עורכי דין - דף הבית >> חובות>> ערבות >>
חוק הערבות

דיני ערבות לחובות

כיצד להתמצא במדריך זה

מהי ערבות

סוגי ערבות

הקיימים בישראל

ערבות לפני תיקון החוק

ערב יחיד - ערב מוגן

הגנות על ערב יחיד

הגנות על ערב מוגן

חוק הערבות

ערבות -נושאים קשורים

דיני ערבות לחובות

התמודדות עם הוצאה לפועל

משמעותה של פשיטת רגל

התמוטטות עסקית

הבראת חברות

או קריסה כלכלית

הוצאה לפועל או פשיטת רגל

ניהול בנקאות נבונה

חוק ההוצאה לפועל מלא

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חוק הערבות

ערבות לחובות

המשך

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוק הערבות

 30. תחום ערבותו של ערב יחיד

אין בהוראות פרק זה בדי לגרוע מהוראות סעיף 4(א).

 31. עדיפות

הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בסעיף 57 לפקודת השטרות 4.

 32. אי התנאה

על אף האמור בכל דין, בערבות לפי פרק זה, התניה על הוראות הפרק ועל סעיפים 11,7 ,6 ,5 ו-12 שאינה לטובת ערב יחיד - בטלה.

פרק ג': הוראות

שונות

 33. שמירת דינים

חוק זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

 34. ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובין השאר -

(1) לקבוע פרטים נוספים שעל הנושה לגלות לערב יחיד;

(2) לקבוע את דרכי הגילוי של פרטים שהנושה חייב לגלותם לערב יחיד לפי סעיף 22;

(3) לקבוע את דרך הצגת המידע האמור בסעיף 22(א)(3);

(4) לקבוע את התוספות שערב יחיד ערב להן לפי סעיף 25(א)(4);

(5) לקבוע פטור מהודעה לפי סעיף 26(ג);

(6) לקבוע הליכים למשך גביית חוב לפי סעיף 28.  

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner