צוואה
ירושה
הפרייה חוץ גופית
הסכם הורות
גירושין
אימוץ חו"ל
 
עורכי דין - דף הבית >> דיני משפחה >> גירושין >>
 חלוקת רכוש - פירוק שיתוף בין בני-זוג >> נכסי קרירה בשעת גירושין
משפחה וגירושין

גירושין

עשר עצות מעשיות

הסכם ממון

האם לחתום על הסכם ממון

ידועים בציבור

תצהיר לחיים משותפים

הסכם הורות

בין מי שאינם בני זוג

משמורת ילדים והסדרי ראיה

חלוקת רכוש - פירוק שיתוף

נכסי קרירה בשעת גירושין

צו הגנה

למניעת אלימות במשפחה

תביעות גירושין

עשה ואל תעשה

גישור חובה

בכל סכסוך בין בני זוג

הסדרים רכושים בעת גירושין

גירושין - מרוץ הסמכויות

בית הדין הרבני או בית משפט למשפחה

בגידה

כעילת גירושין

תשלום מזונות לאב

מזונות במשמורת משותפת

מחלת נפש של בן הזוג

דירה מלפני הנישואים

שטר הכתובה

נישואים אזרחיים

ירושה צוואה

הפריית מבחנה

שלילת מזונות

מבן מתנכר

כלכלת נישואים נכונה

מקרים של "לא נעים"

צור עמנו קשר
 

נכסי קריירה

נכסי קריירה בעת גירושיןנכסי קריירה בעת גירושין

לאחר 30 שנות נישואין מתפרקת החבילה: האישה רואת חשבון מצליחה והגבר עובד כמחסנאי פשוט. האם יש לו זכויות ?

המושג "נכסי קריירה" מתייחס לכושרו של האדם להשתכר, וליתר דיוק - לשיפור הכושר להשתכר אשר נוצר במהלך הנישואין. כושר זה מורכב, בדרך הכלל, מכישוריו של האדם, השכלתו, ניסיונו והמוניטין שרכש האדם לאורך תקופת הקשר הזוגי.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

נכסי קריירה בשעת גירושין

על "נכסי קריירה" כחלק מהרכוש בעת חלוקת הרכוש בין בני זוג

בניגוד לנכסים אחרים שצוברים בני זוג במהלך נישואיהם כגון דירה, רכב, זכויות פנסיוניות וכיוצ"ב, נכסי קריירה אינם נמדדים על פי הקריטריונים הרגילים, וקיים קושי אובייקטיבי במדידתם והערכת שוויים, כיון שהם בבחינת "נכס" אשר פירותיו מתקבלים בעתיד.

למרות כל השינויים שחלו בתקופתנו במבנה התא המשפחתי, עדיין רבים המקרים בהם אחד מבני הזוג מקריב את התפתחותו המקצועית לטובת ההתפתחות המקצועית של בן/בת זוגו ולטובת גידול הילדים וטיפוח התא המשפחתי. מצב זה יוצר פער בין בני הזוג, פער אשר נוצר במהלך הנישואין ועקב הנישואין.

בשנים האחרונות ניכרת בפסיקה מגמה ברורה של הכרה בנכסי הקריירה כנכסים ברי חלוקה ואיזון לצורך יצירת שוויון בחלוקת המשאבים בין בני זוג שמתגרשים.

בפסק דין מוביל ותקדימי קבע בית המשפט העליון שכושר השתכרות הוא נכס, ויצירתו תלויה לא מעט בתרומת משאבים מצד בן הזוג האחר, ולכן הוא זכאי ליהנות מכך במקרה של גירושין. ביהמ"ש קבע כי יש לכלול "נכסי קריירה" שצבר בן זוג במהלך הנישואין, כנכסים ברי איזון בין בני הזוג עם פקיעת הנישואין, ואולם, האיזון ייעשה אך ורק ביחס לפער ההשתכרות שנוצר בין בני הזוג תוך כדי מהלך תקופת הנישואין ועקב הנישואין.

בימ"ש העליון מודע לקושי לכמת את תרומתם של בני הזוג "זה לזו וזו לזה" ולעובדה כי אין נוסחה קבועה המבטאת תרומה זו, ולכן קבע כי כללי החלוקה והאיזון יקבעו "ממקרה למקרה" ולא באופן אוטומטי.

בעת פירוק השיתוף יבחן ביהמ"ש את הפער שנוצר בין בני הזוג במהלך הנישואין ועקב הנישואין, ויאזן אותו בכסף או בשווה כסף. מן הפער הזה יש לגרוע את התרומה לכושר ההשתכרות שבאה מכישרון אישי ואת התרומה שנוצרה קודם לתחילת הקשר הזוגי או לאחר שפורק.

אלמנטים נוספים שישקלו ע"י ביהמ"ש בעת האיזון: משך הקשר הזוגי, גיל בני הזוג, אופק השתכרותם, הפרשי ההשתכרות של בני הזוג וכן מרכיב הוויתור שעשה כי אחד מבני הזוג לטובת בן הזוג האחר.

מאת: צבי זף, עו"ד
משרד עו"ד צבי זף ושות' – התמחות בתחום דיני משפחה וירושה
רח' ז'בוטינסקי 155 רמת-גן, טל. 6132339 03
www.zeff-law.com

 

קרא על: צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner