דף הבית > ערבות לחובות >
חוק הערבות

חוק הערבות

ערבות לחובות

המשך

חוק הערבות

 30. תחום ערבותו של ערב יחיד

אין בהוראות פרק זה בדי לגרוע מהוראות סעיף 4(א).

 31. עדיפות

הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בסעיף 57 לפקודת השטרות 4.

 32. אי התנאה

על אף האמור בכל דין, בערבות לפי פרק זה, התניה על הוראות הפרק ועל סעיפים 11,7 ,6 ,5 ו-12 שאינה לטובת ערב יחיד - בטלה.

פרק ג': הוראות

שונות

 33. שמירת דינים

חוק זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

 34. ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובין השאר -

(1) לקבוע פרטים נוספים שעל הנושה לגלות לערב יחיד;

(2) לקבוע את דרכי הגילוי של פרטים שהנושה חייב לגלותם לערב יחיד לפי סעיף 22;

(3) לקבוע את דרך הצגת המידע האמור בסעיף 22(א)(3);

(4) לקבוע את התוספות שערב יחיד ערב להן לפי סעיף 25(א)(4);

(5) לקבוע פטור מהודעה לפי סעיף 26(ג);

(6) לקבוע הליכים למשך גביית חוב לפי סעיף 28.  

 

מי אנחנו 

 

לדף הראשי
ENGLISH
דיני ערבות לחובות
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר