דף הבית > חברה בע"מ >
crumbs
 

דו"ח שנתי של חברה פרטית המשך

המשך

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

 

קיום הוראת סעיף 171 (ג) לחוק

 

הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן √ אם התקיים).

 

קיום הוראת סעיף 173 לחוק - (סמן √ בחלופה המתאימה)

 

באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש.

 

אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 61 (א) לחוק. ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף

61 (ב) לחוק.

 

החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק.

 

רואה חשבון מבקר (סמן √ ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).

 

לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק.

 

שם רואה חשבון המבקר:

 

מען משרדו:

 

 

(אם יש לחברה יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון מבקר של החברה ).

 

לחברה אין רואה חשבון מבקר.

 

פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה

 

ימים.

 

החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158 (א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון - מבקר.

 

מנהל החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר תעודת הזהות שלו ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

 

 

 

 

 

 

 

שם

 

מספר זהות

 

מען

 

טלפון בעבודה

 

צירוף מאזן

חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

 

הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא:

 

 

 

 

 

 

 

שם

 

מספר זהות

 

תפקיד בחברה

 

 

נושא משרה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה , לפי סעיף 39 לחוק הינו:

 

 

 

 

 

 

שם

 

מספר זהות

 

תפקיד בחברה

 

 

הצהרת דירקטוריון החברה , לפי סעיף 174:

 

הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות בסעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניו

 

 

נשלחו לבעלי המניות בתאריך

 

(סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

 

חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים לעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה.

 

 

 

 

 

 

שם ממלא הטופס

 

מספר זהות

 

חתימה

 

                                             

      * היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצויין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגביו יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.

 הערות:

1     המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.

2     יום חתימת הדו"ח - עד 14 ימים לאחר מועד האסיפה השנתית.

3     היה בעל המניות מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבא הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצויין מספר התאגיד..בדיווח ראשון    לגבי בעל המניות , יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.

4           מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבא הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצויין מספר התאגיד. בדיווח ראשון לגבי בעל המניות ,    יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.

5         היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצויין מס' דרכונו והמדינה שבא הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצויין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של    החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.

6           מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.

7    חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחוייבת בכך.

 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

רישום חברה בע"מ

 

לדף הראשי
ENGLISH
דיני חברות

חברה בע"מ

למה לי חברה בע"מ

חברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק חברה

פירוק מרצון או פירוק ע"י נושים

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר