דף הבית > פשיטת רגל >
ניהול הליכי פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל בחכמה

החכמה שלאחר מעשה

התהליך של פשיטת רגל מול בית המשפט אינו מורכב יותר מתביעה רגילה, ואולם, מעורבים בו גורמים רבים בעלי אינטרסים מנוגדים: בית המשפט, כונס הנכסים הרשמי, הנאמן או המנהל המיוחד וכל אחד מהנושים, גדולים וקטנים.

לכן שמי שאינו מנוסה בניהול התהליך ייגרר בו על ידי האירועים והצדדים המעורבים במקום לנהל אותם.

ניהול הליכי פשיטת רגל בחכמה

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

ניהול הליכי פשיטת רגל - בחכמה

לאחר הכנת הבקשה המפורטת מוגש עותק מבקשת פשיטת רגל לכונס הנכסים הרשמי יחד עם אישור על תשלום פיקדון (כיום כ-.2,200 ₪), ולאחר בחינתהבקשה ודרישת פרטים נוספים במידת הצורך, מגבש כונס נכסים הרשמי את עמדתו בבקשה וזו, עמדה אותה הוא מגיש לבית המשפט של פשיטת רגל.

 צו כינוס:

לאחר עיון בבקשת פשיטת רגל שהגיש חייב ובתגובת הכונס הרשמי לבקשה, מוסמך בית המשפט לתת צו לכינוס נכסי החייב. צו הכינוס מעביר את נכסי החייב לפיקוחו של הכונס הרשמי, עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר עם נושיו או יוכרז פושט רגל.

במקרים בהם מוגשת הבקשה על ידי נושה יקיים בית המשפט דיון בבקשה במעמד הנושה, החייב והכונס הרשמי, בטרם יחליט אם יינתן באותו מקרה צו כינוס.

במידה ובית המשפט החליט ליתן צו כינוס, עליו לקבוע בהחלטתו מועד לדיון בבקשת פשיטת רגל, שיתקיים בתום ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס. לדיון בבקשת פשיטת הרגל מוזמנים החייב, נושיו והכונס הרשמי.

 פשרה או הסדר:

בכל שלב משלבי הליך פשיטת רגל, ואף לפני מתן צו הכינוס, רשאי החייב להציע פשרה או הסדר עם נושיו. פשרה או הסדר שאושרועל ידי בית המשפט עשויים להביא את הליכי פשיטת רגל אל סיומם.

 שלבי ביניים:

במועד שבין מתן צו הכינוס לבין המועד שנקבע לדיון בבקשת פשיטת רגל, פרק זמן של כששה חודשים, מכנס כונס נכסים הרשמי את אסיפת הנושים הראשונה על מנת שהנושים שהגישו טופס הוכחת חוב יביעו עמדתם באשר להמשך הליך פשיטת רגל ובאשר לדרך הטיפול הראויה בנכסי החייב שהוקנו לכונס הרשמי. במידה והחייב הציע פשרה או הסדר ישקלו הנושים באסיפתם אם יש לקבל את הפשרה או ההסדר ויצביעו.

במהלך תקופה זו מקיים כונס נכסים הרשמי חקירה מקיפה בעניינו של החייב לשם הגשת חוות דעתו לבית המשפט, לקראת הדיון בבקשת פשיטת רגל. לצורך חקירה זו רשאי הכונס הרשמי לזמן את החייב להתייצב במשרדו כדי לחקור את מצב עסקיו וחובותיו, ומחובתו של החייב להתייצב לחקירה במקום ובשעה שנקבעו בהזמנה.

כן מוסמך כונס נכסים הרשמי, לצורך קיום חקירה זו, לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים לענייניו של החייב, מכל אדם אחר שיש יסוד להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו.

במידת הצורך רשאי כונס נכסים הרשמי לפנות לבית המשפט בבקשה לערוך חקירה פומבית של החייב על מנת לקבל גילוי מלא ושלם של העובדות הנוגעות להתנהגותו של החייב, עסקאותיו ורכושו. בחקירה הפומבית רשאים בית המשפט, הכונס הרשמי, הנאמן, אם נתמנה כזה, וכן כל נושה שהגיש תביעת חוב, לשאול את החייב בדבר עסקיו, נכסיו ונכסי בני משפחתו ובדבר התנהגותו וסיבות כישלון עסקיו.

כחמישה עשר יום לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת פשיטת רגל, מגיש כונס נכסים הרשמי לבית המשפט את חוות דעתו, בה הוא מפרט את ממצאי החקירה שניהל, ובכלל זה את הערכתו בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב, הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגדו, אם ננקטו, ואת החלטות הנושים באסיפותיהם. כן מחווה כונס נכסים הרשמי דעתו בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו, ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב. 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

אולי תרצו לדעת גם:

פשיטת רגל

מטרת פשיטת הרגל היא לאזן בין הרצון לסייע בידי החייבים שנקלעו לחובות, ובעיקר אלה שבידם נכסים מעטים בלבד או חסרי נכסים, לבין האינטרסים הלגיטימיים של הנושים לפרעון חובותיהם.

למרות שתקופת פשיטת הרגל אינה קלה ומעורבים בה מספר גופים, יוכל החייב, בסופו של הליך לבקש הפטר מבית המשפט ולהתחיל פרק חדש בחייו.

משרדנו לרשותכם כדי לייעץ ולסייע בהליך מורכב זה.

משמעותה של פשיטת רגל >

פשרה עם נושים

בכל שלב משלבי הליך פשיטת הרגל, ואף לפני מתן צו הכינוס, רשאי החייב להציע פשרה או הסדר עם נושיו. פשרה או הסדר שאושר על ידי בית המשפט עשויים להביא את הליכי פשיטת הרגל אל סיומם.חייב המבקש פשיטת רגל

 

 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

על סיום פשיטת רגל - הפטר

 

לדף הראשי
ENGLISH
פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר