דף הבית > חברה בע"מ >
פירוק מרצון

פירוק מרצון

פירוק חברה מרצוןפירוק מרצון

אחת לשנה שולח רשם החברות דרישת תשלום אגרה שנתית. גם חברה לא פעילה, כל עוד אינה מחוסלת צוברת חוב אגרות אצל רשם החברות.

בנוסף, כל חברה , כולל חברה לא פעילה חייבת לשלוח לרשם החברות דו"ח שנתי.

כדי להימנע מסנקציות של רשם החברות, יש צורך לפרק את החברה , וניתן לעשות זאת בתהליך של פירוק מרצון, כלומר מספיקה החלטת בעלי החברה , ללא צורך בהתערבות של בית המשפט.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

פירוק חברה מרצון

ישנן 2 דרכים לפרק חברה מרצון

לבצע את התהליך באופן עצמאי

קרא בהמשך תדריך כיצד לבצע פרוק חברה מרצון, בהחלטת הדירקטוריון

לפנות אל משרד עורכי דין שיבצע זאת עבורך

התקשר אל משרדנו ומסור את מספר החברה שברצונך לפרק. אנו נבצע את כל השאר, כולל טיפול בביטול אגרות עבר.

תדריך לביצוע פירוק מרצון באופן עצמאי

מדוע יש לפרק את החברה מרצון?

 • חברות שאינן משלמות אגרה שנתית ואינן שולחות אל רשם החברות דו"ח שנתי עלולים בעליהן להידרש לשלם עיצום כספי העולה על סך 7 שנות אגרה השנתית לרשם החברות:

עיצום כספי

היה לרשם יסוד סביר להניח כי חברה פרטית עשתה אחד מאלה רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בסך 6,000 ש"ח.

 • הפרה הוראה של הרשם לפי סעיף 37(ב) או ג'.

 • הפרה חובה להגיש דיווחים לפי הוראות סעיף 140.

 • הפרה חובה להגיש דו"ח שנתי.

 • הפרה חובה המוטלת עליה לפי הוראות סעיפים 175 (א) או 175.

 • הפרה חובה מוטלת עליה לפי הוראות סעיף 343.

על גביית עיצום כספי - תחול פקודת המיסים (גביה).

 • בעל חברה שנמנעת מלשלם ולדווח עלול להיכנס ל"רשימה השחורה" של רשם החברות ולא יהיה רשאי עוד להקים חברה נוספת, אלא אם ישלימו את חובות העבר של החברה שאינה פעילה.

לכן, בעלי שליטה בחברה שהפסיקה פעילות כלכלית מטפלים בפירוק החברה מרצון, לפני שיהיה מאוחר.

כיצד מפרקים חברה - התהליך

קיימים 2 סוגי פרוק מרצון :

 • פרוק מרצון ע"י בעלי מניות , בהנחה שהחברה אינה חדלת פרעון, היינו שיכולה לפרוע את חובותיה תוך שנים-עשר חודש מיום ההחלטה.

 • פרוק מרצון ע"י נושים

יש להקדים ולומר כי זהו תהליך המתאים רק לחברות שאינן חדלות פירעון.

סדר הפעולות

בהנחה שהחברה אינה חדלת פרעון (סע' 322 לפקודת החברות):

ראה תרשים זרימה של פירוק חברה מרצון >

1. תצהיר כושר פירעון

מכינים תצהיר כושר פירעון עליו יחתמו הדירקטורים או רובם. במקרה של שני דירקטורים בלבד יש צורך בתצהיר מטעם שניהם). תצהיר כושר פירעון: הדירקטורים מצהירים שהחברה תהיה מסוגלת לעמוד בחובותיה בתוך 12 חודש.

את התצהיר שולחים אל רשם החברות. עם קבלת התצהיר, רשם החברות ירשום את החברה בסטאטוס של "לקראת פרוק".

 יש להדגיש את חשיבות סדר הפעולות, וקבלת התצהיר קודם מועד ההחלטה על פרוק על ידי האסיפה הכללית, שאם לא כן יחול סעיף 323 והפרוק יתנהל על ידי נושים.

2. הזמנה לאסיפה הכללית

עם קבלת אשור רישום תצהיר כושר פרעון מהרשם, על החברה לשלוח את ההזמנות לאסיפה הכללית בה יוחלט על הפירוק.

3. כינוס אסיפה כללית

כינוס אסיפת החברה לאחר 21 יום לפחות מיום משלוח ההודעה לאסיפה הכללית (סעיף 115 (א) (3) לפקודת החברות, אלא אם החברה קיבלה החלטת ויתור על הודעה מלאה של 21 יום מראש), התואמת את תקנון החברה וקבלת החלטת פירוק בעניין (מינוי מפרק).

4. פרסום ברשומות

פרסום החלטת החברה על פירוק ומינוי מפרק ברשומות.  יש לבצע תוך שבוע מיום ההחלטה על פירוק.

5. הודעת מפרק לרשם

הודעת המפרק לרשם תוך 21 יום על מינויו.

6. כינוס נכסי החברה

עם רישום המינוי של המפרק אצל רשם החברות יפעל המפרק לכינוס נכסיה ולסילוק חובותיה של החברה טרם חיסולה הסופי.

7. חיסול החברה

עם סיום פעולות הפירוק, תובא החברה לחיסולה על פי ס' 338 לפקודה. המפרק יכנס אסיפה כללית סופית כדי להניח בפניה את דו"ח המפרק ולהסבירו. המפרק יזמין את האסיפה בהודעה ברשומות וימציא לרשם את המסמכים המפורטים באותו סעיף (כגון - פרוטוקול מהאסיפה סופית ודו"ח המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ).

אם בוצעו הפעולות הנ"ל על פי הסדר, הרי שהחברה נמצאת בהליך פירוק מרצון ותוכל למנות בעצמה את מפרקה.

 

סדר הפעולות - בהנחה שהחברה חדלת פירעון:

 1. משלוח הזמנות לאסיפה הכללית .

 2. משלוח הזמנות לנושים לאסיפת נושים.

 3. כינוס אסיפת הנושים וקבלת החלטת פירוק (מינוי מפרק).

 4. פרסום אסיפת נושים ברשומות.

 5. פרסום אסיפת נושים בעיתון נפוץ.

 6. כינוס אסיפת נושים והגשת דו"ח מאת דירקטוריון החברה לנושים על מצב עסקי החברה נושיה ואומדן תביעותיהם .

 7. פרסום ברשומות.

 8. הודעת המפרק לרשם תוך 21 יום על מינויו.

 9. יום קבלת ההחלטה באסיפה הכללית של החברה (בהנחה שפורסם ברשומות תוך שבוע ) הוא יום תחילת פירוק מרצון.

על המפרק מוטלת החובה לפי סעיף 371 לפקודה ותקנה 68 לתקנות החברות (פירוק) 1987 להגיש לרשם החברות דו"ח תקופתי בתום שנה לפירוק, אם לא הסתיים ההליך תוך תקופה זו ואח"כ מידי שנה עד לסיומו.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

פירוק חברה חדלת פירעון על ידי נושים

 

לדף הראשי
ENGLISH
דיני חברות

חברה בע"מ

למה לי חברה בע"מ

חברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק חברה

פירוק מרצון או פירוק ע"י נושים

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר