דף הבית > ערבות לחובות >
ההגנות על ערב יחיד

ההגנות על ערב יחיד

ערבות לחובות

ההגנות על ערב יחיד

 ההגנות על ערב יחיד:

1.      אין הנושה רשאי לפנות בדרישות אל הערב היחיד באותה התביעה שהוגשה כנגד החייב העיקרי. בטרם יידרש ערב יחיד לפרוע את חובו של החייב העיקרי, על הנושה למצות את הליכי גביית החוב מאת החייב העיקרי, היינו עליו לנקוט בכל ההליכים האפשריים והסבירים בנסיבות העניין. פירושו שעל הנושה לנקוט תחילה בהליכים משפטיים כנגד החייב, לפתוח נגדו תיק הוצאה לפועל או בקשת פשיטת רגל, ולנסות לעקל ולממש את רכושו של החייב העיקרי, בטרם יפנה לערב. כמובן שקיים ייתרון בכך שכן הערב ידע כי הנושה ניסה לגבות מהחייב בכל דרך אפשרית בטרם חזר אליו בדרישות. למצב זה גם חסרון, שכן במהלך אותם שנה-שנתיים גדל החוב בגלל ריבית (ובמקרה של בנק גם ריבית פיגורים גבוהה) כך שבשעה שהנושה יחזור אל הערב יהיה החוב גדול בהרבה מאשר בשעה שהחייב העיקרי נתבע במקור. קיימים מקרים בהם יהיה הנושה רשאי לדרוש את החוב מאת הערב ללא צורך בניסיונות גבייה מאת החייב העיקרי. לדוגמה, אם החייב העיקרי נפטר או פשט רגל או עזב את הארץ לצמיתות ייחשב הדבר כמיצוי ההליכים כנגדו והנושה יהיה רשאי לתבוע מאת הערב את תשלום החוב.

2.      ערב יחיד אינו ערב אלא לסכומים המוגדרים בחוזה הערבות (ותוספות מוגדרות כמו הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות משפט).

3.      ערב יחיד פטור לחלוטין מערבות שאינה מוגבלת בסכום, גם אם חתם עליה בטעות.

4.      ערב יחיד יקבל מאת הנושה כל מידע המצוי ברשות הנושה הקשור לערבות או לחוב. מניעת מידע מאת הערב תביא לביטול ערבותו בגובה הנזק שנגרם לו כתוצאה ממניעת המידע במועד. לדוגמה: אם הנושה ידע שהחייב העיקרי עומד להסתלק מן הארץ והנושה לא מנע זאת ואף לא מסר את המידע בזמן לערב, יהיה הערב פטור מערבותו אם יוכל להוכיח כי אילו עוכבה יציאתו של החייב ניתן היה לגבות ממנו את החוב.

5.      אם הנושה לא מסר לערב את כל הפרטים הנכונים בקשר לחוב יהיה הערב פטור כדי הנזק שנגרם לו כתוצאה מאי מסירת הפרטים. לדוגמה, אם לא נמסר לערב כי שיעור ריבית הפיגורים גבוהה מהריבית הנגבית מאת החייב, יהיה הערב חייב רק בריבית רגילה ולא יחויב בריבית פיגורים.

6.      מקרה נוסף שעשוי להביא לביטול ערבות של ערב יחיד הוא הסתרת מידע מאת הערב, שאילו ידע אותו לא היה חותם ערבות לחייב. לדוגמה, מקרה שהנושה ידע שהחייב מצוי בקשיים כלכליים ולא גילה לערב או מקרה בו החייב לא עמד בהלוואה קודמת והנושה העמיד את ההלוואה מחדש תוך קבלת חתימת הערב על ההלוואה החדשה, מבלי לגלות לערב עובדת ההלוואה הקודמת שלא נפרעה.

אגב, חשוב לציין כי:

bullet

לא ניתן להתנות על הגנות אלו, כלומר גם אם כתוב באותיות הקטנות של כתב הערבות שסעיפים אלו אינם חלים, בית המשפט יתעלם מאותיות קטנות אלו.

bullet

אם הנושה יוכיח שהערב ידע על מצבו הכלכלי של החייב ממקור אחר, לא יהיה הערב פטור מערבותו.

bullet

ברור שערבים רבים מעלים טענות משפטיות אלו וטענות רבות נוספות, על מנת לנהל מו"מ עם הנושה כדי להקטין את החוב. הסכנה בכך היא שאם בסופו של יום יפסוק בית המשפט לטובת הנושה, יצרף לפסיקתו גם הוצאות, ריבית (לפעמים בשיעור גבוה) ושכר טרחת עורך דין של הנושה.

 

בהמשך אסביר מהן ההגנות על ערב מוגן. >

ההגנות על ערב מוגן

 

לדף הראשי
ENGLISH
דיני ערבות לחובות
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר