עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> חברה בע"מ >>
הודעה על העברת מניות

חברה בע"מ

למה לי חברה בע"מ

חברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק חברה

פירוק מרצון או פירוק ע"י נושים

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הודעה על העברת מניות

הודעה לרשם החברות על העברת מניות בחברה פרטיתהודעה על העברת מניות

על ההודעה להגיע אל הרשם בתוך 21 יום.

יש לשים לב שהעברת מניות , להבדיל מהנפקת מניות , מחייבת במס על רווחים ולכן דורשת דיווח לרשויות המס.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

טופס 3

 

(תקנה 2)

אל:רשם החברות

הודעה על העברת מניות   של חברה פרטית

(סעיף 140 (6) לחוק החברות, התשנ"ט  -  1999 (להלן: "החוק"))

שם חברה

 

מספר חברה

קוד

 

 

ס"ב

מס' סודר

ז

23

 

 

 

 

 

 

פרטי מעביר המניות

מספר זהות1

 

שם המעביר

 

תאריך העברה

ס"ב

 

1

 

משפחה

פרטי

 

שנה

חודש

יום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם / סוג המניה

 

סמל מניה (לשימוש הרשם)

 

ערך מניה *

 

כמות מניות מועברות *

 

 

 

 

א"ג

ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                             * באין ערך נקוב תרשם הספרה "0".

פרטי מקבל המניות

מספר זהות1

 

שם המקבל

 

ס"ב

מס' סודר

1

 

משפחה

פרטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מען

מדינה

יישוב

רחוב

מס' בית

מיקוד

 

 

 

 

 

אני מצהיר כי העברת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות המתנהל בחברה לפי סעיף 130 לחוק

וכי הפרטים בהודעה הינם נכונים ושלמים.

כמו כן אני מצהיר שהנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

 

 

 

 

 

 

שם ממלא ההודעה

 

מספר זהות1

 

תפקיד בחברה

 

 

תאריך

 

חתימה

 

 

                   

מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח הראשון לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

 

קרא על:

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner