עורכי דין - דף הבית >> חובות>> ערבות >>
חוק הערבות

דיני ערבות לחובות

כיצד להתמצא במדריך זה

מהי ערבות

סוגי ערבות

הקיימים בישראל

ערבות לפני תיקון החוק

ערב יחיד - ערב מוגן

הגנות על ערב יחיד

הגנות על ערב מוגן

חוק הערבות

ערבות -נושאים קשורים

דיני ערבות לחובות

התמודדות עם הוצאה לפועל

משמעותה של פשיטת רגל

התמוטטות עסקית

הבראת חברות

או קריסה כלכלית

הוצאה לפועל או פשיטת רגל

ניהול בנקאות נבונה

חוק ההוצאה לפועל מלא

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חוק הערבות

ערבות לחובות

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוק הערבות

סעיפי חוק הערבות

פרק א': הוראות כלליות

1. מהות ערבות

2. סייג ל-ערבות

3. יצירת ערבות

4. תחומה של ערבות

5. שינוי בחיוב ערבות

6. הפטר ערב

7. טענות הגנה של ערב

8. אחריות ערב

9. זכות ערב על חייב

10. סייג לזכות ערב לחזור על חייב

11. דין ערב לפני שמילא ערבותו

12. שעבוד נכס של חייב

13. ריבוי ערבים

14. ערב בעד ערב

15. ביטול ערבות לחיוב עתיד לבוא

16. התחייבות לשיפוי ערב

17. ערבות או התחייבות לשיפוי בשל חיוב פגום

פרק ב': ערבות של ערב יחיד

18. תחולה

19. הגדרות

20. עדכון סכומים

21. ערבות בסכום קצוב

22. חובת גילוי

23. תוצאות אי גילוי

24. מסירת העתק מחוזה ערבות

25. תוספות לסכום ערבות

26. הודעה על אי קיום

27. תובענה מהחייב תחילה

28. חזרה אל החייב

29. ריבוי ערבים

30. תחום ערבות של ערב יחיד

31. עדיפות

32. אי התנאה

פרק ג': הוראות שונות

33. שמירת דינים

34. ביצוע ותקנות

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner