הימורים  | חברות  | מיסוי בינלאומי  | מיסוי מקרקעין  |  נדל"ן  |  מקלטי מס  | אינטרנט  | תביעות  |  הוצאה לפועל  | פשיטת רגל  | בוררות  | זכויות יוצרים  | משפחה  | יזמות

עורכי דין

_____________________________________________________________________________

תל-אביב     88 88 546 03

 
   עורכי דין

חוקים שימושיים

 חוק הוצאה לפועל

 פקודת פשיטת רגל

 חוק ירושה

 חוק בוררות

 חוק אימוץ ילדים

 חוק ערבות

 חוק אפורופסות

 שטרות \ צ'יקים


פקודת השטרות

 הגדרות

 שטר חליפין

 אין חבות בלי חתימה

 שטר עם תמורה

 העברת שטר לאחר

 אוחז שטר

 חובות הצדדים

 פקיעת שטר

 קיבול-פירעון משום כבוד

 מסמכים אבודים

 שטר חו"ל

 שיק

 שיק משורטט

 שטר חוב

 תום לב


עוד באתר זה: דיני עסקים

 חברה בע"מ

 עסקים - יזמות - הקמת עסק

 ניהול יחסים עם בנק

 מיסוי בינלאומי של ישראלים בחו"ל

 מקלטי מס בעולם

 אמנות למניעת כפל מס עם ישראל

 זכויות יוצרים -  קניין רוחני

 דיני מחשבים - מסחר אלקטרוני


דיני חיובים

  ערבות - חובות

 הוצאה לפועל - ייצוג חייבים

 פשיטת רגל -התמוטטות עד הפטר

 חשבון בנק מוגבל


מיסוי

 מס רכישה, שבח, מיסוי מקרקעין

 מס הכנסה

 מיסוי בינלאומי של חברות בחו"ל

 מקלטי מס בעולם - Offshore

 אמנות כפל מס שישראל צד להן


מקרקעין

 עסקאות קומבינציה

 מיסוי מקרקעין

 קבלני בניין


בוררות

 בוררות גישור פישור


צוואה משפחה

 למי כדאי להכין צוואה

 הפרייה חוץ גופית


אימוץ בין ארצי

 יעוץ להורים המאמצים -אימוץ חו"ל

 יעוץ לעמותות אימוץ


דיני עבודה

 זכויות עובדים בשעת פשיטת רגל

 הטרדה מינית


נושאים נוספים בהם אנו עוסקים

 ראה רשימת נושאים מורחבת


 

פקודת השטרות [נוסח חדש]

עורכי דין - דף הבית>>  דיני חיובים >> פקודת השטרות >> המשך

פרק רביעי: שטרי חוב

64.            שטר חוב - מהו

(א)                 שטר חוב הוא הבטחה ללא תנאי ערוכה בכתב מאת אדם לחברו, חתומה בידי עושה השטר, בה הוא מתחייב לפרוע לאדם פלוני או לפקודתו, או למוכ"ז, עם דרישה, או בזמן עתיד קבוע או ניתן לקביעה, סכום מסויים בכסף.

שטר חוב בר-פרעון לפקודת עושהו

(ב)                  מסמך בצורת שטר חוב שהוא בר פרעון לפקודת עושהו אינו שטר חוב כמשמעותו בסעיף זה עד שלא הוסב על ידי עושהו.

שטר חוב שיש בו בטוחת-לואי

(ג)                  אין שטר חוב נפסל מחמת זו בלבד שיש בו גם שעבוד של בטוחת-לואי עם הרשאה למכרה או להעבירה.

65.            הצורך במסירה

שטר חוב הוא לא-שלם ולא-מוגמר עד שלא נמסר לנפרע או למוכ"ז.

66.            שטרי חוב ביחד ולחוד

(א)                 שטר חוב יכול שייעשה בידי שנים או יותר, ויכול שיהיו חבים על פיו ביחד, או ביחד ולחוד, הכל ככתבו.

(ב)                 היה כתוב בשטר "אשלם" וחתומים עליו שני בני אדם או יותר רואים אותו כשטר חובם, ביחד ולחוד.

67.           שטר חוב בר-פרעון עם דרישה [תיקון: תשל"ג]

(א)                 שטר חוב בר-פרעון עם דרישה שהוסב, יש להציגו לפרעון תוך זמן סביר מיום ההיסב.לא הציגוהו כאמור - המסב מופטר.

(ב)                 כשבאים לפסוק מהו זמן סביר, יש לשים לב לטיב המסמך, למנהג הסוחרים ולעובדות המקרה המיוחד; ולעולם שטר חוב בר-פרעון עם דרישה יש להציגו לפרעון תוך ששה חדשים לאחר תאריכו, או תוך זמן קצר יותר שהיתנוהו המסב הראשון או אחד הבאים אחריו, או תוך זמן ארוך יותר שהיתנהו המסב הראשון ושלא יעלה על שנים עשר חדשים.

(ג)                  שטר חוב בר-פרעון עם דרישה שסיחרוהו, ונראה שמאז הוצא עבר זמן סביר כדי להציגו לפרעון, לא ישמש הדבר טעם לראות את השטר חוב כאילו עבר זמנו, כדי להפגיע את האוחז בפגמים שבזכות קנין שלא ידע עליהם.

68.            הצגת שטר חוב לפרעון [תיקון: תשל"ג]

להחיב את עושהו

(א)                 היה כתוב בגוף שטר החוב שהוא בר-פרעון במקום מיוחד, יש להציגו לפרעון באותו מקום כדי להחיב את עושהו; בכל מקרה אחר אין צורך בהצגה לפרעון כדי להחיב את העושה.

(ב)                 יש צורך בהצגה לפרעון כדי להחיב את המסב של שטר חוב.

כדי להחיב את המסב

(ג)                  היה כתוב בגוף שטר החוב שהוא בר-פרעון במקום מיוחד,יש צורך בהצגה לפרעון באותו מקום כדי להחיב מסב; היה מקום הפרעון נקוב בתזכורת בלבד, הצגה לפרעון באותו מקום מספקת כדי להחיב את המסב, אך גם הצגה לפני העושה במקום אחר, מספקת לכך, אם היא מספקת מבחינות אחרות; מקום שהאוחז בשטר חוב הוא בנק, יראו את ההצגה עשויה כראוי, אם נמסרה בדואר רשום הודעה מאת הבנק ובה דרישה לפרוע את השטר במשרד הבנק.

(ד)                 בוטל.

69.          חבותו של עושה שטר

העושה שטר חוב, הריהו, במעשהו זה -

 (1) מתחייב לפרוע אותו ככתבו;

 (2) מנוע מלכפור לפני אוחז כשורה בקיומו של הנפרע ובכשרו להסב בשעה שהסב.

70.           תחולת פרק שני על שטרי חוב [תיקון: תשל"ג]

(א)                 הוראות פקודה זו בדבר שטרי חליפין, חוץ מן ההוראות המנויות בסעיף זה, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על שטרי חוב, בכפוף להוראות פרק זה.

(ב)                 כשבאים להחיל אותן הוראות רואים את עושהו של שטר חוב כנגד הקבל בשטר חליפין, ואת המסב הראשון בשטר חוב כנגד המושך בשטר חליפין שקובל והוא בר-פרעון לפקודת המושך.

(ג)                  ההוראות שלהלן בדבר שטרי חליפין לא יחולו על שטרי חוב, והן ההוראות לענין-

(1)           הצגה לקיבול;

(2)           קיבול;

(3)           בוטל.

(4)           שטרות בסדרה.

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15

▲▲

לתאום פגישה עם עורכי הדין נא התקשר אל מזכירתנו, עינב,

בטלפון:

88

88

546 03

 

למקרים דחופים ניתן להתקשר אל עורך דין גבריאל הנר:  33 33 552 050

 

Share

| שימושי

| מי אנחנו

| שפות - Languages

| התמצאות

| עסקים

| מיסים

| תביעות וחובות

תרגום

דוגמאות

טפסים משפטיים

חוקים שימושיים

קישורים חשובים

תמא 38

משרד עורכי דין הנר-עופר

מפת כיוונים

@ צור קשר

הנר-עופר, משרד עורכי-דין,

רחוב בן יהודה 242, תל-אביב

טלפון: 5468888 03

הוקם בשנת 1987 Since

עברית
English
Français Nous parlons Francais
عربي
Contact us @

מפת הגעה

נסה את סרגל הכלים שלנו

(ניתן להסירו בכל עת)

מפת אתר 

יזמותויעוץ משפטי

דיני אינטרנט

מקלטי מס

חברות בע"מ

חברות בחו"ל

מקרקעין

זכויות יוצרים

מיסוי מקרקעין

מיסוי בינלאומי

חברה בחו"ל

מקלטי מס

מס שבח

יעוץ משפטי

תביעות לבית משפט

פירוק חברה

הוצאה לפועל

פשיטת רגל

בוררות

זכויות יוצרים

יעוץ משפטי