דף הבית > פשיטת רגל >
בקשת חייב לפשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

פשיטת רגל באה להגן על חייב שאינו יכול לעמוד בחובותיו

"מטרת החוק היא לחדש את ההכרה באינטרס הלגיטימי של החייב לפתוח דף חדש בחייו, וזאת בדרך של מתן אפשרות לחייבים לפתוח בהליכי פשיטת רגל, אם אם ברשותם נכסים מועטים בלבד או שאין להם נכסים בכלל.מגמת החוק היא לאזן בין הרצון לסייע בידי החייבים שנקלעו לחדלות פירעון, ובעיקר אלה שבידם נכסים מעטים בלבד או חסרי נכסים, לבין האינטרסים הלגיטימיים של הנושים לפירעון חובותיהם, ובעיקר למניעת ניצולם לרעה של הליכי פשיטת הרגל." בסוף התהליך יוכל החייב לפתוח  דף חדש.

משמעותו ותוצאותיו של מתן צו כינוס, בדרך כלל, הנם עיכוב הליכים בהוצאה לפועל. מכאן רבים הם המקרים בהם חייב יזקק להליכים אלה. על כן בקשתו נבחנת בקפידה.

חייב המבקש פשיטת רגל

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

בקשה להיכנס להליכי פשיטת רגל על ידי חייב

בקשת חייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל

בית המשפט המחוזי נוהג לבחון מהם התנאים המוצעים על ידי החייב ואם תצמח תועלת לנושים מהכרזתו כפושט רגל. חייב שטוען כי אין לו כל רכוש ויכולתו הכלכלית היא תשלום חודשי לנושיו בסך של -.500 ש"ח, סביר להניח כי בית המשפט המחוזי ידחה את בקשתו להכריז עליו כפושט רגל.

מצד שני, בית המשפט ער לשיקולים הנגדיים. כך למשל העיר כי מאז תחילתו של חוק ההוצאה לפועל, חייב המבקש לאחד את כל התיקים התלויים ועמדים נגדו בהוצאה לפועל יאלץ לעמוד בתנאים מכבידים ביותר. כן ציין, שאף לאינטרס האישי של החייב, המבקש לפתוח דף חדש, יש לייחס משקל.

עם זאת, כי בהיעדר תועלת כלשהי לנושים אין בכח השיקולים הללו לבדם להצדיק היענות לבקשה להכריז על החייב כפושט רגל, וקשיי החייב צריכים להתברר במסגרת ההוצאה לפועל

הליכי פשיטת הרגל מן הנכון שינקטו, אם יש בהליכי ההוצאה לפועל שננקטו או שניתן לנקוט ובשאר נסיבות העניין כדי להצביע על כך שהליכי פשיטת הרגל הם הדרך הנאותה.

כאשר הליכי פשיטת הרגל אינם אלא מסלול מעבר קצר בדרך להשגת הפטר ללא מאמץ לתשלום חלקי - אין מעניקים לחייב זכות להימלט מחובותיו על ידי הגשת בקשה לכינוס נכסים

לא למותר להוסיף: התועלת הצפויה לנושים מהיענות לבקשת החייב לצו כינוס אינה השיקול היחיד והבלבדי. אף עניינו של החייב, להגיע בדרך זו להפטר ולפתיחת דף חדש בחייו, ראוי להשקל על ידי בית המשפט.

ענייניהם של החייב מזה ושל נושיו מזה, שלרוב הם מנוגדים, טעונים איזון ויש שנסיבותיו של מקרה פלוני תצדקנה ייחוס משקל רב לעינינו האישי של החייב.

כאשר מתברר לאחר חקירת יכולתו הכלכלית של החייב, שחייב תם-לב הוא ריק ונעור, אין זאת אומרת שדינו להיות נרדף מנושיו ולעולם לא יוכל להמיש את צווארו מעול חובותיו.

במקרה כזה לא תהא אמנם תועלת לנושים בהליכי פשיטת רגל, אך גם לא בהמשך הליכי הוצאה לפועל. מטרת פקודת פשיטת הרגל אינה אך ורק תועלת לנושים אלא גם זקיפת קומתו של חייב תם לב, כדי שיוכל "לפתוח דף חדש".

בקשת נושה ובקשת חייב

המחוקק הבחין בין בקשה המוגשת על ידי נושה ובין בקשה המוגשת על ידי החייב. אדם קרוב אצל עצמו. נושה המבקש צו קבלת נכסים, מבקש להפרע, ואם הצו לא יביא לתפיסת רכוש ולמימושו, אין טעם לפשיטת הרגל.

חייב המבקש צו קבלת נכסים, יכול שיבקש שחרור מרדיפת נושיו ושיקום חייו, ובכך גופו יש טעם לפשיטת הרגל, זולת אם נסיבות המקרה מונעות את בית המשפט מלהעתר לו.

כאשר מוגשת בקשה למינוי כונס נכסים ופשיטת רגל על ידי נושה, מטרת הפניה היא פרעון חובותיו של החייב, והשיקול העיקרי של בית המשפט הוא מידת הסיכוי שהליכי פשיטת הרגל אכן ישיגו מטרה זו, וכן שהדבר יוכל להתבצע באופן כזה שחלוקת הפירעון בין הנושים תהא צודקת.

אולם כאשר החייב הוא המבקש מינוי כונס נכסים וצו פשיטת רגל, הרי מטרה לגיטימית של פניה כזו היא לאפשר לחייב לסלק את חובותיו כמיטב יכולתו הכספית, על ידי העמדת כל רכושו לרשות הנאמן בפשיטת רגל, ולאחר מכן לפתוח דף חדש בחייו.

תיקון החוק

בשנת 1996 תוקנה פקודת פשיטת רגל. בדברי ההסבר להצעת החוק לתיקון פקודת פשיטת רגל נאמר:

"מטרת ההצעה הנוכחית היא לחדש את ההכרה באינטרס הלגיטימי של החייב לפתוח דף חדש בחייו, וזאת בדרך של מתן אפשרות לחייבים לפתוח בהליכי פשיטת רגל, אם אם ברשותם נכסים מועטים בלבד או שאין להם נכסים בכלל... לפיכך, התיקונים המוצעים לפקודה הם כלליים, ומגמתם לאזן בין הרצון לסייע בידי החייבים שנקלעו לחדלות פרעון, ובעיקר אלה שבידם נכסים מעטים בלבד או חסרי נכסים, לבין האינטרסים הלגיטימיים של הנושים לפרעון חובותיהם, ובעיקר למניעת ניצולם לרעה של הליכי פשיטת הרגל."

 

סעיף 18ה'(א) לפקודת פשיטת הרגל, שהוסף בתיקון תשנ"ו קובע:

בית משפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות-דעת הכנ"ר (כונס הנכסים הרשמי שבמשרד המשפטים), אחת מאלה:

1. להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל ...;

2. לדחות את הבקשה, אם שוכנע שהוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לשלם את חובותיו;

3. לקבוע ... כי מיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל יינתן לו צו הפטר לאלתר, מן הטעם שאין בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים ...;

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

פשיטת רגל - מה צריך לדעת

 

לדף הראשי
ENGLISH
פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר