עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארגנטינה

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין ארגנטינה

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארגנטינה

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת הרפובליקה הארגנטינית בדבר מניעת מסי כפל בהפעלת כלי שיט וכלי טיס בתובלה בין-לאומית

ממשלת הרפובליקה הארגנטינית וממשלת מדינת ישראל, ברצותן לכרות אמנה למניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה והון מהפעלתם של כלי שיט וכלי טיס בתובלה בין-לאומית, הסכימו ביניהן לאמור:

סעיף 1:תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או תושבי שתי המדינות.

סעיף 2:המיסים הנידונים

1. המיסים הקיימים שעליהם תחול האמנה הם, ביחוד, אלה:

בארגנטינה:

א) מס הכנסה;

ב) מס רווחי הון;

ג) המס על הון מפעלים;

ד) המס על ערך נטו;

בישראל:

א) מס הכנסה (לרבות מס חברות ומס רווחי הון);

ב) מס שבח מקרקעין;

ג) מס רכוש.

2. האמנה תחול על כל מיסים זהים או דומים בעיקרם שיוטלו על ידי מדינה מתקשרת לאחר תאריך החתימה על האמנה, בנוסף למיסים הקיימים או במקומם.

סעיף 3:הגדרות

1. לעניניה של אמנה זו:

א) המונח "אדם"כולל יחיד, שותפות, חברה , עזבון וכל חבר-בני-אדם אחר;

ב) המונח "חברה "משמעותו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לענין מס;

ג) המונח "מפעל של מדינה מתקשרת"משמעותו מפעל המנוהל על ידי תושב של מדינה מתקשרת;

ד) המונח "תובלה בין-לאומית" משמעותו כל תובלה של בני אדם, מקנה, טובין או דואר בכלי שיט או בכלי טיס, זולת אם תובלה כאמור היא אך ורק בין מקומות שבמדינה מתקשרת אחת;

ה) המונח "רשות מוסמכת"משמעותו:

(1) בארגנטינה: המיניסטריון לכלכלה;

(2) ובישראל: שר האוצר או נציגו המוסמך;

ו) המונח "אזרחים" משמעותו:

(1) כל היחידים אשר להם אזרחות של מדינה מתקשרת;

(2) כל הגופים המשפטיים, השותפויות והאיגודים שמעמדם בתור שכאלה בא להם מכוח החוק שבתוקף במדינה מתקשרת.

2. בשימוש בהוראות אמנה זו על ידי אחת המדינות המתקשרות, תהא לכל מונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה הדנים במיסים שעליהם חלה אמנה זו, אם אין משמעות אחרת משתמעת מן ההקשר.

סעיף 4:תושב

1. לעניני אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת"משמעותו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה יש לו מקום מושב או מקום מגורים באותה מדינה.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק (1), נמצא יחיד שהוא תושב שתי המדינות המתקשרות, יוכרע מעמדו כאמור להלן:

א) רואים אותו כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית-קבע; היה עומד לרשותו בית-קבע בשתי המדינות, רואים אותו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

ב) אם אי אפשר לקבוע את המדינה שבה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לרשותו בית-קבע אף באחת משתי המדינות, רואים אותו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור באף אחת מהן, רואים אותו כתושב המדינה שהוא אזרח שלה;

ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אם אינו אזרחה של אף אחת מהן, יפתרו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה תוך הסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק (1) אדם, להוציא יחיד, הוא תושב שתי המדינות המתקשרות, רואים אותו כתושב המדינה שבה נמצא מקום ניהול עסקיו בפועל.

סעיף 5:מיסים על הכנסה ועל רווחי הון

1. רווחים מהפעלת כלי שיט או כלי טיס בתובלה בין-לאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה מקום מושבו של המפעל המפעיל כלי שיט או כלי טיס אלה.

2. לעניני סעיף זה, רווחים של תושב מדינה מתקשרת מהפעלתם של כלי שיט או כלי טיס בתובלה בין-לאומית יכללו גם רווחים הנובעים:

א) מדמי שכירות, על בסיס מלא או חלקי, של כלי שיט או כלי טיס, שהופעלו בתובלה בין-לאומית בידי שוכר שהוא תושבה של אותה מדינה מתקשרת, או אם אותם רווחים מדמי שכירות אלה כרוכים ברווחים אחרים שתוארו בסעיף קטן (1);

ב) ממכלים (לרבות גוררים, ארבות וציוד הקשור בהם להובלת מכלים), שמשתמש בהם תושב של אותה מדינה מתקשרת לתובלה בין-לאומית של מקנה, טובין או דואר;

ג) מהשתתפות בסיבולות, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בין-לאומית.

3. שכר המתקבל תמורת עבודה שבוצעה בכלי שיט או בכלי טיס המופעל בתובלה בין-לאומית, יוטל עליו מס רק במדינה המתקשרת שבה מקום מושבו של המפעל המפעיל כלי שיט או כלי טיס אלה.

4. רווחים מהעברתם של כלי שיט או כלי טיס המופעלים בתובלה בין-לאומית, או של מטלטלין ומקרקעין השייכים אך ורק להפעלתם של כלי שיט או כלי טיס אלה, יוטל עליהם מס רק במדינה המתקשרת שבה מקום מושבו של המפעל המפעיל כלי שיט או כלי טיס כאמור.

סעיף 6:מיסים על הון

הון המתבטא בכלי שיט או בכלי טיס המופעלים בתובלה בין-לאומית, ובמטלטלין או במקרקעין השייכים אך ורק להפעלתם של כלי שיט או כלי טיס אלה, יוטל עליו מס רק במדינה המתקשרת שבה מקום מושבו של המפעל המפעיל כלי שיט או כלי טיס כאמור.

סעיף 7:נוהל הסכמה הדדית

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להיוועץ יחדיו, מקום שנאות, לשם הבטחת ביצועם וקיומם של עקרונותיה והוראותיה של אמנה זו.

סעיף 8:חילופי ידיעות

הרשויות המוסמכות של הצדדים המתקשרים יחליפו ביניהן אותן ידיעות, ככל שיהיה דרוש לביצוען של הוראות אמנה זו.

סעיף 9:כניסה לתוקף

אמנה זו תיכנס לתוקף ביום שבו יודיעו המדינות המתקשרות זו לזו, כי מילאו אחר הדרישות החוקתיות הנוגעות לענין בכל אחת מארצותיהן, והוראותיה יהיו בנות פועל לגבי שנות מס החל מ-1978.

סעיף 10:סיום

אמנה זו תעמוד בתוקף עד אשר מדינה מתקשרת תביאה לידי סיום. כל אחת מן הממשלות רשאית להסתלק מן האמנה בהודעה של ששה (6) חודשים מראש, בצינורות הדיפלומטיים, שתהא בת-פועל ביום 1 בינואר שלאחר ההסתלקות.

נעשה בבואנוס איירס ביום ט"ו באייר התשמ"א בעותק כפול, בשפות האנגלית, הספרדית והעברית, ולשלושת הנוסחים דין מקור במידה שווה. במקרה של הבדלי פרשנות בין הנוסחים הספרדי והעברי, יכריע הנוסח האנגלי.

_____________________            ____________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                    בשם ממשלת הרפובליקה הארגנטינית

פורסמה כ"א 916, כרך 27, עמ' 259; נחתמה ביום 19.5.81. בתוקף החל משנת המס 1978.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner