עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> קניין רוחני >> זכויות יוצרים >>
סימן מסחרי רשום

קניין רוחני

 מהו קניין רוחני

 זכויות יוצרים

 פטנטים

 מדגם רשום

 סימן רשום

זכויות יוצרים

 זכויות יוצרים

 יצירה מוגנת - זכויות יוצרים

 הזכאות של זכויות יוצרים

 סוגי זכויות יוצרים

 בעלות על זכויות יוצרים

 תקופת זכויות יוצרים

 חריג להגנת זכויות יוצרים

פטנטים

 תדריך למבקש פטנט

מדגמים

 דגם רשום

סימן מסחרי רשום

 סימן רשום

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

סימן מסחרי רשום

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

סימן מסחרי רשום

סימן מסחר הוא סימן המשמש או מיועד לשמש לאדם לעניין הטובין או השירותים שהוא מייצר או עוסק בהם.

אותיות, מספרים, מילים, דמויות, או אותות אחרים, או שילוב שלהם, בשניים או שלושה מימדים, יכולים לשמש כסימני מסחר.

קווים מנחים לטיפול בבקשות לרישום סימני מסחר:

הטיפול בבקשות לרישום סימן המסחר נעשה ע"י מחלקת סימני המסחר. בקשות המוגשות למחלקה נבחנות ע"י בוחני המחלקה ונרשמים רק הסימנים שהבחינה העלתה כי:

I. הסימן הוא בעל אופי מבחין.

II. הסימן אינו תיאורי.

III. הסימן אינו מתנגש עם סימנים רשומים קודמים ו/או בקשות לרישום סימנים זהים או דומים

כדי לוודא שהסימן המבוקש אינו מתנגש עם רישומים ו/או בקשות קודמות נערך חיפוש רק במאגר הנתונים המקומי של הבקשות ו/או סימנים שהוגשו או נרשמו, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, בישראל (יוצאים מן הכלל הזה הם סימנים ידועים ביותר המקבלים מידה מסוימת של הגנה גם אם אינם רשומים בישראל).

בקשות מקבילות לרישום סימנים זהים או דומים

במידה שהוגשה יותר מבקשה אחת לרישום סימן זהה או דומה לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, רשאים המבקשים לנסות ולהגיע להסכם המסדיר את רישום הבקשות המקבילות. לחילופין יובא העניין לדיון בפני הרשם שיחליט על פי הראיות המובאות בפניו.

דין קדימה

מכוח אמנת פריז, מי שהגיש בקשה במדינה חברה או במדינה החברה בארגון הסחר העולמי, רשאי לבקש רישום בישראל תוך שישה חודשים מתאריך הגשת הבקשה הראשונה לרישום סימן המסחר, ולבקשה יהיה זכות דין קדימה לפני כל בקשה לרישום שהוגשה אחרי תאריך הגשת הבקשה בחו"ל.

סימנים הרשומים בחו"ל

סימנים כאלה זוכים להקלה באפשרויות הרישום. הרשם יסרב לרשום סימנים הרשומים במדינה חברה רק במקרים בהם הרישום בישראל יפגע בזכויות שרכש בישראל אדם אחר, או במידה שאין בסימן מידה כלשהי של אופי מבחין.

פרסום

אחרי קיבול, הסימן יפורסם ביומן סימני המסחר המתפרסם בכל חודש.

התנגדות

תוך שלושה חודשים מיום הפרסום יכול כל אדם להגיש בכתב הודעה של התנגדות לרישום.

זכויות בעל הסימן

רישום תקף של אדם כבעל סימן מסחר, יעניק לו זכות בלעדית לשימוש באותו סימן מסחר ביחס לטובין ו/או השירותים שבגינם הוא רשום.

תוקף וחידוש

סימני מסחר ושרות נרשמים לשבע שנים, לאחר מכן יש לחדשם כל ארבע עשרה שנים. ניתן לבקש את החידוש שלושה חודשים לפני שפג תוקפו של הסימן, או שישה חודשים אחרי שפג תוקפו, תוך תשלום אגרת החזרה לתוקף.

קרא על: זכויות יוצרים

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner