עורכי דין - דף הבית >> חובות>> הוצאה לפועל >>
איחוד תיקים

הוצאה לפועל

מי אנחנו

עורכי דין להוצאה לפועל

התמודדות עם הוצאה לפועל

פתיחת תיק הוצאה לפועל

מקום פתיחת התיק

באיזו לשכת הוצל"פ נפתח את התיק

עלות פתיחת תיק

הכמה עולה לנהל תיק הוצאה לפועל

אזהרה לחייב

הודעה לחייב שנפתח תיק נגדו

כיצד על החייב לנהוג

כשהחייב מקבל את האזהרה

עיקול לפני מסירת אזהרה

לפני שהחייב יודע שנפתח התיק נגדו

טענת פרעתי

החייב טוען שכבר שילם את החוב

התנגדות

החייב רשאי לטעון שאינו חייב

טענות נפוצות בהתנגדות

בירור ההתנגדות

כיצד מתנהל הדיון בהתנגדות

חקירת יכולת

בה יקבע כמה החייב ישלם כל חודש

שאלון

לפני חקירת יכולת

כיצד להתכונן לחקירת יכולת

 צו הבאה

בגלל אי התייצבות לדיון

שינוי נסיבות

המצדיק שינוי בגובה התשלומים

מאסר

לחייב שלא משלם או לא מתייצב

תוצאות חקירת יכולת

איחוד תיקים

יתרונות וחסרונות לאיחוד תיקים

חייב מוגבל באמצעים

המשמעות של חייב מוגבל באמצעים

מוגבל באמצעים

יתרונות וחסרונות של מוגבל באמצעים

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

עיקול רכושו של חייב

עיקול בתיק הוצאה לפועל

טענות כנגד עיקול

עיקול מקרקעין

עיקול דירת החייב

הסדר פשרה

איך עושים זאת נכון

צו חיוב בתשלומים

כינוס נכסים

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל

לשכות הוצאה לפועל

לשכות האכיפה והגביה כתובות וטלפון

עיכוב יציאה מהארץ

חוק ההוצאה לפועל

החוק המלא ותקנות ההוצאה לפועל

הוצאה לפועל - טפסים

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

איחוד תיקים

איחוד תיקים בלשכת הוצאה לפועל

אם מתנהלים כנגד חייב אחד מספר תיקי הוצאה לפועליוכל לבקש מראש הוצאה לפועלכי יאחד את כל התיקים המתנהלים נגדו, כולל תיקים המתנהלים נגדו בלשכות הוצאה לפועלאחרות בארץ, לתיק אחד משותף שיקרא "תיק איחוד".

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

איחוד תיקים

 עליו להגיש את הבקשה בלשכת הוצאה לפועלבה מרוכזים מרבית תיקיו. לא תמיד מקפידים פקידי הוצאה לפועל על הוראה זו.

במקרה ויאוחדו התיקים ל"תיק איחוד" גדול יהיה על החייב לשלם % 3 לחודש מסך כל חובותיו מכל לשכות הוצאה לפועל בארץ, עד שתינתן ההחלטה בבקשתו.

מן הראוי שבקשה זו תוכן באמצעות עורך דין אשר עוסק בנושא הוצאה לפועל, ואשר ידע כיצד להכינה כך שתכסה עד כמה שניתן נקודות תורפה שיועלו בחקירת החייב, בפני ראש הוצאה לפועל.

בקשה ל"איחוד תיקים" באה להקל על החייב להתמודד עם חובותיו על מנת שלא יאלץ לטרוח ולהשיב להתקפות ממספר תיקי הוצאה לפועלולהתייצב לחקירות יכולת אין-סופיות בלשכות הוצאה לפועל השונות.

את הבקשה ל"איחוד תיקים" יש להגיש ללשכת הוצאה לפועל במספר עותקים כמספר התיקים הפתוחים כנגד החייב בתוספת עותק אחד עבור לשכת הוצאה לפועל. בבקשה זו יש לפרט בתצהיר את נכסי החייב במשך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה ואת רשימת כל חובותיו כולל חובות עבורם עדיין לא נפתחו תיקי הוצאה לפועל.

קרא בחוק ההוצאה לפועל על איחוד תיקים

וגם על ריבוי תיקים בחוק ההוצאה לפועל

החיסרון בבקשה זו הוא כי ראש הוצאה לפועליוציא כנגד המבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ, וכי הוא יהיה רשאי להטיל עיקול על כל נכסי החייב שפורטו בבקשת איחוד תיקים. כמו-כן, רשאי ראש הוצאה לפועללזמן את החייב לחקירת יכולת.

אם יגיע ראש הוצאה לפועללמסקנה כי חובותיו, בכל תיקיו יחד, גדולים מכדי שיוכל לשלם את החוב והסיכוי שישולמו, במסגרת איחוד תיקיםקלושים, לא יינתן צו איחוד תיקים.

במקרה זה עשוי ראש הוצאה לפועללהכריז לבקשת החייב, על החייב כ"מוגבל באמצעים".

ראה בנושא מוגבל באמצעים בהמשך.

איחוד תיקיםלא יינתן לחייב במקרה שראש הוצאה לפועל יגלה שפרטים שהחייב מסר בבקשתו ל"איחוד תיקים" אינם נכונים או שהחייב העלים נתונים על מצבו הכלכלי או הכנסותיו או בזבז מכספו על הוצאה שאינה חיונית  לדעת ראש הוצאה לפועל או שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל נוסף עליו לא דיווח בבקשתו לאיחוד תיקים.

החל ממועד הוצאת צו ה"איחוד תיקים" אסור לחייב להעדיף נושה אחד על פני אחר, וחל איסור לשלם בנפרד לאחד מהנושים. החייב יהיה רשאי לשלם לכל הנושים יחד וזאת רק באמצעות ה"איחוד תיקים" שנפתח בלשכת הוצאה לפועל.

קרא עוד חומר מורחב בנושא איחוד תיקים

חייב מוגבל באמצעים

חייב שאינו מסוגל לשלם מידי חודש סך של 3% ממכלול חובותיו בהוצאה לפוע ללא יפנה להליך של איחוד תיקיםאלא יבקש מראש הוצאה לפועל כי יכריז עליו "חייב מוגבל באמצעים".

קרא על היתרונות והחסרונות של איחוד תיקים>

ראה על חייב מוגבל באמצעים בעמוד הבא. >

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner