשות שימוש בדברים שנאמרו במהלך הפישור)

בוררות

בורר, להבדיל ממפשר/מגשר, ישמע את טענות הצדדים במשרדו בהליך שהוא אמנם פחות פורמאלי מניהול התיק בפני בית המשפט, אך בתום שמיעת טעוני הצדדים, יוציא הבורר פסק-דין בעל תוקף המחייב את הצדדים כמו פסק-דין של בית המשפט, ולעיתים חזק מפסק דין של שופט:

קרא על: בוררות יתרונות וחסרונות

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner