עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> חברה בע"מ >> טופס הקצאת מניות
 

טופס הקצאת מניות

 

טופס 4

 

(תקנה 2)

אל: רשם החברות

דו"ח הקצאת מניות בחברה פרטית

(סעיף 140 (5) לחוק החברות, התשנ"ט  -  1999 (להלן: "החוק"))

שם חברה

 

תאריך ההקצאה

 

מספר חברה

 

 

שנה

חודש

יום

 

 

 

 

 

 

51-

 

שם / סוגי מניות שהוקצו

סמל מניה (לשימוש הרשם)

ערך מניה**

מס' מניות מסוג זה שהוקצו

מס' מניות שהוצאו

כנגד תשלום

 

 

אג'

ש"ח

 

מלא

חלקי

ערך החלק

 

 

 

 

 

במזומן

לא במזומן

 

אג'

ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמות בעלי המניות להם הוקצו המניות בחברה

 

שם בעל המניה

 

מספר זהות

 

מען

משפחה

פרטי

 

ס"ב

מס סודר

1

 

מדינה

יישוב

רחוב

מס' בית

מיקוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמל מניה(לשימוש הרשם)

 

ערך המניה

 

מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה

 

סכום שתשלומו נדרש

על כל מניה

 

 

אג'

ש"ח

 

 

 

אג'

ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההקצאה במזומן

 

 

ההקצאה שלא במזומן

 

 

 

הסכום ששולם בעד כל מניה

 

ש"ח

הסכום שייחשב כנפרע על כל מניה

 

ש"ח

 

הסכום המגיע בעדה ושצריך לשלמו

 

ש"ח

התמורה שנתקבלה בעד ההקצאה

 

ש"ח

 

אני מאשר כי הקצאת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות המתנהל בחברה לפי סעיף 130 לחוק  (סמן 4 אם התקיים)

אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

 

 

 

 

 

 

שם ממלא הטופס

 

מספר זהות

 

תפקיד בחברה

 

 

תאריך

 

חתימה

 

 

*    יש לשלוח טופס זה לרשם החברות תוך 14 ימים מיום ההקצאה בפועל. אם הוקצו מניות נפרעות בשלמותן או בחלקן, שלt במזומנים, יש לצרף העתק מסמך המפרט את ההקצאה בעד המניה.

**  במניה ללא ערך נקוב יש לציין את הספרה "0".

מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצרף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח הראשון לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

לתיאום פגישת יעוץ
התקשר אל מזכירתנו, יפעת,
בטלפון: 03-5468888

התחל לקרוא על רישום חברה בע"מ

מי אנחנו - שימוש במדריך

מי אנחנו וכיצד לעשות שימוש יעיל במדריך זה

פתיחת עסק עצמאי, חברה בע"מ או חברה בחו"ל?

הקמת עסק עצמאי -כל מה שצריך לדעת

היערכות נכונה בעסקים

הקמת חברה בע"מ - למי זה טוב?

חברה בחו"ל - מקלטי מס. למי זה מתאים?

בטוחות לאשראי ספקים

על יזמות עסקית ואיתור משקיעים

יש לי רעיון לעסק - יזמות

חברה בחו"ל

מי צריך חברה בחו"ל

כמה עולה להקים חברה זרה

היכן פותחים חשבון בנק בחו"ל

כל מה שצריך לדעת על מקלט מס

תכנון מס עם חברת חוץ

מיסוי בינלאומי

בנקאות - התנהלות נכונה

ניהול נבון ומתוחכם של מערכת היחסים בין העסק לבין הבנקים

תכנון ונטילת מסגרת אשראי בנקאי

בטוחות לאשראי בנקאי וכיצד לנהלן באופן נבון

שעבוד שוטף / שיעבוד צף

התמוטטות כלכלית - לצפות מראש את הלא צפוי

היערכות נכונה בעסקים.

השיקולים המנחים את מנהל העסק האם להתאמץ להביא את העסק בקשיים כלכליים להבראה או להחליט על קריסה של העסק
הוצאה לפועל
פשיטת רגל

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל
עו"ד הנר: 5523333 050

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

}

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner