עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> תוכנית עסקית >>
הארגון, היזמים וההנהלה

תוכנית עסקית

תוכנית עסקית

הכנת תוכנית עסקית

 ליווי תוכנית עסקית ומבנה

תקציר מנהלים

תקציר מנהלים בתוכנית העסקית

 ניתוח שוק

ניתוח שוק עבור התוכנית העסקית

תאור המוצר או השירות

אופן ארגון העסק

היזמים וההנהלה

תוכנית פיננסית

מה נעשה בכסף שנגייס

פרסום של התוכנית העסקית

איתור משקיעים

דוגמאות לתוכנית עסקית

יזמות עסקית

הקמת עסק עצמאי

חברה בע"מ

עסקים בחו"ל ובאינטרנט

בנקאות נבונה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

היזמים וההנהלה

תיאור הארגון, היזמים והנהלת העסק המתוכנן, יתרונות יחסייםתוכנית עסקית

אחד הגורמים המרכזיים הנבחנים על ידי קרנות הון סיכון / משקיעים בשעת בחינת תוכנית עסקית, כפרמטר להשקעה בחברה , הנו הרכב היזמים וההנהלה הקיימים בחברה וקשרי העבודה בינם. ישנה חשיבות להציג במהלך תוכנית עסקית את היתרון היחסי של כל אחד מהיזמים והמנהלים ועל ידי כך ליצור פסיפס אנושי שלם שביכולתו להוביל את החברה להצלחה. יש לכתוב בזמן הכנת תוכנית עסקית תאור מחמיא של 5 - 4 שורות על כל אחד מאנשי המפתח, יש להבליט את נסיונו וכישוריו הרלבנטיים לחברה המוצגת בתוכנית.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

תוכנית עסקית - היזמים וההנהלה

הארגון, היזמים וההנהלה

 ישנה חשיבות להציג את מבנה הארגון ולהראות כי המבנה הארגוני יעיל אינו מסורבל והוא מעודד חריצות ויוזמה. שום משקיע לא ישקיע בחברה בה מנהליה מסוכסכים או שיש צורך למנות מנהל חיצוני לחברה .

הצגת גוף מייעץ או מבקר, אם יש;

הצגת היזמים;

הצגת הנהלת החברה ;

הצגת המבנה הארגוני של החברה ;

הצגת מדיניות גיוס כוח אדם ומצבת כוח אדם נוכחית;

הצגת גרף אבני דרך לשלוש השנים הבאות, ובאופן כללי גם ל-5 שנים הבאות;

יש לציין תכניות חלוקת רווחים או הקצאת מניות עתידית לעובדים או לכל גורם אחר;

יש לציין את חברי מועצת המנהלים במידה וקיימים או את מי שמועמד לתפקיד;

גורמים קריטיים להצלחה

בכל תוכנית עסקית נדרש להיות פרק העוסק בנושא זה. יש להעלות כאן את הנושאים המהווים גורמים קריטיים שללא התקיימותם החברה לא תצליח. במהלך הכנת תוכנית עסקית יש לדון בכל נושא בנפרד ולהציג הסבר לוגי ומנומק לדרכי הפתרון של הבעיה. צריך להעלות 5 - 4 נקודות.

קרא על: תוכנית פיננסית - מה נעשה בכסף שנגייס

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner