עורכי דין - דף הבית >> חובות>> הוצאה לפועל >>
 פתיחת תיק הוצאה לפועל

הוצאה לפועל

מי אנחנו

עורכי דין להוצאה לפועל

התמודדות עם הוצאה לפועל

פתיחת תיק הוצאה לפועל

מקום פתיחת התיק

באיזו לשכת הוצל"פ נפתח את התיק

עלות פתיחת תיק

הכמה עולה לנהל תיק הוצאה לפועל

אזהרה לחייב

הודעה לחייב שנפתח תיק נגדו

כיצד על החייב לנהוג

כשהחייב מקבל את האזהרה

עיקול לפני מסירת אזהרה

לפני שהחייב יודע שנפתח התיק נגדו

טענת פרעתי

החייב טוען שכבר שילם את החוב

התנגדות

החייב רשאי לטעון שאינו חייב

טענות נפוצות בהתנגדות

בירור ההתנגדות

כיצד מתנהל הדיון בהתנגדות

חקירת יכולת

בה יקבע כמה החייב ישלם כל חודש

שאלון

לפני חקירת יכולת

כיצד להתכונן לחקירת יכולת

 צו הבאה

בגלל אי התייצבות לדיון

שינוי נסיבות

המצדיק שינוי בגובה התשלומים

מאסר

לחייב שלא משלם או לא מתייצב

תוצאות חקירת יכולת

איחוד תיקים

יתרונות וחסרונות לאיחוד תיקים

חייב מוגבל באמצעים

המשמעות של חייב מוגבל באמצעים

מוגבל באמצעים

יתרונות וחסרונות של מוגבל באמצעים

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

עיקול רכושו של חייב

עיקול בתיק הוצאה לפועל

טענות כנגד עיקול

עיקול מקרקעין

עיקול דירת החייב

הסדר פשרה

איך עושים זאת נכון

צו חיוב בתשלומים

כינוס נכסים

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל

לשכות הוצאה לפועל

לשכות האכיפה והגביה כתובות וטלפון

עיכוב יציאה מהארץ

חוק ההוצאה לפועל

החוק המלא ותקנות ההוצאה לפועל

הוצאה לפועל - טפסים

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

פתיחת תיק הוצאה לפועל

יש למלא בקפדנות רבה את כל הפרטים בבקשה לפתיחת תיק, כולל פרטיו של החייב המדויקים, מספר תעודת זהות או מספר חברה (ח"פ), כתובת מעודכנת, מיקוד וכו'. חוסר בפרט כלשהו יקשה על ניהול הליכים בעתיד נגד החייב, ויש להניח כי פקיד ההוצאה לפועליסרב לקבל את הטפסים.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

פתיחת תיק הוצאה לפועל

לשם פתיחת תיק הוצאה לפועל על הזוכה להצטייד באחד מאלה:

פסק דין של בית משפט המחייב את החייב לשלם לזוכה סכום כלשהו, או המחייב את החייב למסור לזוכה נכס כלשהו. פסק הדין ישא את חותמת מזכירות בית המשפט המאשרת כי פסק הדין מתאים למקור. לחילופין ניתן להמציא פסיקתא חתומה בידי בית המשפט או העתק מתאים למקור. טופס בקשה לביצוע פסק דין. בטרם ניתן לפתוח בהליכי הוצאה לפועל בישראל בגין פסק דין שניתן במדינה אחרת כנגד חייב בישראל, יש לנקוט תחילה בהליכי אישור פסק זר.

        ראה על בקשה לביצוע פסק דין בחוק ההוצאה לפועל

שיק שחולל (הוחזר בלתי נפרע על ידי הבנק), מקורי בצרוף צילום השיק משני צידיו ובקשה לביצוע שטר.

        ראה על בקשה לביצוע שיקים ושטרות בחוק ההוצאה לפועל

שטר שלא כובד על ידי החייב, מקורי, בצירוף צילום השטר משני צידיו ובקשה לביצוע שטר. אין הבדל ממשי בין שטר לשיק, מלבד העובדה שהזוכה אינו צריך להוכיח כי השטר הוחזר בלתי נפרע על ידי הבנק ועצם העובדה שהשטר בידי הזוכה ולא הוחזר לחייב, מאפשרת לו לפתוח תיק הוצאה לפועל.

        ראה על בקשה לביצוע שיקים ושטרות בחוק ההוצאה לפועל

שטר שעבוד (לא שעבוד שוטף) בצרוף בקשה למימוש שעבוד. הנכס המשועבד לא יועבר כפי שהוא לידי הזוכה לכיסוי החוב כפי שרבים נוטים להאמין. הנכס ימומש ותמורתו תשמש לכיסוי הוצאות התיק, הוצאות המימוש ולכיסוי החוב לזוכה. היתרה אם בכלל, תוחזר לחייב.

 

בשעת מילוי הטופס יתבקש הזוכה לציין אם נשלח מכתב התראה מקדים לחייב. אף שאין זה חובה, ראוי לשלוח מכתב לחייב בטרם יפתח תיק הוצאה לפועל, ממספר סיבות:

ראשית, אם המכתב הרשום יחזור, יש להניח כי החייב אינו מתגורר בכתובתו ויש לערוך חקירה היכן הוא מתגורר;

התראה לחייב, לעיתים תגרום לתשלום החוב ללא צורך בפתיחת תיק אשר כרוך בטרחה רבה ועלויות.

אם לא נשלח מכתב התראה מקדים לחייב, לא יאשר ראש ההוצאה לפועל ביצוע הליכים מקדימים למסירת ה"אזהרה" לחייב, כפי שיוסבר בהמשך.

ראה בהמשך: מקום פתיחת תיק הוצאה לפועל

ראה גם חוק ההוצאה לפועל

ועוד, תפקידיו וסמכויותיו של המוציא לפועל על פי חוק ההוצאה לפועל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner