צוואה
ירושה
הפרייה חוץ גופית
הסכם הורות
גירושין
אימוץ חו"ל
 
עורכי דין - דף הבית >> דיני משפחה >> גירושין >>
 חלוקת רכוש - פירוק שיתוף בין בני-זוג
משפחה וגירושין

גירושין

עשר עצות מעשיות

הסכם ממון

האם לחתום על הסכם ממון

ידועים בציבור

תצהיר לחיים משותפים

הסכם הורות

בין מי שאינם בני זוג

משמורת ילדים והסדרי ראיה

חלוקת רכוש - פירוק שיתוף

נכסי קרירה בשעת גירושין

צו הגנה

למניעת אלימות במשפחה

תביעות גירושין

עשה ואל תעשה

גישור חובה

בכל סכסוך בין בני זוג

הסדרים רכושים בעת גירושין

גירושין - מרוץ הסמכויות

בית הדין הרבני או בית משפט למשפחה

בגידה

כעילת גירושין

תשלום מזונות לאב

מזונות במשמורת משותפת

מחלת נפש של בן הזוג

דירה מלפני הנישואים

שטר הכתובה

נישואים אזרחיים

ירושה צוואה

הפריית מבחנה

שלילת מזונות

מבן מתנכר

כלכלת נישואים נכונה

מקרים של "לא נעים"

צור עמנו קשר
 

חלוקת רכוש בין בני זוג

חלוקת רכוש - פירוק שיתוף בין בני זוגחלוקת רכוש - פירוק שיתוף בין בני זוג

רכוש שנצבר ע"י בני הזוג במהלך חיי הנישואין, יחולק בניהם באופן שווה ואין זה משנה מי צבר אותו או על שם מי הוא רשום.

רכוש כולל בתוכו נכסים, נדל"ן, מקרקעין, חסכונות, קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, מוניטין וכיו"ב.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חלוקת רכוש - פירוק שיתוף בין בני-זוג

פירוק השיתוף בדירת המגורים

בני הזוג יכולים לבצע פרוק שיתוף במקרקעין בכל רגע שירצו, אך במקרים שיש ילדים בתמונה קיימת לבן הזוג המשמורן זכות למדור (=קורת גג).

כאשר נושא פירוק השיתוף בדירת המגורים אינו כרוך בתביעת הגירושין

כל עוד הצד שתבע את הגירושין לא צירף לתביעה את נושא פירוק השיתוף בדירת המגורים, על פירוק השיתוף יחול חוק המקרקעין בו מצוין כי בעלי מקרקעין משותפים, רשאים בכל עת, כל אחד מיוזמתו, לפרק את השותפות ביניהם.

אך כמובן שפירוק דירת המגורים של זוג נשוי, כפוף לכללים נוספים מדיני המשפחה, כפי שיפורט להלן.

הבטחת מדור

לפני שמבוצע פירוק השיתוף בדירת המגורים, חלה החובה לוודא כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המשמורן, קיים הסדר מגורים חלופי.

מדור ספציפי

מדור ספציפי יינתן רק ע"י בית הדין הרבני, כאשר האישה רוצה להבטיח כי היא וילדיה יישארו בבית המגורים בו הם רגילים לחיות עד לבירור שאר הסוגיות ולכן בית המגורים לא יימכר לעת עתה.

לכן, כאשר האישה רוצה בכך היא חייבת להקדים את בעלה ולפתוח את ההליכים בבית הדין הרבני.

חוק יחסי ממון (איזון משאבים)

בעבר, על פי חוק יחסי ממון, בן הזוג יכול היה לדרוש את חלקו ברכוש רק לאחר גירושין או פטירה. אולם תיקון חדש לחוק מאפשר הקדמת החלוקה בהתקיים תנאים מסויימים. במקרה של חלוקה, הרכוש מתחלק לשני סוגים: הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, אשר יתחלק בין בני הזוג באופן שווה, ורכוש שנרכש ע"י אחד מבני הזוג לפני הנישואין ו/או מתנה ו/או ירושה ו/או פיצוי או גמלה כתוצאה מתביעת נזקי גוף/נכות, אזי כל אלה יהיו שייכים לבן הזוג לו הם מיוחסים.

בני הזוג אחראים במשותף ובאופן שווה גם לחובות שנוצרו ו/או נצברו במהלך הנישואין.

חוב שנעשה ללא ידיעת הצד השני או שהינו חוב אישי מובהק, כגון הימורים, כספים שהוצאו על מאהבת וכד'. נטל ההוכחה כי החוב אינו משותף אלא אישי – הינו על כתפיו של בן הזוג שטוען שהחוב לא שייך לו.

האם חלוקת רכוש כוללת מוניטין?

מוניטין של אדם או עסק מצביע על פוטנציאל רווחים עתידיים. מוניטין הינו חלק מנכסי הקריירה, כמו גם השכלה ותעודות שנרכשו במהלך הקריירה, דרגות, התמקצעות וכדומה – כל אלה מצביעים על פוטנציאל השתכרות.

הרעיון הוא לאזן בין בן הזוג שהשקיע עצמו בקריירה ובלימודים ובין בן הזוג שהשקיע את רוב זמנו ומרצו בגידול הילדים ומשק הבית.

מוניטין עסקי - שמו של העסק הולך לפניו.

מוניטין אישי- שמו של האדם הולך לפניו, בדרך במקצועות חופשיים כגון: רופא, עו"ד וכו`.

האם חלוקת הרכוש כוללת אופציות ומניות ?

אופציות ומניות של חברה בע"מ גם הן נכס הניתן לחלוקה בין בני הזוג, אך מאחר וקיימות תוכניות שונות וסוגים שונים של אופציות, אזי כל מקרה נבחן בביהמ"ש לגופו.

כיצד מוכיחים את היכולת כלכלית של בן/ת הזוג:

בעיקרון, בתחילה יבדקו כל הנתונים הידועות לצדדים והנראים לעין לרבות נכסים/כספים/זכויות.

אך פעמים רבות יטען אחד מבני הזוג כי בן הזוג השני "מעלים מידע" לגבי יכולתו כדי לחלק פחות כסף/רכוש.

במקרים כאלה יש כלים לאמת את פני הדברים בשטח, כדלקמן:

צווי גילוי הצווים יופנו לבנקים, מקומות עבודה, למס הכנסה, לביטוח לאומי ולעוד מוסדות או אנשים, בהתאם למקרה.

בדיקת פעילות העסק - בית המשפט או בית הדין ממנה מומחה (אקטואר), לצורך הערכת שווי העסק ו/או הנכסים ו/או הזכויות ו/או תזרים המזומנים ו/או חשבוניות. זאת ע"י ביקור בעסק, מסמכי העסק, דיווחי רו"ח.

הערכת תזרים מזומנים - חוקרים האם יש סבירות כי כסף הוזרם לכיסו של בעל העסק מבלי שדווח למס הכנסה ו/או הוכרז כחוב אבוד ו/או דיווחים כוזבים על הפסדים.

בדיקת רמת חיים - לפי הערכת רמת החיים מעריכים את רמת ההכנסה והיכולת הכלכלית, בוחנים את בית המגורים, הנכסים, המכוניות, הוצאות חודשיות, נסיעות לחו"ל, קניית מותרות, הוצאות חודשיות וכדומה. אם אין התאמה בין רמת החיים בפועל לבין ההכנסה המוצהרת, אזי בוחנים האם רמת החיים הגבוהה ממומנת ע"י הלוואות וחובות, אם אין הלוואות או חובות אזי בוחנים מקורות כספים נוספים, כגון ירושה או עזרה מבני משפחה. כשאין הוכחה או הסבר לכספים שיאפשרו את רמת החיים המוכחת, אזי המסקנה היא שיש סיכוי סביר שרמת החיים מתאפשרת ע"י הכנסה לא מדווחת.

בדיקת הוצאות העסק ו/או הוצאות בן הזוג - בדיקת הוצאות בכרטיסי אשראי, התחייבויות שנלקחו, העסקת עובדים ותשלום משכורת, רכישת ציוד לעסק. בודקים את ההתאמה בין ההוצאות להכנסות.

הברחת נכסים

נכס שבן-זוג הוציא מרשותו/מכר/העביר/נתן במתנה או התחייב לעשות אחד מאלה, מתוך כוונה להבריח רכוש ולמנוע מבן זוגו לקבל את חלקו שוהה בעת איזון המשאבים, אזי רשאי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לראות את הנכס כאילו הוא עדיין של אותו בן-זוג ולחלק את מחצית שוויו לצד השני.

פשיטת רגל

הכרזה על פשיטת רגל לעתים נעשית כ"טריק" כדי למנוע בן/ת הזוג האחר להשתתף בנכסים/כספים/זכויות. בפשיטת הרגל מחולקים נכסי החייב באופן שווה בין הנושים, ביחס לחובות. נכסי פושט הרגל מוקנים לנאמן וממומשים על ידו לטובת הנושים.

לעתים מנסים להשתמש בפשיטת רגל על מנת "להבריח נכסים" ולכן ישנו סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל המפרט מצבים בהם העברות רכוש מסוימות שבוצעו על-ידי החייבים יבוטלו, כגון: העברות שנעשו בין בני משפחה, העברות שנעשו לפני פחות משנתיים מיום פשיטת רגל, ואף עם עברו פחות מעשר שנים במידה ולא הכוח כי בזמן שהועברו הנכסים החייב היה בעל יכולות פירעון של כל חובותיו (גם ללא הנכס שהועבר).

מאת: צבי זף, עו"ד
משרד עו"ד צבי זף ושות' – התמחות בתחום דיני משפחה וירושה
רח' ז'בוטינסקי 155 רמת-גן, טל. 6132339 03
www.zeff-law.com

 

קרא על: דירה מלפני הנישואים

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner