צוואה
ירושה
הפרייה חוץ גופית
הסכם הורות
גירושין
אימוץ חו"ל
 
עורכי דין - דף הבית >>  משפחה >> אימוץ בין ארצי - אימוץ חו"ל >>
הפיקוח על עמותת אימוץ בין ארצי מוכרת
אימוץ חו"ל - בין ארצי

על אימוץ ילדים בין ארצי

הסבר להורים המאמצים

הדין במדינת הילד המאומץ

חוקי אימוץ חו"ל החלים בישראל

החוזה עם עמותת אימוץ

ליווי משפטי בהליך אימוץ חו"ל

בקשה לאימוץ בין ארצי

חוקים לניהול עמותה

חוקים לניהול עמותת אימוץ מוכרת

תנאים להכרת עמותת אימוץ

הפיקוח על עמותת אימוץ

ליווי משפטי לעמותת אימוץ

רשימת עמותות אימוץ מוכרות

חוקי אימוץ ילדים בין ארצי

אמנת האג לאימוץ בין ארצי

הדין הזר במדינות אימוץ

בעלי מקצוע בעמותת אימוץ

פרסום וסודיות בעמותת אימוץ

כשרות ההורים המבקשים

כשרות המבקשים לאמץ ילד בחו"ל

הכרה בעמותת אימוץ

 תשלומים מרביים לעמותה

כמה משלמים לעמותת אימוץ

כללים לניהול עמותת אימוץ

תקנות לניהול עמותת אימוץ

חוק אימוץ ילדים,

חוק אימוץ ילדים התשמ"א -1981

תקנות אימוץ (בדיקת כשירות)

תקנות אימוץ ילדים

תקנות אימוץ(בעלי מקצוע)

הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

תקנות אימוץ ילדים -פרסום

תקנות אימוץ (כללי פרסום)

תקנות אימוץ -תשלומים מרביים

הנחיות מקצועיות

הנחיות מקצועיות לפעולות עמותה

טופס בקשת הורה

לאימוץ בין ארצי

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הפיקוח על עמותת אימוץ מוכרת

 

 

הפיקוח על עמותת אימוץ בין ארצי מוכרת

הפיקוח - משרד הרווחה:

 באמצעות הרשות המרכזית, שהיום עומדת בראשה גב' נחמה טל, מפקחת מדינת ישראל על עמותות האימוץ הבין ארצי המוכרות ועל ביצוע מלוא הסמכויות, החובות וההתחייבויות של העמותות המוכרות עפ"י הדין.

 החוק הפקיד בידי הרשות המרכזית סמכויות פיקוח ואכיפה נרחבות על פועלה של עמותת אימוץ בין ארצי. החוק אף הורה לעמותת אימוץ בין ארצי להעסיק בעלי מקצוע מוסמכים העומדים בדרישות מינימליות של ותק בתחום, במספר שיאפשר לה לתת מענה לפניות כל מטופליה. על פי החוק על העמותת אימוץ בין ארצי להעסיק יועץ משפטי (עו"ד בעל ותק של 7 שנים לפחות), מנהל חשבונות ומבקר פנים.

 על עמותת אימוץ בין ארצי חלות חובות דיווח על כל שינוי במצב כספי, על פתיחת הליכים פליליים נגד מי מנושאי המשרה או העובדים שבה, על שינוי בהתקשרותה עם מדינת חוץ, על פגיעה בהוראות האמנה (אמנת האג בדבר ההגנה על ילדים ושיתוף הפעולה לגבי אימוץ בין ארצי, 1993).

 עמותת אימוץ בין ארצי מחוייבת להעביר לשרים הממונים, באמצעות הרשות המרכזית, העתק מכל הסכם שחתמה עם מדינת חוץ או רשות מוסמכת במדינת חוץ.

 הן הפיקוח הפנימי ? ע"י עו"ד, מנהל החשבונות ומבקר הפנים ? והן הפיקוח החיצוני ע"י הרשות המרכזית, נועדו להבטיח כי משפחות מאמצות יזכו במלוא היחס המקצועי, כי יובטחו כספן וזכויותיהן, וכי תהליך האימוץ יבוצע במינימום טעויות ותקלות. מומחיות, מקצועיות ויחסי אנוש הן הדרישות המכוונות את התנאים וההגבלות הנ"ל החלים על כל עמותה המבקשת הכרה והרשאה לעסוק באימוץ בין ארצי.

 

קרא על: ליווי משפטי בהליך אימוץ חו"ל

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

בשלב זה אין אפשרות מעשית לאימוץ בחו"ל
נא פנה אל
עמותות האימוץ מוכרות

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner