עורכי דין - דף הבית >> חובות>> הוצאה לפועל >>
צו חיוב בתשלומים בתיק הוצאה לפועל

הוצאה לפועל

מי אנחנו

עורכי דין להוצאה לפועל

התמודדות עם הוצאה לפועל

פתיחת תיק הוצאה לפועל

מקום פתיחת התיק

באיזו לשכת הוצל"פ נפתח את התיק

עלות פתיחת תיק

הכמה עולה לנהל תיק הוצאה לפועל

אזהרה לחייב

הודעה לחייב שנפתח תיק נגדו

כיצד על החייב לנהוג

כשהחייב מקבל את האזהרה

עיקול לפני מסירת אזהרה

לפני שהחייב יודע שנפתח התיק נגדו

טענת פרעתי

החייב טוען שכבר שילם את החוב

התנגדות

החייב רשאי לטעון שאינו חייב

טענות נפוצות בהתנגדות

בירור ההתנגדות

כיצד מתנהל הדיון בהתנגדות

חקירת יכולת

בה יקבע כמה החייב ישלם כל חודש

שאלון

לפני חקירת יכולת

כיצד להתכונן לחקירת יכולת

 צו הבאה

בגלל אי התייצבות לדיון

שינוי נסיבות

המצדיק שינוי בגובה התשלומים

מאסר

לחייב שלא משלם או לא מתייצב

תוצאות חקירת יכולת

איחוד תיקים

יתרונות וחסרונות לאיחוד תיקים

חייב מוגבל באמצעים

המשמעות של חייב מוגבל באמצעים

מוגבל באמצעים

יתרונות וחסרונות של מוגבל באמצעים

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

עיקול רכושו של חייב

עיקול בתיק הוצאה לפועל

טענות כנגד עיקול

עיקול מקרקעין

עיקול דירת החייב

הסדר פשרה

איך עושים זאת נכון

צו חיוב בתשלומים

כינוס נכסים

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל

לשכות הוצאה לפועל

לשכות האכיפה והגביה כתובות וטלפון

עיכוב יציאה מהארץ

חוק ההוצאה לפועל

החוק המלא ותקנות ההוצאה לפועל

הוצאה לפועל - טפסים

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

צו חיוב בתשלומים בתיק הוצאה לפועל

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

צו חיוב בתשלומים בתיק הוצאה לפועל

צו חיוב בתשלומים

צו חיוב בתשלומים בהתאם למפורט באזהרה

לטופס ה"אזהרה" המופק על ידי לשכת הוצאה לפועל והנמסר ב"מסירה" לחייב מצורף "צו חיוב בתשלומים". זהו סכום תשלום חודשי המוטל על החייב לשלם אשר נקבע על ידי הזוכה או אוטומטית על ידי מחשב ההוצאה לפועל. עם קבלת ה"אזהרה" יכול החייב להתחיל לשלם את החוב כפי שנקבע לו בצו חיוב בתשלומים. אמנם אין התשלום כאמור בצו חיוב בתשלומים מונע מן הזוכה לנקוט בהליכי עיקולים כנגד רכוש החייב, אך, לעיתים, יסתפקו הזוכה ועורך דינו בתשלומים אלו על פי צו חיוב בתשלומים עד לתשלום גמר החוב.

בקשה ל"צו חיוב בתשלומים"

אם לא נקבע צו חיוב בתשלומים בגוף האזהרה שהופקה על ידי לשכת הוצאה לפועל, או, נקבע צו חיוב בתשלומים גבוה מידי אשר החייב אינו מסוגל לעמוד בו, יהיה החייב רשאי להגיש בקשה לראש הוצאה לפועל בתוך 21 יום מיום קבלת האזהרה לקבוע לו צו חיוב בתשלומים כפי יכולת התשלום שלו. לבקשת  צו חיוב בתשלומים יש לצרף רשימה של מסמכים בלעדיהם לא תתקבל הבקשה אצל פקידי הוצאה לפועל.

קידום אתרים בגוגל                                 www.NEARME.co.il הצהרה מפורטת של כל נכסי החייב ומשפחתו, חשבונות בנק מניות בחברות של החייב וכן ההתחייבויות של החייב ושל בני משפחתו בשנת המס האחרונה. להצהרה זו יש לצרף את המסמכים הרלבנטיים להוכחת נכונותה של ההצהרה; עוד יש לצרף במסגרת בקשה למתן צו חיוב בתשלומים בתיק הוצאה לפועל-

קידום אתרים בגוגל                                 www.NEARME.co.il "כתב ו יתור על סודיות" בו מרשה החייב בתיק הוצאה לפועל לכל גורם, מוסד או בנק, למסור מידע ומסמכים אודות מצבו הכספי נכסיו ורכושו לראש הוצאה לפועל. מידע זה ישמר בסודיות אולם מותר לראש הוצאה לפועל לגלות לזוכה הדורש זאת קיומם של רכוש ונכסים שבעלות החייב. אגב, חובת מסירת מידע על רכוש החייב אינה חלה על רשויות המס במידה ומקור המידע אינו בדו"ח שהוגש על ידי החייב עצמו.

קידום אתרים בגוגל                                 www.NEARME.co.il על החייב המבקש צו חיוב בתשלומים להתחיל לשלם מייד את התשלומים המוצעים על ידו. החייב אינו רשאי להציע תשלום חודשי במסגרת צו חיוב בתשלומים שהוא פחות מ-.100 ₪ לחודש, שכן בקשתו ל"צו חיוב בתשלומים" לא תתקבל על ידי פקידי לשכת הוצאה לפועל.

ראש הוצאה לפועל יכול לצוות על צו חיוב בתשלומים לפי הבקשה והמסמכים שצורפו על ידי החייב, או לבקש מסמכים וראיות נוספים, להזמין את החייב ל"חקירת יכולת" אליה יוזמן גם הזוכה או עורך דינו, או לדחות את הבקשה ל"צו חיוב בתשלומים" מבלי להיעתר לה.

עם קביעת צו חיוב בתשלומים, על החייב להתחיל לשלם את הסכום שנפסק לו מידי חודש. ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולקבל שם שוברים לתשלום חודשי בבנק הדואר.

החל ממועד מתן צו חיוב בתשלומים, יהיה הזוכה רשאי בכל פעם שהחייב יפגר בתשלום לפנות לראש הוצאה לפועל ולבקש כי תוצא פקודת מאסר כנגד החייב.

שינוי גובה התשלום בצו חיוב

אם במהלך החודשים יתברר כי החייב אינו מצליח לעמוד בתשלומים שנפסקו לו על ידי ראש הוצאה לפועל במסגרת צו חיוב בתשלומים או כי מצבו הכלכלי של החייב השתנה לרעה, יהיה החייב רשאי לחזור ולפנות בבקשה לראש הוצאה לפועל. בקשה חוזרת לראש הוצאה לפועל למתן צו חיוב בתשלומים תוגש באותו אופן שמוגשת הבקשה הראשונה והדיון ב"חקירת יכולת" יתנהל באותו הליך בפני ראש הוצאה לפועל.

 

ראה בהמשך: חקירת יכולת >

קרא עוד חומר בנושא צו חיוב בתשלומים ובנושא חקירת יכולת >

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner