עורכי דין - דף הבית >> חובות>> הוצאה לפועל >>
חקירת יכולת בתיקי הוצאה לפועל

הוצאה לפועל

מי אנחנו

עורכי דין להוצאה לפועל

התמודדות עם הוצאה לפועל

פתיחת תיק הוצאה לפועל

מקום פתיחת התיק

באיזו לשכת הוצל"פ נפתח את התיק

עלות פתיחת תיק

הכמה עולה לנהל תיק הוצאה לפועל

אזהרה לחייב

הודעה לחייב שנפתח תיק נגדו

כיצד על החייב לנהוג

כשהחייב מקבל את האזהרה

עיקול לפני מסירת אזהרה

לפני שהחייב יודע שנפתח התיק נגדו

טענת פרעתי

החייב טוען שכבר שילם את החוב

התנגדות

החייב רשאי לטעון שאינו חייב

טענות נפוצות בהתנגדות

בירור ההתנגדות

כיצד מתנהל הדיון בהתנגדות

חקירת יכולת

בה יקבע כמה החייב ישלם כל חודש

שאלון

לפני חקירת יכולת

כיצד להתכונן לחקירת יכולת

 צו הבאה

בגלל אי התייצבות לדיון

שינוי נסיבות

המצדיק שינוי בגובה התשלומים

מאסר

לחייב שלא משלם או לא מתייצב

תוצאות חקירת יכולת

איחוד תיקים

יתרונות וחסרונות לאיחוד תיקים

חייב מוגבל באמצעים

המשמעות של חייב מוגבל באמצעים

מוגבל באמצעים

יתרונות וחסרונות של מוגבל באמצעים

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

עיקול רכושו של חייב

עיקול בתיק הוצאה לפועל

טענות כנגד עיקול

עיקול מקרקעין

עיקול דירת החייב

הסדר פשרה

איך עושים זאת נכון

צו חיוב בתשלומים

כינוס נכסים

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל

לשכות הוצאה לפועל

לשכות האכיפה והגביה כתובות וטלפון

עיכוב יציאה מהארץ

חוק ההוצאה לפועל

החוק המלא ותקנות ההוצאה לפועל

הוצאה לפועל - טפסים

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חקירת יכולת

חקירת יכולת בתיקי הוצאה לפועלחקירת יכולת

במהלך התנהלות תיק הוצאה לפועל רשאי החייב (וגם הזוכה או עורך דין מטעמו), להגיש לראש הוצאה לפועל בקשה לחקירה בדבר יכולתו הכלכלית על מנת להוכיח לראש הוצאה לפועל ולזוכה או עורך דין מטעמו כי החייב אינו מסוגל לשלם את החוב אלא בתשלומים מסוימים.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חקירת יכולת

כיצד להתכונן ל"חקירת יכולת"

רצוי להכין בקשה לחקירת יכולת באמצעות עורך דין אשר עוסק בנושא הוצאה לפועל והמייצג חייבים, ואשר יודע להכינה כך שתכסה עד כמה שאפשר נקודות תורפה שיועלו בחקירה על דוכן העדים בפני ראש הוצאה לפועל.

קרא על חקירת יכולת בחוק ההוצאה לפועל

וגם קרא כיצד להתכונן לחקירת יכולת

וכן על מהלך חקירת היכולת בפני ראש ההוצאה לפועל

לבקשה יש לצרף:

טופס בקשה הערוך כשאלון מקיף בדבר יכולתו הכלכלית ונכסיו של החייב ובני משפחתו הגרים עמו.

טופס ויתור על סודיות בנקאית ושל מוסדות בענייני כספים ונכסים, המאפשר לערוך חקר נכסיו של החייב.

ראש הוצאה לפועל רשאי לחייב כל גורם למסור להוצאה לפועל מידע ומסמכים הנוגעים ליכולת הכלכלית של החייב ופירוט נכסיו. כן רשאי ראש הוצאה לפועל מיוזמתו או לבקשת הזוכה עורך דין שלו להזמין עדים להעיד בפניו בעניין יכולתו הכלכלית של החייב.

ליום חקירת יכולת של החייב, הנערכת על דוכן העדים, באולם בית משפט או בלשכת הוצאה לפועל, יוזמנו גם הזוכה או עורך דין מטעמו. במרבית המקרים הם לא יתייצבו ויותירו את החקירה בידי ראש הוצאה לפועל, אלא אם בידי עורך הדין של הזוכה מידע מיוחד על נכסיו או כספי החייב אותו לא יוכל ראש הוצאה לפועל לגלות בחקירת החייב על דוכן העדים בלבד. במקרה זה יופיע עורך דין של הזוכה ויחקור את החייב על דוכן העדים.

בסוף חקירת יכולת רשאי ראש הוצאה לפועל להחליט על מתן צו חיוב בתשלומים או להכריז על החייב כ"חייב מוגבל באמצעים". על כך נפרט בהמשך.

גם הזוכה או ראש הוצאה לפועל רשאים לבקש לזמן את החייב ל"חקירת יכולת." במקרה זה חובה על החייב לשתף פעולה, אחרת עלול ראש הוצאה לפועל להכריז עליו כמתחמק מתשלום, ולהוציא נגדו פקודת מאסר.

אם החייב מצד אחד והזוכה מצד שני לא יופיעו שניהם ל"חקירת יכולת", סביר להניח שלא יקרה כלום וראש הוצאה לפועל יסתפק בלמחוק את הדיון. אבל אם הזוכה או עורך דין מטעמו יופיע ל"חקירת יכולת" והחייב לא יתייצב, יהיה הזוכה רשאי לבקש מאת ראש הוצאה לפועל הוצאת צו הבאה בו במקום כנגד החייב. במקרה כזה יופיעו יום אחד שוטרים מטעם לשכת הוצאה לפועל בביתו של החייב עם צו הבאה בידם, והחייב יוכל להמיר את מעצרו המיידי בערבות כספית במזומן אשר תחולט אם הוא לא יופיע בפעם הבאה שיוזמן ל"חקירת יכולת".

אם יצורף לבקשת החייב ל"חקירת יכולת," תצהיר מאושר על ידי עורך דין בדבר כל נכסיו והכנסותיו של החייב יוכל ראש הוצאה לפועל לתת החלטה מהו הסכום החודשי שעל החייב לשלם, גם בלי חקירת יכול תועל סמך תצהיר החייב בלבד.

יש וראש הוצאה לפועל אינו מתחשב בתיקי הוצאה לפועל נוספים שמתנהלים כנגד החייב , ויטיל עליו, ללא כל התחשבות, לשלם לזוכה אשר עורך דין מטעמו הגיע לדיון, מידי חודש, את כל היתרה הפנויה בהכנסותיו של החייב. על כן במקרים מסוימים, כפי שיפורט בהמשך, יעדיף החייב לפנות לראש הוצאה לפועל למפרע עם בקשה ל"איחוד תיקים".

איחוד תיקים

אם מתנהלים כנגד החייב מספר תיקי הוצאה לפועל יוכל לבקש מראש הוצאה לפועל כי יאחד את כל התיקים שבכל לשכות הוצאה לפועל המתנהלים כנגדו, לתיק אחד משותף שיקרא "תיק איחוד". עליו להגיש את הבקשה בלשכת הוצאה לפועל בה מרוכזים מרבית התיקים או בה מתנהל התיק הגדול ביותר נגדו, אך לא תמיד מקפידים פקידי הוצאה לפועל על הוראה זו.

על איחוד תיקים ראה בהמשך.

 

קרא עוד על חקירת יכולת >

או דלג ישירות לנושא צו חיוב בתשלומים ובנושא חקירת יכולת >

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner