דף הבית > חברה בע"מ >
crumbs
 

טופס הקצאת מניות

 

טופס 4

 

(תקנה 2)

אל: רשם החברות

דו"ח הקצאת מניות בחברה פרטית

(סעיף 140 (5) לחוק החברות, התשנ"ט  -  1999 (להלן: "החוק"))

שם חברה

 

תאריך ההקצאה

 

מספר חברה

 

 

שנה

חודש

יום

 

 

 

 

 

 

51-

 

שם / סוגי מניות שהוקצו

סמל מניה (לשימוש הרשם)

ערך מניה**

מס' מניות מסוג זה שהוקצו

מס' מניות שהוצאו

כנגד תשלום

 

 

אג'

ש"ח

 

מלא

חלקי

ערך החלק

 

 

 

 

 

במזומן

לא במזומן

 

אג'

ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמות בעלי המניות להם הוקצו המניות בחברה

 

שם בעל המניה

 

מספר זהות

 

מען

משפחה

פרטי

 

ס"ב

מס סודר

1

 

מדינה

יישוב

רחוב

מס' בית

מיקוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמל מניה(לשימוש הרשם)

 

ערך המניה

 

מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה

 

סכום שתשלומו נדרש

על כל מניה

 

 

אג'

ש"ח

 

 

 

אג'

ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההקצאה במזומן

 

 

ההקצאה שלא במזומן

 

 

 

הסכום ששולם בעד כל מניה

 

ש"ח

הסכום שייחשב כנפרע על כל מניה

 

ש"ח

 

הסכום המגיע בעדה ושצריך לשלמו

 

ש"ח

התמורה שנתקבלה בעד ההקצאה

 

ש"ח

 

אני מאשר כי הקצאת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות המתנהל בחברה לפי סעיף 130 לחוק  (סמן 4 אם התקיים)

אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

 

 

 

 

 

 

שם ממלא הטופס

 

מספר זהות

 

תפקיד בחברה

 

 

תאריך

 

חתימה

 

 

*    יש לשלוח טופס זה לרשם החברות תוך 14 ימים מיום ההקצאה בפועל. אם הוקצו מניות נפרעות בשלמותן או בחלקן, שלt במזומנים, יש לצרף העתק מסמך המפרט את ההקצאה בעד המניה.

**  במניה ללא ערך נקוב יש לציין את הספרה "0".

מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצרף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח הראשון לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

מי אנחנו - שימוש במדריך

מי אנחנו וכיצד לעשות שימוש יעיל במדריך זה

הקמת עסק עצמאי, חברה בע"מ או חברה בחו"ל?

הקמת עסק עצמאי -כל מה שצריך לדעת

היערכות נכונה בעסקים

הקמת חברה בע"מ - למי זה טוב?

חברה בחו"ל - מקלטי מס. למי זה מתאים?

בטוחות לאשראי ספקים

על יזמות עסקית ואיתור משקיעים

יש לי רעיון לעסק - יזמות

תוכנית עסקית

הכנת תוכנית עסקית

ליווי תוכנית עסקית

תקציר מנהלים של התוכנית העסקית

ניתוח שוק עבור תוכנית עסקית -כיצד עושים זאת ולמה זה חשוב?

תאור המוצר או השירות - מהות היזמות

פרטים על אופן ארגון העסק, על היזמים וההנהלה

התוכנית הפיננסית של התוכנית העסקית

פרסום של התוכנית העסקית

בנקאות - התנהלות נכונה

ניהול נבון ומתוחכם של מערכת היחסים בין העסק לבין הבנקים

תכנון ונטילת מסגרת אשראי בנקאי

בטוחות לאשראי בנקאי וכיצד לנהלן באופן נבון

שעבוד שוטף / שיעבוד צף

התמוטטות כלכלית - לצפות מראש את הלא צפוי

היערכות נכונה בעסקים.

השיקולים המנחים את מנהל העסק האם להתאמץ להביא את העסק בקשיים כלכליים להבראה או להחליט על קריסה של העסק

הוצאה לפועל
פשיטת רגל

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

                        

 

לדף הראשי
ENGLISH
דיני חברות

חברה בע"מ

למה לי חברה בע"מ

חברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק חברה

פירוק מרצון או פירוק ע"י נושים

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר