צוואה
ירושה
הפרייה חוץ גופית
הסכם הורות
גירושין
אימוץ חו"ל
 
עורכי דין - דף הבית >> דיני משפחה >> ירושה >>
צוואה

ירושה

צוואה

למי כדאי להכין צוואה ?

עריכת צוואה

כיצד עורכים צוואה

צוואה הדדית

צוואה כאשר יש ילד נכה

שאלות בנושא עריכת צוואה

ירושה בחיים

מיסוי ירושה -מס עיזבון בישראל

מס שבח על דירת ירושה

ירושה בפשיטת רגל

חוק הירושה

חוק הירושה - הוראות

ירושה על פי דין

ירושה על פי צוואה - צורה

תוקף צוואה

הוראות צוואה

מזונות מן העזבון

צו ירושה - קיום צוואה

מנהל עזיבון

ניהול עזבון

חלוקת עיזבון

ניהול העזבון וחלוקתו

על ידי היורשים

אחריות יורש לחובות

ירושה בינלאומית

משפט בינלאומי פרטי לעזבון

הוראות חוק הירושה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית או צוואה משותפת? צוואה הדדית

לעיתים בני זוג מעוניינים להוריש את נכסיהם האחד לשניה או תוך קביעה מה יעשה ברכוש לאחר מות בן הזוג השני.

לשם כך נוצרה צוואה הדדית (יש הקוראים לצוואה הדדית "צוואה משותפת).

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

צוואה הדדית

מהי המשמעות המשפטית של צוואה הדדית

בני זוג אשר עורכים צוואה הדדית משיגים בכך 2 תוצאות רצויות מבחינתם:

  • בן הזוג שנותר בחיים יוכל להמשיך לעשות שימוש ברכוש המשותף או חלקו בהמשך חייו;

  • בן הזוג שיירש לא יהיה רשאי לשנות את צוואתו בעתיד, אלא אם יוותר על הירושה שקיבל על פי צוואת בן הזוג שהלך לעולמו ראשון.

כך יוכלו בני הזוג להיות בטוחים כי בן הזוג הנותר לא יוריש בעתיד את הרכוש המשותף למישהו אחר כגון בן זוג חדש בחיי בן הזוג הנותר בחיים.

צוואה הדדית הוספה לחוק הירושה בשנת 2005 וזו לשון הסעיף:

 

8א. צוואות הדדיות

(א). בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה - צוואות הדדיות)

(ב). לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1). בחייהם של בני הזוג - המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2) אחר מות אחד מבני הזוג -

(א) כל עוד לא חולק העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב) לאחר חלוקת העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

(ג). הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג - בטלה.

למעשה, יכולים בני הזוג לקבוע יחדיו מה יעשה ברכוש שלהם, אם בן הזוג השני יירש את כל או חלק מהעזבון ואם יורישו את עזבונם למישהו אחר.

החשוב הוא שלא ניתן לבטל צוואה הדדית אלא בתנאים שנקבעו משום שכל אחד מבני הזוג ערך את צוואתו בהסתמך על צוואת בן הזוג השני.

ביטול צוואה הדדית

כל עוד שני בני הזוג בחיים, ניתן לבטל צוואה הדדית על ידי מסירת הודעה לבן הזוג השני לפיה הצוואה ההדדית שנערכה מבוטלת ובכך תבוטל הצוואה ההדדית.

ההודעה מאפשרת לבן הזוג שמקבל את ההודעה לערוך את צוואתו מחדש מבלי להסתמך על צוואת בן הזוג שביטל.

לאחר מות אחד מבני הזוג, ביטול הצוואה על ידי בן הזוג שנותר בחיים תהיה בתנאי שישיב לעזבון את כל שירש מאת בן הזוג שנפטר.

ניתן להסכים בצוואה הדדית על שינוי סעיף זה.

 

 

קרא על: צוואה כאשר יש ילד נכה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner