דף הבית > פשיטת רגל >
 פקודת פשיטת הרגל

פקודת פשיטת הרגל

החוק המלא

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

רשימת סעיפי פקודת פשיטת הרגל:

1. הגדרות: פקודת פשיטת רגל

 

פרק ב':

הליכים בפשיטת רגל

סימן א':ממעשה פשיטת רגל עד צו כינוס

 2. מיהו חייב

 3. התראת פשיטת רגל

 4. תכנה של התראת פשיטת רגל

 5. מעשה פשיטת רגל

 6. סמכות למתן צו כינוס בהליך פשיטת רגל

 7. עילות לבקשת נושה בהליך פשיטת רגל

 8. בקשת נושה מובטח בהליך פשיטת רגל

 9. אין פשיטת רגל בחברה או באגודה שיתופית

 10.  אימות והמצאה בהליך פשיטת רגל

 11.  ראיות נחוצות בהליך פשיטת רגל

 12.זכות להעיד את החייב פושט הרגל

 13.  חקירת תוקף החוב ותמורתו בהליך פשיטת רגל

 14.  עילות לדחיית הבקשה ל-פשיטת רגל

 15.  דחייה או עיכוב בהליך פשיטת רגל בגלל ערעור

 16.  עיכוב הליכים בהליך פשיטת רגל מחמת הכחשה

 17.  בקשת חייב ל-פשיטת רגל

 18.צו מינוי כונס נכסים לבקשת חייב

 18א.מועד הדיון בבקשת פשיטת רגל

 18ב.תשלומים עתיים ומגבלות על החייב בהליך פשיטת רגל

 18ג.חקירה על ידי הכונס הרשמי וחובת מסירת מידע ומסמכים בהליך פשיטת רגל

 18ד.חוות דעת הכונס הרשמי בהליך פשיטת רגל

 18ה. החלטת בית המשפט בהליך פשיטת רגל

 19.  חזרה מבקשה בהליך פשיטת רגל

 19א.פשרה או הסדר לפני צו כינוס

 20.  פעולת צו כינוס בהליך פשיטת רגל

 21.  כונס זמני, מינויו ושכרו בהליך פשיטת רגל

 22.  עיכוב הליכים בהליך פשיטת רגל

 22א.צו זמני לבקשת חייב בהליך פשיטת רגל

 23.  מנהל מיוחד בהליך פשיטת רגל

 24.פרסום צו כינוס ואסיפת נושים בהליך פשיטת רגל
 

 

סימן ב': דו?ח, חקירה ואסיפה בהליך פשיטת רגל

 25.  דו?ח לאחר מתן צו כינוס בהליך פשיטת רגל

 26.  אסיפת נושים ראשונה בהליך פשיטת רגל

 27. בקשה לחקירה פומבית בהליך פשיטת רגל

 28.  קביעת מועד חקירה בהליך פשיטת רגל

 29.  עריכת החקירה בהליך פשיטת רגל

 30.  הנוהל בחקירה בהליך פשיטת רגל

 31. בוטל.

 32.  חייב בהליך פשיטת רגל חולה
 

סימן ג' : פשרה או הסדר בהליך פשיטת רגל אחרי צו כינוס

 33.  הצעת החייב בהליך פשיטת רגל

 34.  אסיפה לדיון בהצעה בהליך פשיטת רגל

 35.  אישור ההצעה בבית המשפט בהליך פשיטת רגל

 36.  אכיפה בהליך פשיטת רגל

 37.  ביטול

 38.  תחולה לענין נאמן בהליך פשיטת רגל

 39.ניהול נכסים בפשרה או בהסדר בהליך פשיטת רגל

 40.  היקף פשרה והסדר בהליך פשיטת רגל

 41.  סייג לתוקף פשרה והסדר בהליך פשיטת רגל
 

סימן ד' : הכרזת פשיטת רגל

 42. צו הכרזה על פשיטת רגל

 42א.הגבלות על פושט רגל

 43.  פרסום פשיטת רגל

 44.  הכונס הרשמי כנאמן בהליך פשיטת רגל

 45.  מינוי נאמן בהליך פשיטת רגל

 46.  ערובה בהליך פשיטת רגל

 47.  כללים למינוי נאמן בהליך פשיטת רגל

 48.  מינוי ועדת בקורת בהליך פשיטת רגל

 49.  סדרי עבודת ועדת הבקורת בהליך פשיטת רגל

 50.  הפסקת חברות בועדת הבקורת בהליך פשיטת רגל

 51.  בהעדר ועדה בהליך פשיטת רגל

 52.  פשרה או הסדר לאחר הכרזה בהליך פשיטת רגל

 53.אישור בית המשפט בהליך פשיטת רגל

 54.  ביטול

 55.  סמכות לבטל הכרזה בהליך פשיטת רגל

 

סימן ה' : פיקוח על החייב בפשיטת רגל ועל נכסיו

 56.  חובת החייב בגילוי נכסים ובמימושם בהליך פשיטת רגל

 57.  נסיבות למעצר חייב בהליך פשיטת רגל

 57א.עיכוב יציאה מהארץ של פושט רגל

 58.  הפניית דברי דואר של החייב פושט רגל

 59.זימון וצו הבאה של פושט רגל

 60.חקירה בהליך פשיטת רגל

 60א.גילוי מידע לכונס הרשמי, לבית המשפט, לחייב בהליך פשיטת רגל או לנושים

 

סימן ו' : הפטר לפושט רגל

 61.  בקשת הפטר והודעה בהליך פשיטת רגל

 62.  דיון והחלטה

 63.  סייגים למתן הפטר בהליך פשיטת רגל

 64.  שינוי צו בהליך פשיטת רגל

 65.  סמכות להתלות ולהתנות כאחד בהליך פשיטת רגל

 66.  תעודה לענין חיקוקים פוסלים בהליך פשיטת רגל

 67.  חובות פושט רגל שהופטר

 67א.הפטר על פי בקשת הכונס הרשמי בהליך פשיטת רגל

 68.חזקות בהליך פשיטת רגל

 69.  פעולת ההפטר בהליך פשיטת רגל

 70.  מניעת הסדר והפטר בשל העברת מרמה בהליך פשיטת רגל

 

פרק ג' : ניהול נכסים בהליך פשיטת רגל

סימן א': תביעת חובות

 71.  חובות בני תביעה בהליך פשיטת רגל

 72.  סייגים לתביעות בהליך פשיטת רגל

 73.  הערכה בהליך פשיטת רגל

 74.  אשראי הדדי וקיזוז בהליך פשיטת רגל

 75.  ריבית או הצמדה עד לצו הכינוס בהליך פשיטת רגל

 75א. חוב בהליך פשיטת רגל שפרעונו בעתיד

 76.  שוויון בתשלום חובות בהליך פשיטת רגל

 77.  הוצאות ראשונות בהליך פשיטת רגל

 78.  דין קדימה בהליך פשיטת רגל

 79.  דין הנפטר חדל פרעון או בהליך פשיטת רגל

 80.  דין שותפים פושטי רגל

 81.  ריבית או הצמדה מיום צו הכינוס

 82.  שמירת דינים בהליך פשיטת רגל

 83.  סייג לתביעות בני זוג בהליך פשיטת רגל
 

סימן ב' : נכסים העומדים לתשלום חובות בהליך פשיטת רגל

 84.  תחילתה של פשיטת רגל

 85.  נכסים בני חלוקה בהליך פשיטת רגל

 86.  נכסים שאינם בני חלוקה בהליך פשיטת רגל

 86א. הגנת בית המגורים בהליך פשיטת רגל

 87.  דין שכר טרחת עו"ד בהליך פשיטת רגל
 

סימן ג' : פשיטת רגל נוספת

 88.  הנאמן בחזקת נושה בהליך פשיטת רגל

 89.  נכסים שיוקנו לנאמן הבא בהליך פשיטת רגל

 90.  חובת נאמן קודם בהליך פשיטת רגל

 90א. איסור על פשיטת רגל נוספת

 

סימן ד' : תוצאי פשיטת רגל לגבי עסקאות

 91.  סייג לזכויות של נושה ושל קונה בהליך פשיטת רגל

 92.  חובת מוציא לפועל למסור נכסים בהליך פשיטת רגל

 93.  חובת מוציא לפועל למסור כסף בהליך פשיטת רגל

 94.  דין כסף ששולם במישרין בהליך פשיטת רגל

 95.  סייג לזכות חזרה בהליך פשיטת רגל

 96. ביטול הענקות בהליך פשיטת רגל

 97.  ביטול המחאה כללית בלתי רשומה בהליך פשיטת רגל

 98.  ביטול העדפות בהליך פשיטת רגל

 99.  שמירת עסקאות שבתום לב בהליך פשיטת רגל

 100. שמירת תשלומים בהליך פשיטת רגל

 101. עסקים עם פושט רגל שלא הופטר

 102. חובת בנקאי להודיע לנאמן בהליך פשיטת רגל

 

סימן ה' : מימוש נכסים

 103. החזקת נכסים נמסרים בהליך פשיטת רגל

 104. חובת שלוחיו של פושט הרגל

 105. הנאמן בהליך פשיטת רגל ככונס נכסים בהוצאה לפועל

 106. נכסים בהליך פשיטת רגל שהעברתם ברישום

 107. תביעות בהליך פשיטת רגל

 108. תפיסת נכסי פושט רגל

 109. סייג לאחריות אישית בהליך פשיטת רגל

 110. בוטל.

 111. תשלומים עתיים ודין הכנסה של פושט רגל

 112. הפקעת צווים מכוח הפטר בהליך פשיטת רגל

 113. תסיבת נכסים והקנייתם בהליך פשיטת רגל

 114. העברות הטעונות רישום בהליך פשיטת רגל

 115. ויתור על נכס מכביד בהליך פשיטת רגל

 116. תוצאי ויתור בהליך פשיטת רגל

117. בוטל.

 118. דרישה להודיע בדבר ויתור בהליך פשיטת רגל

 119. ביטול חוזה בהליך פשיטת רגל

 120. צו הקניה לאחר ויתור בהליך פשיטת רגל

 121. בוטל.

 122. זכות הנפגע בוויתור בהליך פשיטת רגל

 123. סייג לענין זכות יוצרים בהליך פשיטת רגל

 124. סמכות הנאמן לנהל נכסים בהליך פשיטת רגל
 125. סמכויות שהפעלתן טעונה הסכמה בהליך פשיטת רגל

 126. סמכות להתיר לפושט הרגל לנהל נכסים בהליך פשיטת רגל

 127. תשלומים לפושט הרגל

 128. הקצבה לזכאי למזונות בהליך פשיטת רגל

 129. בקורת נכסים ממושכנים בהליך פשיטת רגל
 

סימן ו' : חלוקת נכסים

 130. הכרזה וחלוקה של דיבידנדים בהליך פשיטת רגל

 131. דיבידנדים משותפים ונפרדים בהליך פשיטת רגל

 132. סייגים לחלוקת דיבידנד בהליך פשיטת רגל

 133. זכות נושה שלא הוכר חובו בהליך פשיטת רגל

 134. ריבית על חובות בהליך פשיטת רגל

 135. דיבידנד סופי בהליך פשיטת רגל

 136. סייג לתובענה בהליך פשיטת רגל

 137. זכות פושט הרגל ליתרה בהליך פשיטת רגל
 

פרק ד' : כונסים רשמיים

 138. מינוי כונסים רשמיים וסגנים בהליך פשיטת רגל

 139. מעמדו של כונס רשמי בהליך פשיטת רגל

 140. תפקידי הכונס לענין התנהגות החייב פושט רגל

 141. תפקידי הכונס הרשמי לענין נכסי החייב פושט רגל

 142. הכונס הרשמי ככונס זמני או כמנהל בהליך פשיטת רגל

 142א. נציג בהליך פשיטת רגל

 143. דיווח בהליך פשיטת רגל
 

פרק ה' : נאמנים בפשיטת רגל

סימן א' : כהונת הנאמן

 144. השם הרשמי בהליך פשיטת רגל

 145. בוטל.
 

סימן ב' : פיקוח על הנאמן

 146. בוטל.

 147. זימון אסיפות כלליות בהליך פשיטת רגל

 148. בקשת הוראות בהליך פשיטת רגל

 148א. דיווח שנתי של הנאמן בהליך פשיטת רגל

 149. שיקול דעת בהליך פשיטת רגל

 150. פניה לבית המשפט בהליך פשיטת רגל

 151. פיקוח הכונס הרשמי בהליך פשיטת רגל
 

 

סימן ג': שכר והוצאות

 152. שכר הנאמן והוצאותיו בהליך פשיטת רגל

 153. בוטל.

 154. איסור הסדרים בדבר השכר בהליך פשיטת רגל

 155. סייג לתשלום לאדם אחר בהליך פשיטת רגל

 156. נאמן עו?ד בהליך פשיטת רגל

 157. שומת הוצאות בהליך פשיטת רגל
 

סימן ד' : רשימות, חשבונות ובקורת

 158. רשימת נושים בהליך פשיטת רגל

 159. דו?ח כספי בהליך פשיטת רגל

 160. פנקסים בהליך פשיטת רגל

 161. בוטל.

 162. הפרדה מחשבון פרטי בהליך פשיטת רגל

 163. הפקדת כסף בהליך פשיטת רגל בבנק שנקבע

 164. איסור עיכוב כספים בהליך פשיטת רגל

 165. סגירת חשבון החייב פושט רגל בבנק

 166. בקורת חשבונות הנאמן בהליך פשיטת רגל
 

סימן ה' : התפנות משרתו של נאמן

 167. שחרור נאמן בהליך פשיטת רגל

 168. תוצא השחרור בהליך פשיטת רגל

 169. שחרור הכונס הרשמי כנאמן בהליך פשיטת רגל

 170. מילוי מקום נאמן בהליך פשיטת רגל

 171. התפטרות נאמן והעברתן בהליך פשיטת רגל
 

פרק ו' : בית המשפט

סימן א' : סמכות בהליך פשיטת רגל

 172. בית המשפט המחוזי

 173. בית משפטהשלום

 174. תחום השיפוט בהליך פשיטת רגל

 175. העברת הליכים בהליך פשיטת רגל

 176. אבעיה בשאלה משפטית בהליך פשיטת רגל

 177. ישיבות בית המשפט בלשכה בהליך פשיטת רגל

 178. סמכות כללית בהליך פשיטת רגל

 179. מאסר פושט רגל או אחר בשל אי-ציות

 180. הכרזת פשיטת רגל במקום מאסר בהוצאה לפועל
 

סימן ב' : ערעורים בהליך פשיטת רגל

 181. עיון חוזר בהליך פשיטת רגל

 182. ערעור בהליך פשיטת רגל

 183. סייגים לערעור בהליך פשיטת רגל

 184. מועד הערעור בהליך פשיטת רגל
 

סימן ג' : סדרי דין בהליך פשיטת רגל

 185. הוצאות

 186. סמכויות שונות לענין סדרי דין בהליך פשיטת רגל

 187. ראיות בהליך פשיטת רגל

 188. החלפת מבקש בהליך פשיטת רגל

 189. הליכים אחרי מות החייב בהליך פשיטת רגל

 190. עיכוב הליכים בהליך פשיטת רגל

 191. בקשה נגד שותף או שותפות בהליך פשיטת רגל

 192. דחיית בקשות בהליך פשיטת רגל

 193. צו כינוס נגד שותף בהליך פשיטת רגל

 194. תביעות הנאמן והשותפות בהליך פשיטת רגל

 195. בעלי חוזה עם פושט רגל בהליך פשיטת רגל

 196. הליכי פשיטת רגל בשם שותפות לא רשומה בהליך פשיטת רגל

 197. עזרת בית המשפט זה לזה בהליך פשיטת רגל

 198. צווי חיפוש בהליך פשיטת רגל
 

פרק ז' : מקרים מיוחדים בהליך פשיטת רגל

סימן א' : שותפים, שותפויות מוגבלות ופשיטות רגל קטנות

 199. חבותם של שותפים בהליך פשיטת רגל

 200. תחולה לגבי שותפויות מוגבלות

 201. תחולה על פשיטות רגל קטנות

 

סימן ב' : נכסי חייבים בהליך פשיטת רגל שנפטרו

 202. צו ניהול עזבון בפשיטת רגל

 203. בוטל.

 204. סמכויות הכונס הרשמי והנושים בהליך פשיטת רגל

 205. דין צו ניהול כדין הכרזת פשיטת רגל

 206. דין קדימה בהליך פשיטת רגל

 207. עודף העזבון בהליך פשיטת רגל

 208. דין הודעה על בקשה לצו ניהול בהליך פשיטת רגל
 

סימן ג' : כספים שלא נדרשו

 209. חשבון נכסי פשיטות רגל

 210. כספים שלא נדרשו בהליך פשיטת רגל

 211. תביעת תשלום מאוחרת בהליך פשיטת רגל
 

פרק ח' : עבירות בהליכי פשיטת רגל

 212. המשים עצמו נושה בהליך פשיטת רגל

 213. אי ציות בפשרה או הסדר בהליך פשיטת רגל

 213א. אי מסירת מידע בהליך פשיטת רגל

 214. חייב בהליך פשיטת רגל שנמנע לעזור בגילוי נכסיו

 214א. הפרת הגבלות בהליך פשיטת רגל

 215. נאמן בהליך פשיטת רגל שסירב לשלם ריבית והוצאות

 216. מעשים ומחדלים במרמה בהליך פשיטת רגל:

אי-גילוי נכסים

אי-מסירת נכסים

אי-מסירת מסמכים

העלמת נכסים או חובות

הברחת נכסים

השמטה

אי-הודעה על תביעת כזב

מניעת הצגת מסמכים

העלמת מסמכים ופגיעה בהם

מרמה במסמכים

הפסדים מדומים

אשראי במצג שוא

אשראי בטענת שוא

שעבוד במרמה

הסכם במרמה

217. הגנה בהליך פשיטת רגל

 218. השגת אשראי לפני הפטר בהליך פשיטת רגל

 219. מרמה לאחר צו כינוס בהליך פשיטת רגל

 220. הימורים והשקעות מסוכנות

 221. אי-ניהול פנקסי חשבון כיאות לפני פשיטת רגל

 222. בריחה עם נכסים אחרי פשיטת רגל

 223. טענת כזב בהליך פשיטת רגל

 224. צו בית המשפט להעמיד לדין פושט רגל

 225. התובע במשפט שלפי צו בית המשפט בהליך פשיטת רגל

 226. שמירת אחריות פלילית בהליך פשיטת רגל
 227. בית המשפט המוסמך בהליך פשיטת רגל

 228. התיישנות בהליך פשיטת רגל

 229. עבירה שענשה לא פורש בהליך פשיטת רגל
 

פרק ט' : ראיות בהליך פשיטת רגל

 230. ?רשומות? - ראיה בהליך פשיטת רגל

 231. פרוטוקול אסיפת נושים בהליך פשיטת רגל

 232. ראיות להליכים בפשיטת רגל בהליך פשיטת רגל

 233. בוטל.

 234. עדות חייב בהליך פשיטת רגל או עד שנפטרו

 235. חותם בהליך פשיטת רגל
 

פרק י' : שונות בהליך פשיטת רגל

 236. חישוב זמן בהליך פשיטת רגל

 237. המצאת הודעות בהליך פשיטת רגל

 238. פגם פורמלי לא יפסול בהליך פשיטת רגל

 239. פטור ממס בולים בהליך פשיטת רגל

 240. חיוב המדינה בהליך פשיטת רגל

 241. עדכון סכומים ואגרות בהליך פשיטת רגל

 242. תקנות בהליך פשיטת רגל

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

סעיפי פקודת פשיטת הרגל: הגדרות של פשיטת רגל

 

לדף הראשי
ENGLISH
פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר