דף הבית > חברה בע"מ >
סוגי המניות בחברה

סוגי המניות בחברה

ניתן לקבוע שהון המניות יהיה בנוי ממספר סוגים של מניות. אנחנו נסביר כאן את המשמעויות.

המתח בין סוגי מניות החברה

יזמי החברה קובעים בשעת הקמתה מהם סוגי המניות שירצו לחלק בה ומהן הזכויות הצמודות לכל סוג של מניה שנקבע שתופיע בהון החברה הרשום.

ההגדרה היא שרירותית, אך תחייב את כל מי יחזיק מניות בחברה זו.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

סוגי המניות בחברה

מניות רגילות

נהוג לקבוע שזכויותיהם של בעלי המניות הרגילות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה , ולקבל חלק יחסי בדיבידנדים (חלוקת רווחים), ולקבל החלק היחסי בעודפי רכוש החברה לאחר פירוק במידה ויוותרו. למעשה, מניות רגילות מעניקות למחזיק בהן חלק יחסי בחברה .

מניות הנהלה

כאשר מייסדי החברה מבקשים לקבוע שרק הם או חלקם יזכו לנהל את החברה , הם יכולים לרשום ולהנפיק גם מניות הנהלה מקנות זכות לבחירת דירקטורים ומאפשרות שליטה בחברה . במקרה זה יקבע שהמניות הרגילות יקנו לבעליהן רק זכויות כלכליות וחלק יחסי בחברה מבלי שיתאפשר לבעל המניה הגילה אפשרות להתערב בניהולה.

כל שאר המניות נדירות יותר:

מניות למוכ"ז

מעטים מודעים לעובדה שמותר בישראל להנפיק מניות חברה למוכ"ז (משמעות הביטוי: למוסר כתב זה). מניות למוכ"ז יכולות להיות מניות רגילות, הנהלה או כל סוג אחר.

הייחוד של מניות למוכ"ז הוא שהמניה היא נייר שמועבר מבעל מניות אחד לשני במסירת המניה בלבד.

אין רישום מי מחזיק במניה אלא רק רישום כמה מניות למוכ"ז הונפקו, באיזה ערך ותאריך ההנפקה.

ראה דוגמה של תעודת מניה למוכ"ז >

מניות זהב

נהוג להעניק מניות זהב למי שישמש לשון מאזניים בין 2 קבוצות של בעלי מניות המאוזנות למקרה של חוסר יכולת לקבל החלטה בשל dead lock. מובן שלמניה כזו יוצמדו זכויות נוספות, כמו הזכות לקבל דיבידנדים אם יחולקו וכיוב'.

מניות יסוד

מוקנות למייסדי החברה ומאפשרות שליטה בה. מוסדרות במסגרת חוזה ומקנות זכויות הצבעה מיוחדות וקבועות לגבי חלק ממניות החברה או זכות מינוי דירקטורים, ללא תלות בחלקו של בעל המניה בהון החברה . ניתן להוסיף ולקבוע כי בפירוק ייהנו בעלי מניות אלה מעדיפות על בעלי המניות הרגילות.

מניות בכורה

בדרך כלל מוענקות למי שרוצים לשמור על זכותו לקבל דיבידנדים לאורך שנים. בדרך כלל יקבע שמניות בכורה יקנו לבעליהן זכויות עודפות על פני בעלי המניות האחרים. כמו שאר הזכויות הצמודות למניות , יש לציין במפורש בתקנון החברה מהן הזכויות העודפות שיוקנו לבעל מניית בכורה.

לדוגמא:

עדיפות בקבלת דיבידנדים - מניות בכורה נרכשות בד"כ במטרה לקבל דיבידנדים קבועים ויציבים. ניתן להצמיד למניית בכורה זכות לדיבידנד בשיעור קבוע, המקנה זכות קדימה על פני בעלי המניות האחרות.

מניות להשתתפות נוספת

מניות להשתתפות נוספת מעניקות זכות השתתפות בעודף הנכסים לחלוקה יחד עם בעלי המניות הרגילים, כלומר, זכות לדיבידנד נוסף.

מניה צוברת

מאפשרת לעגן בתקנון מנגנון צבירת דיבידנדים לפיו, כל מניה מזכה בקבלת דיבידנד בשיעור מסוים בסיום השנה. במידה ולא חולקו עודפים בשנה נתונה תישמר זכות נצברת לקבלת דיבידנדים לשנה הראשונה, בה יהיו לחברה רווחים לחלוקה, גם ביחס לשנים קודמות.

מניות זכות קדימה

מעניקות זכות קדימה שיורית להחזר הון בפירוק החברה , לאחר פירעון החובות לנושים והחזר הוצאות הפירוק יחולקו יתרות הסכומים בקופת החברה באופן יחסי בין בעלי המניות . שעה שאין די נכסים יהנו בעלי המניה מזכות להשבת הערך הנומינלי של השקעתם, בקדימות על בעלי המניות הרגילות. אלו מניות שמשקיעים יאהבו לדרוש מהיזמים בשעת השקעתם בחברה .

מניות פדיון

ניתן לרכשן חזרה או למוכרן חזרה במחיר הרכישה / המכירה. החברה מחויבת לפדות מניות אלה במועד ובתנאים, שסוכמו והוכרזו מראש על ידה בהסכם בין מי שמקבל מניות אלו לבין החברה . הנפקת ניירות ערך ברי פדיון מוסדרת בתקנון החברה ומקנה אפשרות להצמיד להם זכויות הצבעה והשתתפות ברווחים.

שווי המניות

שווי כל מניה שנרשמת כהון רשום, שרירותי לחלוטין ונתון לשיקול דעתם של היזמים, כלומר, ניתן לקבוע שערכה הנומינלי של כל מניה שווה כל סכום שיקבעו היזמים, 1 אגורה או 10 ש"ח. קיימים שיקולים אסטרטגים שונים לקביעת שווין הנקוב של המניות אבל לא נרחיב כאן משום שאלו מקרי קיצון נדירים. במרבית המקרים יקבע שווי המניות הנומינלי -.1 ש"ח לכל מניה.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

כתובת החברה

 

לדף הראשי
ENGLISH
דיני חברות

חברה בע"מ

למה לי חברה בע"מ

חברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק חברה

פירוק מרצון או פירוק ע"י נושים

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר