עורכי דין - דף הבית >> חובות>> הוצאה לפועל >>
כונס נכסים בתיק הוצאה לפועל

הוצאה לפועל

מי אנחנו

עורכי דין להוצאה לפועל

התמודדות עם הוצאה לפועל

פתיחת תיק הוצאה לפועל

מקום פתיחת התיק

באיזו לשכת הוצל"פ נפתח את התיק

עלות פתיחת תיק

הכמה עולה לנהל תיק הוצאה לפועל

אזהרה לחייב

הודעה לחייב שנפתח תיק נגדו

כיצד על החייב לנהוג

כשהחייב מקבל את האזהרה

עיקול לפני מסירת אזהרה

לפני שהחייב יודע שנפתח התיק נגדו

טענת פרעתי

החייב טוען שכבר שילם את החוב

התנגדות

החייב רשאי לטעון שאינו חייב

טענות נפוצות בהתנגדות

בירור ההתנגדות

כיצד מתנהל הדיון בהתנגדות

חקירת יכולת

בה יקבע כמה החייב ישלם כל חודש

שאלון

לפני חקירת יכולת

כיצד להתכונן לחקירת יכולת

 צו הבאה

בגלל אי התייצבות לדיון

שינוי נסיבות

המצדיק שינוי בגובה התשלומים

מאסר

לחייב שלא משלם או לא מתייצב

תוצאות חקירת יכולת

איחוד תיקים

יתרונות וחסרונות לאיחוד תיקים

חייב מוגבל באמצעים

המשמעות של חייב מוגבל באמצעים

מוגבל באמצעים

יתרונות וחסרונות של מוגבל באמצעים

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

עיקול רכושו של חייב

עיקול בתיק הוצאה לפועל

טענות כנגד עיקול

עיקול מקרקעין

עיקול דירת החייב

הסדר פשרה

איך עושים זאת נכון

צו חיוב בתשלומים

כינוס נכסים

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל

לשכות הוצאה לפועל

לשכות האכיפה והגביה כתובות וטלפון

עיכוב יציאה מהארץ

חוק ההוצאה לפועל

החוק המלא ותקנות ההוצאה לפועל

הוצאה לפועל - טפסים

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

כינוס נכסים בהוצאה לפועל

מינוי כונס נכסים בתיק הוצאה לפועלכינוס נכסים בהוצאה לפועל

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל הנו הליך שבמסגרתו מוסמך בעל תפקיד שנתמנה על ידי ראש הוצאה לפועל לכונס נכסים (בדרך כלל עורך דין של הזוכה), לתפוס ולמכור נכס של החייב בתיק הוצאה לפועל. קיים כונס נכסים גם בבית משפט, אולם, לא נעסוק בהליך זה. במסגרת זו ונתמקד רק בהליך של מינוי כונס נכסים במסגרת הוצאה לפועל.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

כונס נכסים בתיק הוצאה לפועל

כונס הנכסים מקבל מינוי בכתב מאת ראש הוצאה לפועלותפקידו לתפוס רכב או מקרקעין השייכים לחייב ?אדם או חברה - ולמכרם למרבה במחיר במסגרת תיק הוצאה לפועל. כונס נכסיםיכול להיות במהלך מימוש משכנתא או עיקול שהוטל על הנכס על ידי הזוכה.

על כונס נכסים חלות חובות שונות, ביניהן חובות אמון, זהירות ונאמנות והוא משמש למעשה כידו הארוכה של ראש הוצאה לפועל.

ראה עוד על מינוי כונס נכסים בחוק ההוצאה לפועל

מימוש הנכסים בהוצאה לפועל

עורך דיןשל הזוכה פונה לראש הוצאה לפועלבבקשה מנומקת למנותו כונס נכסיםשל נכס ספציפי מנכסי החייב. ראש הוצאה לפועל ממנה את עורך דין לכונס נכסים ומסמיך אותו לתפוס את אותו הנכס ולעשות כל פעולה הדרושה לצורך אחסנתו, אחזקתו ביטוחו, פרסומו ומכירתו. המכירה כפופה לאישורו הסופי של ראש הוצאה לפועל.

תפיסת רכב בהוצאה לפועל

כאשר מדובר בתפיסת רכב במסגרת תיק הוצאה לפועל, תפקידו של כונס נכסיםהנו איתור הרכב, תפיסתו, גרירתו למחסן הוצאה לפועלבו מאוחסנות מכוניות או מגרש מכוניות אשר אושר על ידי לשכת הוצאה לפועל.

מימוש מקרקעין בהוצאה לפועל

כאשר מדובר בנכס מקרקעין שעוקל בתיק הוצאה לפועלאו מושכן לזוכה, תפקידו של כונס נכסים לתפוס חזקה בנכס באישור ראש הוצאה לפועל, ובמידת הצורך עליו לנקוט בהליכי פינוי הנכס מיושביו. לצורך כל יהיה עליו לחזור ולפנות בבקשה לראש הוצאה לפועל.

פרסום נכסי החייב בהוצאה לפועל

השלב השני הנו פרסום הנכס בעיתונים, במודעה שכותרתה בדרך כלל "הזמנה להציע הצעות". לפעמים ראש הוצאה לפועלמכתיב כיצד תפורסם המודעה. במודעה מפורסמים פרטי הנכס, המקום והאופן שניתן לראותו והתנאים להשתתפות במכרז הכפוף לאישור ראש הוצאה לפועל. בדרך כלל מותנית הגשת הצעה בהפקדת ערבון בגובה 10% משווי ההצעה, במזומן או בערבות בנקאית אשר תצורף להצעה המוגשת במשרדו של כונס נכסים. המועד להגשת הצעות מוגבל בזמן.

ההתמחרות בהוצאה לפועל

בתום המועד האחרון שנקבע במודעה להגשת הצעות, מוזמנים בדרך כלל המציעים ל"התמחרות" במשרדו של עורך הדין כונס הנכסים.

לעיתים נדירות מתנהלת ההתמחרות בפני ראש הוצאה לפועל.

ההתמחרות היא מעין הליך של מכירה פומבית, כאשר המחיר ההתחלתי הוא בגובה ההצעה הגבוהה ביותר שנתקבלה על ידי המציעים שהגישו הצעות במשרדו של כונס נכסים.

בתום ההתמחרות, נקבע הזוכה במכרז, דהיינו המציע שהצעתו היתה הגבוהה ביותר בהתמחרות.

יש להדגיש כי הליך המכירה במסגרת כינוס נכסים בהוצאה לפועלאינו כפוף לדיני המכרזים, וכונס נכסים אינו מחויב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לאחר שנקבע הזוכה בהתמחרות על כונס הנכסים לאפשר לבעל הנכס ?החייב בתיק הוצאה לפועל- הזדמנות לפדות את הנכס בסכום שאינו נופל מההצעה הגבוהה ביותר שזכתה במכרז. אם בחר בעל הנכס לפדות את הנכס כאמור, הנכס מוחזר אליו, ובנסיבות אלו מבוטל המכרז. אם בעל הנכס ויתר על זכות הסירוב הראשונה לפדות את הנכס, פונה כונס הנכסים לקבל את אישורו של ראש הוצאה לפועללמכירת הנכס למציע שהצעתו זכתה.

המשמעות של קניית נכס מכונס נכסים בהוצאה לפועל

קניית נכס מכונס נכסים, במסגרת הליכי כונס נכסים במסגרת תיק הוצאה לפועל, נחשבת לקניה בטוחה משום שהנכס עובר לבעלותו של המציע שהצעתו זכתה במכרז על פי צו ראש הוצאה לפועל, כשהוא נקי מכל עיקול, שיעבוד או זכויות צד ג' כלשהן, בהתאם לסעיף 34א' לחוק המכר.

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner