עורכי דין - דף הבית >> חברה בע"מ >> פירוק חברה >>
מינוי מפרק זמני לחברה

פירוק חברה

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק מרצון

תרשים תהליך פירוק מרצון

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

טופס תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

למה לי חברה בע"מ

בחברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

עוד על יזמות עסקית

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

מינוי מפרק זמני לחברה

לעיתים יש צורך במינוי מפרק זמני לחברה מינוי מפרק זמני לחברה

בדרך כלל ישמש עורך דין של הנושה כמפרק זמני והוא שואב את סמכויותיו מבית המשפט אשר יורה לו כיצד לפעול על מנת לשמר את רכוש החברה עד לדיון בבקשת הפירוק. משום כך יגיש המפרק הזמני לבית המשפט בקשות מיוחדות להסמיך אותו לבצע כל פעולה נדרשת לדעתו כדי לשמור על רכוש החברה , לאתר רכוש נוסף, לתפוס אותו ולנהל אותו.

לצורך כך, יידרש לעיתים המפרק הזמני לחקור את מנהלי החברה או אנשים אחרים אשר יש לו ידיעה כי בידם מידע על נכסי החברה . היה ולא יקבל תשובות מספקות, יזמין את הסרבן לבית המשפט, שם יחקרו על דוכן העדים.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

מינוי המפרק הזמני לחברה

מינוי מפרק זמני לחברה בע"מ

משהוגשה בקשת פירוק חברה לבית המשפט תקבע המזכירות מועד דיון בבקשה שלא יתקיים לפני מספר חודשים. ואולם, אם הבקשה דחופה, יש לצרף בקשה מיוחדת לדיון מוקדם יותר תוך נימוק הסיבות לבקשה למינוי מפרק זמני, אשר תידון תוך זמן קצר.

קיימים מספר מקרים נפוצים בהם נהוג להגיש בקשת מינוי מפרק זמני:

נושי החברה בוזזים את רכושה;

החברה מבצעת העלמת רכושה על מנת שלא ייפול לידי נושיה;

החברה משלמת לחלק מהנושים המקורבים את החוב כלפיהם, תוך העדפת נושים;

אחד הנושים מבצע פעולות עיקול של נכס מנכסי החברה אשר אם יועבר לידיו יהיה בזה כדי לשבש את סדר הקדימויות הקבוע בחוק;

החל ממועד מינוי, הופך למעשה המפרק הזמני למנהל החברה ומחליף את מנהליה הקודמים. ככזה זכותו לפנות לכל מי שנתן שירותים לחברה כמו רואה חשבון או עורך דין החברה בבקשה למסור לו מידע או מסמכים הנוגעים לרכוש החברה .

תפקידו של המפרק הזמני הוא לאתר, לתפוס ולנהל את נכסי החברה . לצורך כך ירשום הערה בטאבו ובמשרד הרישוי על זכויות החברה במקרקעין ובכלי רכב. רכוש אחר ואוחסן באופן שישמור עליו. כספי החברה שיתקבלו מלקוחותיה יועברו בהוראת המפרק הזמני לחשבון בנק מיוחד שיפתח על ידו.

הליכים משפטיים נוספים

לעיתים במהלך המינוי של המפרק הזמני יתקיימו הליכים משפטיים בהם נתבעת החברה על ידי צד ג' שאינו קשור לפירוק. כן, לעיתים יש צורך לחברה שבפירוק זמני להגיש תביעה כנגד אחד מלקוחותיה. לצורך כך, יפנה המפרק הזמני לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, תוך פירוט מהי ההוראה שהוא מבקש מבית המשפט להורות לו, לרבות ניהול תביעה משפטית כנגד צד ג' שאינו קשור לפירוק.

עסק חי

למרותהטענה שהחברה חדלת פירעון, בשעת מינוי המפרק הזמני מקיימת החברה פעילות שוטפת אשר לעיתים היא בעלת ערך הניתן למימוש, בתנאי שהחברה תמשיך להתקיים כעסק חי. על כן, המפרק הזמני יפנה לבית המשפט בבקשה למתן הוראות מפורטות לעניין ניהול החברה כעסק חי באמצעותו.

בקשה למתן הוראות

מטבע הדברים, יהיה המפרק הזמני זקוק לעזרת אנשי מקצוע, כגון רואה חשבון חיצוני שיעזור למפרק הזמני לבצע את תפקידו. גם לצורך מינויו יהיה על המפרק הזמני לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות מתאימה. בית המשפט יטה בדרך כלל להיענות לבקשות למתן הוראות של המפרק הזמני שכן המפרק הזמני משמש זרועו הארוכה של בית המשפט אשר אינו יכול באופן מציאותי לצאת ולבצע את כל תפקידי המפרקים אשר ממונים על ידו. אולם, בית המשפט יקבל תחילה את חוו"ד של כונס הנכסים הרשמי האחראי על תיק אותה חברה בפירוק זמני.

כשרון המפרק הזמני

נחרצותו, חריצותו ויעילותו של המפרק הזמני יקבעו אם החברה תימכר כעסק חי בעל מוניטין, ידע, סוכנים, סוכנויות, רשימת לקוחות פעילים בעל ערך רב אשר תמורתו תשיב לנושי החברה את מרבית החוב, או כציוד במחסן שימכר תמורת פרוטות. בית המשפט לא ידרבן את המפרק הזמני, שכן אין בידי בית המשפט את הכלים לקבל החלטה האם כדאי להפעיל את העסק ולמכרו כחי או להפסיק את פעילותו הנפסדת על מנת שלא להגדיל את חובות החברה עוד.

גם בידי המפרק הזמני אין מידע זמין מלבד היועצים העובדים בחברה אשר מונעים על ידי אינטרסים משלהם, מצד אחד ועלולים להטעותו בתום לב מצד שני. על כן יוכל המפרק הזמני לסמוך בעיקר על ניסיונו העסקי אשר נרכש במהלך שנות עבודתו כיועץ למפעלים שונים.

יצליח המפרק הזמני במשימתו להגדיל את רכוש החברה , יגדיל גם את שכר טרחתו, שכן בית המשפט ייטה בבוא הזמן למנותו כמפרק קבוע של החברה .

קרא על: דו"ח ראשון של המפרק הזמני

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner