עורכי דין - דף הבית >> חובות>> ערבות >>
"ערב יחיד", "ערב מוגן", דיני ערבות אחרי חוק שטרית

דיני ערבות לחובות

כיצד להתמצא במדריך זה

מהי ערבות

סוגי ערבות

הקיימים בישראל

ערבות לפני תיקון החוק

ערב יחיד - ערב מוגן

הגנות על ערב יחיד

הגנות על ערב מוגן

חוק הערבות

ערבות -נושאים קשורים

דיני ערבות לחובות

התמודדות עם הוצאה לפועל

משמעותה של פשיטת רגל

התמוטטות עסקית

הבראת חברות

או קריסה כלכלית

הוצאה לפועל או פשיטת רגל

ניהול בנקאות נבונה

חוק ההוצאה לפועל מלא

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

"ערב יחיד", "ערב מוגן", דיני ערבות אחרי חוק שטרית

ערבות לחובות

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

"ערב יחיד", "ערב מוגן", דיני ערבות אחרי חוק שטרית

ערב יחיד וערב מוגן

חוק שטרית

במהלך שנות ה-90 קיבלה הכנסת שני תיקונים לחוק הערבות ביוזמת ח"כ שטרית, אשר הבחינו בין סוגי ערבים וקבעו הגדרות והגנות מיוחדות לשני סוגי הערבות הבאים:

ערב יחיד: אדם שאינו שותף או בן זוג של החייב ושאינו "בעל עניין" בחברה החייבת.

ערב מוגן: הוא ערב יחיד שערבותו אינה עולה על .-60,000 ₪ (או -.500,000 ₪ במקרה של משכנתא).

תנאי להגנות על ערבי יחיד או ערב מוגן הוא כי עסקו של הנושה הוא במתן אשראי, היינו בנק או מלווה ב"שוק אפור", אך לא אדם פרטי הנותן הלוואה אישית.

 

לאור ההגדרות הללו יש לשים לב לדוגמאות הבאות:

בעל מניות ומנהל בחברה אינו ערב יחיד (גם אם אינו מעורב כלל בניהול עסקי החברה );

אשתו של החייב אינה ערב יחיד;

מי שחתם ערבות לחייב שקיבל הלוואה או אשראי ממי שאינו בנק או חברת אשראי אינו ערב יחיד;

ערב מוגן הוא קודם כל ערב יחיד ולכן יחולו עליו ההגנות שיפורטו בהמשך.

 הפטר כתוצאה משינוי בתנאי ההלוואה

משהופטר החייב או שוחרר מחובו או הגיע להסדר עם הנושה מופטרים הערבים לחוב, אלא אם הוסכם אחרת במסמכי הערבות עליהם חתם הערב.

אם הופטר מי מהערבים יהיו גם הערבים האחרים פטורים, וכן כל שינוי מהותי במבנה ההלוואה או הערבות או תנאיה עשוי לגרום לביטול כתב הערבות.

 בהמשך אסביר מהן ההגנות על ערב יחיד ועל ערב מוגן >

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner