עורכי דין - דף הבית>> חובות >> הבראת חברות >>
התגוננות מפני תביעות כספיות

הבראת חברות

הבראה או קריסה של עסק

הבראת החברה

התמודדות עם קריסת החברה

כתב תביעה, הגנה, התנגדות

התגוננות מפני בנקים

בקשת רשות להתגונן

הוצאה לפועל - ייצוג חייבים

הכל על פשיטת רגל

חשבון בנק מוגבל

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

התגוננות מפני תביעות כספיות

התגוננות, האם בכל מקרה?התגוננות מפני תביעות

בכל הליך משפטי ברור כי למטבע יש שני צדדים:

כלומר, גם אם מי שתובע אותי חושב שהוא צודק, הרי שאני בוודאות חושב שאני הצודק, שאם לא כן, לא היה מקום לגשת בכלל להליך משפטי.

לכן, בכל מקרה, רצוי להעלות את טענותיכם בכתב הגנה על מנת להותיר לשופט להחליט מי צודק וינצח במשפט.

לעיתים, כאשר לדעתך, לא זו בלבד שאינך חייב לצד השני, אלא שהוא חייב לך, יהיה זה מן הראוי להגיש כתב תביעה שכנגד, על מנת שבית המשפט יוכל לפסוק לטובתך, משום שבאין תביעה, בית המשפט אינו רשאי לפסוק.

המגבלה היחידה אותה אני רואה בהגשת כתב הגנה היא גובה הסכומים שבמחלוקת: גם אם הצד השני אינו צודק, זול יותר לשלם ולא להתמודד בבית משפט.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

התגוננות מפני תביעות כספיות

גם אם קיים חוב כספי כלפי התובע, כמעט תמיד קיימת דרך להתגונן מפניו:

אם בגלל שלנתבע דרושים מספר חודשים כדי להתארגן בהבראת החברה או לפני הליכי גביה,

אם מפני שהנתבע מבקש לכופף את התובע ולהגיע עמו לפשרה לגבי גובה החוב,

ואם משום שהתובע החליט על דעת עצמו להגדיל את סכום התביעה מעבר לחוב הממשי של הנתבע כלפיו על מנת לסחוט מעט יותר במקרה שהנתבע לא יתגונן כראוי.

הדרכים המשפטיות הפתוחות בפני בעל חוב לגבות את חובו הנן באמצעות בתי המשפט ולשכת ההוצאה לפועל.

סוגי תביעות כספיות המוגשות לבית משפט:

כתב תביעה רגיל המוגש לבית משפט (בית משפט השלום או המחוזי, לפי גודל החוב).

כתב תביעה בסדר דין מקוצר המוגש בדרך זו בתנאי שהתביעה היא לסכום קצוב ונתמכת בראיה בכתב. במקרה זה יהיה על הנתבע לבקש תחילה רשות להתגונן מבית המשפט ולערוך את הגנתו בתצהיר

בקשה לבית המשפט המחוזי למימוש איגרת חוב המובטחת בשעבוד שוטף.

בקשה לפשיטת רגל נגד החייב המוגשת על ידי הנושה, או בקשה לפירוק אם החייבת היא חברה בע"מ.

סוגי תביעות המוגשות ללשכת ההוצאה לפועל:

בקשה לביצוע שיק או שטר חוב.

בקשה למימוש משכון, (שעבוד קבוע, משכנתא).

תביעה לסכום קצוב שסכומה אינו עולה על -.50,000 ש"ח.

הגנת הנתבע מתחלקת לטענות עובדתיות ולטענות משפטיות השלובות זו בזו באופן שיביא בסופו של יום לניצחונו בהליך, לעיתים אף ניצחון "טכני" של פרוצדורה בה לא השכיל התובע לעמוד. טענות הנתבעים רבות ומגוונות. להלן רשימה לא מייצגת של דוגמאות של טענות שהועלו לאחרונה במסגרת כתב הגנה בתיקי בית משפט של לקוחות המיוצגים על ידי משרדנו:

הרמת מסך החברה שלא כדין, במקום שאין חבות אישית במקום החברה ;

הפרת תנאי בהסכם שבין הצדדים על ידי התובע ומכאן שאין הנתבע מחויב על פי אותו הסכם;

נזק שהתובע גרם לנתבע כתוצאה מרשלנותו;

קיזוז חובות הדדיים;

לא נתקבלה התמורה המוסכמת בכתב ההזמנה;

טעות/הטעיה;

חישוב מוטעה של החוב: הזיכויים שהגיעו לנתבע חושבו רק לאחר מספר שנים של צבירת חובות ריבית שלא היתה מצטברת אילו חושבו הזיכויים במועד;

זיוף;

פגמים בכריתת הסכם בין הצדדים

ראה גם: התגוננות מפני כתב תביעה של בנק

 

בנוסף לטענות אלו (כמובן רשימה חלקית) המועלות בהליך תביעה המתקיים בפני בית משפט, קיימות טענות מיוחדות לשיקים ושטרות. טענות אלו מועלות בהליכי הוצאה לפועל.

להלן רשימה לא ממצה של טענות שהועלו לאחרונה על ידי משרדנו בפני ראש הוצאה לפועל בתיקי לקוחות:

כלל לא ניתנה תמורה עבור השיק;

הסכום בשיק מולא בניגוד למוסכם;

השיק ניתן למטרה מיוחדת שלא נתקיימה;

קיים פגם בשטר;

ההסבה בגב השיק פגומה;

החוב בגין השיק שולם;

קרא על: התגוננות מפני תביעות של בנקים

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner