דף הבית > חברה בע"מ >
טופס תביעת חוב

טופס תביעת חוב

טופס תביעת חוב

ראה טופס תביעת חוב להורדה בפורמט word וגם טופס תביעת חוב בפורמט PDF

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

טופס תביעת חוב של חברה בפירוק

פר/ ........................

(המספר בדו"ח על מצב העסקים)

 

בעניין החייב: .............................................. בפירוק

ובעניין:

..............................................

הנושה

לפי צו בית המשפט המחוזי ב ........................, תיק אזרחי: ........................, מיום: .........................

 תביעת חוב

 אני הח"מ, ........................מס' זהות ........................ , מען ........................ , מצהיר בזה כי בתאריך צו הכינוס דהיינו ביום ........................החייב הנ"ל היה והוא עודנו חייב לי סך של ........................ שקלים (במילים ........................ ) בעד ...............

כן אני ........................ כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי אני ולא קיבל כל אדם אחר עבורי את סכום תביעתי הנ"ל, במלואו או בחלקו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי, או חלק ממנה, למעט: ..............................

לאימות החוב מצורפים בזה המסמכים הבאים: ..........................

 

     

תאריך

 

חתימה

 

* לתביעת חוב משותפת של עובדים יש לצרף רשימה המפרטת את שמות העובדים והסכום המגיע לכל אחד מהם, וכן את התביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי לגבי כל עובד בנפרד.

 

לשמוש המשרד

 

תצהיר

 

אושר להצבעה בסך

 

 

 

אני הח"מ

 ........................

מס' ת"ז

 ........................

שקלים ביום

 

 

 

 ........................ בזה כי כל העובדות שציינתי בתביעת החוב

 

 

 

 

 

הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד

 

 

 

 

 

 

 ........................

 

 

חתימה

 

 

 

חתימת המצהיר

 

 

 

 

 

 

 

אישור לדיבידנד בסך

 

 

 

הנני הח"מ מאשר בזה כי ביום ........................ ........................ בפני ....................... ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני

שקלים בדין קדימה ובסך

 

 

 

שקלים חוב רגיל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך

 

חתימה

 

 

 

 

 

 ........................

 

 

גבריאל הנר, עו"ד

 

טופס 21 (תקנה 76)

ראה טופס תביעת חוב להורדה

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

זכויות עובדים בפירוק חברה

 

לדף הראשי
ENGLISH
דיני חברות

חברה בע"מ

למה לי חברה בע"מ

חברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק חברה

פירוק מרצון או פירוק ע"י נושים

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר