הימורים  | חברות  | מיסוי בינלאומי  | מיסוי מקרקעין  |  נדל"ן  |  מקלטי מס  | אינטרנט  | תביעות  |  הוצאה לפועל  | פשיטת רגל  | בוררות  | זכויות יוצרים  | משפחה  | יזמות

עורכי דין

_____________________________________________________________________________

תל-אביב     88 88 546 03

 
   עורכי דין

חוקים שימושיים

 חוק הוצאה לפועל

 פקודת פשיטת רגל

 חוק ירושה

 חוק בוררות

 חוק אימוץ ילדים

 חוק ערבות

 חוק אפורופסות

 שטרות \ צ'יקים


פקודת השטרות

 הגדרות

 שטר חליפין

 אין חבות בלי חתימה

 שטר עם תמורה

 העברת שטר לאחר

 אוחז שטר

 חובות הצדדים

 פקיעת שטר

 קיבול-פירעון משום כבוד

 מסמכים אבודים

 שטר חו"ל

 שיק

 שיק משורטט

 שטר חוב

 תום לב


עוד באתר זה: דיני עסקים

 חברה בע"מ

 עסקים - יזמות - הקמת עסק

 ניהול יחסים עם בנק

 מיסוי בינלאומי של ישראלים בחו"ל

 מקלטי מס בעולם

 אמנות למניעת כפל מס עם ישראל

 זכויות יוצרים -  קניין רוחני

 דיני מחשבים - מסחר אלקטרוני


דיני חיובים

  ערבות - חובות

 הוצאה לפועל - ייצוג חייבים

 פשיטת רגל -התמוטטות עד הפטר

 חשבון בנק מוגבל


מיסוי

 מס רכישה, שבח, מיסוי מקרקעין

 מס הכנסה

 מיסוי בינלאומי של חברות בחו"ל

 מקלטי מס בעולם - Offshore

 אמנות כפל מס שישראל צד להן


מקרקעין

 עסקאות קומבינציה

 מיסוי מקרקעין

 קבלני בניין


בוררות

 בוררות גישור פישור


צוואה משפחה

 למי כדאי להכין צוואה

 הפרייה חוץ גופית


אימוץ בין ארצי

 יעוץ להורים המאמצים -אימוץ חו"ל

 יעוץ לעמותות אימוץ


דיני עבודה

 זכויות עובדים בשעת פשיטת רגל

 הטרדה מינית


נושאים נוספים בהם אנו עוסקים

 ראה רשימת נושאים מורחבת


 

פקודת השטרות [נוסח חדש]

עורכי דין - דף הבית>>  דיני חיובים >> פקודת השטרות >> המשך

סימן ב': שיקים משורטטים

56.          שרטוט בכללות ושרטוט במיוחד- מה הם

(א)                  היתה אחת התוספות שלהלן חוצה את פני השיק, הרי זה שרטוט והשיק משורטט בכללות. והן:

(1)           המלה "ושותפיו" או כל קיצור ממנה, בין שני קווים חוצים מקבילים, עם המלים "לא סחיר" או בלעדיהן;

(2)           שני קווי אלכסון מקבילים בלבד, עם המלים "לא סחיר" או בלעדיהן.

(ב)                  היתה תוספת שמו של בנקאי חוצה את פני השיק, עם המלים "לא סחיר" או בלעדיהן, הרי זה שרטוט והשיק הוא משורטט במיוחד ולאותו בנקאי.

57.           77. שרטוט בידי המושך לאחר הוצאה

(א)                  המושך יכול לשרטט שיק בין בכללות ובין במיוחד.

(ב)                 שיק שאינו משורטט, יכול האוחז לשרטטו בין בכללות ובין במיוחד.

(ג)                  שיק ששורטט בכללות, יכול האוחז לשרטטו במיוחד.

(ד)                 שיק משורטט, בין בכללות ובין במיוחד, יכול האוחז להוסיף עליו את המלים "לא סחיר".

(ה)                 שיק ששורטט במיוחד, יכול הבנקאי שאליו שורטט לשוב ולשרטטו במיוחד לבנקאי אחר לשם גוביינה.

(ו)                   שיק שאינו משורטט או ששורטט בכללות, ונשלח לבנקאי לשם גוביינה, יכול הוא לשרטטו במיוחד אל עצמו.

58.            השרטוט - חלק מהותי של השיק

שרטוט שהותר בפקודה זו הוא חלק מהותי של השיק, ואסור לאדם להוסיף עליו או לשנותו אלא כפי שהותר בפקודה זו, ואסור למחקו.

59.            חובותיו של בנקאי לגבי שיק משורטט

(א)                  שיק ששורטט במיוחד ליותר מבנקאי אחד, למעט מורשה לגוביינה שהוא בנקאי, הבנקאי שעליו משוך השיק יסרב לפרעו.

(ב)                 בנקאי שנמשך עליו שיק משורטט כאמור ואף על פי כן פרעו, או שפרע למי שאינו בנקאי שיק ששורטט בכללות - או לא לבנקאי שאליו שורטט ולא למורשהו לגוביינה, שיק ששורטט במיוחד - חב כלפי בעלו האמיתי של השיק בכל הפסד שסבל מחמת פרעון השיק בדרך זו; ואולם שיק שהוצג לפרעון ולא נראה בשעת הצגה שהוא משורטט, או שהיה עליו שרטוט שנמחק, או שיש בו תוספת או שינוי שפקודה זו לא התירה אותם, הבנקאי שפרע את השיק בתום לב ובלי רשלנות, לא יהיה אחראי ולא יחוב, ואין להרהר אחר פרעון זה על שום שהשיק היה משורטט, או שהשרטוט נמחק, או שיש בו תוספת או שינוי שפקודה זו לא התירה אותם, ועל שום שנפרע לשאינו בנקאי או לא לבנקאי שאליו השיק משורטט או היה משורטט, או לא למורשהו לגוביינה שהוא בנקאי, הכל לפי הענין.

60.            הגנה על בנקאי ועל מושך בשיק משורטט

בנקאי שנמשך עליו שיק משורטט והוא פרע אותו בתום לב ושלא ברשלנות לבנקאי, כשהוא משורטט בכללות - או לבנקאי שאליו שורטט, או למורשהו לגוביינה שהוא בנקאי, כשהשרטוט הוא במיוחד - הבנקאי שפרע את השיק, וכן המושך את השיק במקרה שהגיע לידי הנפרע, זכויותיהם ומעמדם כאילו נפרע השיק לבעלו האמיתי.

61.            פעלו של שרטוט "לא סחיר" על האוחז

מי שנטל שיק משורטט שכתוב עליו "לא סחיר", אין לו ואין בכוחו ליתן זכות קנין בשיק טובה מן הזכות שהיתה לאדם שממנו נטלו.

62.           הגנה על בנקאי גובה

(א)                 בנקאי שקיבל לטובת לקוחו, בתום לב ובלי רשלנות, פרעונו של שיק המשורטט אליו, בכללות או במיוחד, ואין ללקוח זכות קנין בשיק או שזכות קנינו פגומה, לא יחוב הבנקאי כלפי בעלו האמיתי של השיק מחמת זו בלבד שקיבל את הפרעון האמור.

(ב)                 בנקאי הוא מקבל פרעון כמשמעותו בסעיף קטן (א), אף אם זיכה את חשבון לקוחו בסכום השיק לפני קבלת הפרעון.

63.            הסעיפים 76עד 82 יחולו על מימשך בנקאי

(א)                 הסעיפים 76עד 82 יחולו על ממשך בנקאי כאילו היה שיק.

(ב)                 "מימשך בנקאי", לענין סעיף זה, פירושו מימשך בר-פרעון עם דרישה, משוך על ידי הבנק או מטעמו על עצמו, בין שפרעונו במשרדו הראשי ובין במשרד אחר שלו.

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15

▲▲

לתאום פגישה עם עורכי הדין נא התקשר אל מזכירתנו, עינב,

בטלפון:

88

88

546 03

 

למקרים דחופים ניתן להתקשר אל עורך דין גבריאל הנר:  33 33 552 050

 

Share

| שימושי

| מי אנחנו

| שפות - Languages

| התמצאות

| עסקים

| מיסים

| תביעות וחובות

תרגום

דוגמאות

טפסים משפטיים

חוקים שימושיים

קישורים חשובים

תמא 38

משרד עורכי דין הנר-עופר

מפת כיוונים

@ צור קשר

הנר-עופר, משרד עורכי-דין,

רחוב בן יהודה 242, תל-אביב

טלפון: 5468888 03

הוקם בשנת 1987 Since

עברית
English
Français Nous parlons Francais
عربي
Contact us @

מפת הגעה

נסה את סרגל הכלים שלנו

(ניתן להסירו בכל עת)

מפת אתר 

יזמותויעוץ משפטי

דיני אינטרנט

מקלטי מס

חברות בע"מ

חברות בחו"ל

מקרקעין

זכויות יוצרים

מיסוי מקרקעין

מיסוי בינלאומי

חברה בחו"ל

מקלטי מס

מס שבח

יעוץ משפטי

תביעות לבית משפט

פירוק חברה

הוצאה לפועל

פשיטת רגל

בוררות

זכויות יוצרים

יעוץ משפטי