צוואה
ירושה
הפרייה חוץ גופית
הסכם הורות
גירושין
אימוץ חו"ל
 
עורכי דין - דף הבית >>  משפחה >> אימוץ בין ארצי - אימוץ חו"ל >>
תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת)
אימוץ חו"ל - בין ארצי

על אימוץ ילדים בין ארצי

הסבר להורים המאמצים

הדין במדינת הילד המאומץ

חוקי אימוץ חו"ל החלים בישראל

החוזה עם עמותת אימוץ

ליווי משפטי בהליך אימוץ חו"ל

בקשה לאימוץ בין ארצי

חוקים לניהול עמותה

חוקים לניהול עמותת אימוץ מוכרת

תנאים להכרת עמותת אימוץ

הפיקוח על עמותת אימוץ

ליווי משפטי לעמותת אימוץ

רשימת עמותות אימוץ מוכרות

חוקי אימוץ ילדים בין ארצי

אמנת האג לאימוץ בין ארצי

הדין הזר במדינות אימוץ

בעלי מקצוע בעמותת אימוץ

פרסום וסודיות בעמותת אימוץ

כשרות ההורים המבקשים

כשרות המבקשים לאמץ ילד בחו"ל

הכרה בעמותת אימוץ

 תשלומים מרביים לעמותה

כמה משלמים לעמותת אימוץ

כללים לניהול עמותת אימוץ

תקנות לניהול עמותת אימוץ

חוק אימוץ ילדים,

חוק אימוץ ילדים התשמ"א -1981

תקנות אימוץ (בדיקת כשירות)

תקנות אימוץ ילדים

תקנות אימוץ(בעלי מקצוע)

הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

תקנות אימוץ ילדים -פרסום

תקנות אימוץ (כללי פרסום)

תקנות אימוץ -תשלומים מרביים

הנחיות מקצועיות

הנחיות מקצועיות לפעולות עמותה

טופס בקשת הורה

לאימוץ בין ארצי

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת)

 

 

תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת)

תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28כג(ב) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1.   עובד סוציאלי

(א)   עובד סוציאלי לפי סעיף 28כג(א)(3) לחוק יהיה בעל עשר שנות ניסיון לפחות בטיפול בילדים או בטיפול משפחתי.

(ב)   עלה מספר הבקשות שמטפלת בהן עמותה מוכרת בשנה מסוימת על 50, תעסיק העמותה עובד סוציאלי נוסף לכל 50 בקשות נוספות או חלק מהן, שהוגשו באותה שנה.

 

 2.   פסיכולוג

עמותה מוכרת תעסיק פסיכולוג מומחה בתחום פסיכולוגיה קלינית כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 , שיש לו חמש שנות ניסיון לפחות בטיפול במשפחה ובילדים.

 

 3.   רופא

עמותה מוכרת תעסיק רופא בעל תואר מומחה ברפואת המשפחה לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973 , שהוא בעל שלוש שנות ניסיון לפחות.

 

 4.   ביקורת פנימית

הביקורת הפנימית של מבקר הפנים שמעסיקה עמותה מוכרת לפי סעיף 28כג(א)(3) לחוק תכלול גם דין וחשבון שנתי על תיפקודם של מנהלי העמותה ושל בעלי המקצוע בה, על פי כל הוראות החוק, התקנות והכללים על פיו.

 

 5.   תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום 1 בינואר 1998.


(30 בדצמבר 1997)

קרא על: הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

בשלב זה אין אפשרות מעשית לאימוץ בחו"ל
נא פנה אל
עמותות האימוץ מוכרות

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner