עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין סינגפור

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין סינגפור

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין סינגפור

מיסוי בינלאומי - אמנה בין הרפובליקה של סינגפור ובין מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה

ראה באתר זה על הקמת חברה בסינגפור

ממשלת הרפובליקה של סינגפור וממשלת מדינת ישראל, ברצונן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה, הסכימו ביניהן לאמור:

סעיף 1: תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או תושבי שתי המדינות.

סעיף 2:המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול על מסי הכנסה המוטלים מטעם אחת המדינות המתקשרות, ללא התחשבות בדרכי הטלתם של המיסים.

2. המיסים הקיימים שהם נושא אמנה זו הם -

(א) בסינגפור: מס הכנסה (להלן - "מס סינגפור");

(ב) בישראל:

(1) מס הכנסה (לרבות מס רווחי הון ומס חברות);

(2) היטל בטחון (להלן - "מס ישראלי").

3. אמנה זו תחול גם על כל מיסים אחרים בעלי אופי דומה בעיקרו, שיוטלו לאחר מכן, בנוסף על המיסים הקיימים או במקומם.

4. נראה הדבר לרצוי, מחמת שינויים שנעשו בדיני המיסים של אחת המדינות המתקשרות, לתקן סעיף כלשהו באמנה זו מבלי לפגוע בעקרונותיה הכלליים, ניתן לעשות את התיקונים הנחוצים בהסכמה הדדית, באמצעות חילופי איגרות דיפלומטיות או בכל דרך אחרת בהתאם לנהליהן התחיקתיים.

סעיף 3:הגדרות כלליות

1.באמנה זו יהיו לביטויים הבאים המשמעויות שבצדם, אם אין משמעות אחרת משתמעת מן ההקשר:

(א) "סינגפור"- הרפובליקה של סינגפור;

(ב) "ישראל"- מדינת ישראל;

(ג) "מדינה מתקשרת"ו"המדינה המתקשרת האחרת"- סינגפור או ישראל, הכל לפי ההקשר;

(ד) "מס"- מס סינגפור או מס ישראלי, הכל לפי ההקשר;

(ה) "אדם"- כולל יחיד, חברה , וכל גוף אחר של בני אדם הנחשב כיחידה לענין מס;

(ו) "חברה "- כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לענין מס;

(ז) "מפעל של מדינה מתקשרת"ו"מפעל של המדינה המתקשרת האחרת"- מפעל המנוהל על ידי תושב של מדינה מתקשרת ומפעל המנוהל על ידי תושב המדינה המתקשרת האחרת, לפי המתאים;

(ח) "רשות מוסמכת"- לגבי סינגפור - מיניסטר הכספים או נציגו המוסמך; ולגבי ישראל - שר האוצר או נציגו המוסמך.

2. בשימוש בהוראות אמנה זו על ידי אחת המדינות המתקשרות תהא לכל מונח שלא הוגדר אחרת המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת הדנים במיסים שהם נושא אמנה זו, אם אין משמעות אחרת המשתמעת מן ההקשר.

סעיף 4:מקום המושב לצרכים פיסקליים

1. לענין אמנה זו "תושב מדינה מתקשרת"- כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה הוא חב במס מכוח מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, או מכוח כל מבחן אחר כיוצא באלה.

2. מקום שמכוח הוראות סעיף קטן (1) נמצא שיחיד הוא תושב שתי המדינות המתקשרות, יוכרע ענינו לפי כללים אלה:

(א) רואים אותו כתושב אותה מדינה מתקשרת שבה עומד לרשותו בית קבע. היה עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות המתקשרות, רואים אותו כתושב המדינה המתקשרת שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים");

(ב) אם אי אפשר לקבוע את המדינה המתקשרת שבה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לרשותו בית קבע אף באחת משתי המדינות המתקשרות, רואים אותו כתושב המדינה המתקשרת שבה הוא נוהג לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות המתקשרות, או אם אינו נוהג לגור אף באחת מהן, יפתרו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה תוך הסכמה הדדית.

3. מקום שאדם, להוציא יחיד, הוא תושב שתי המדינות המתקשרות, מכוח הוראות סעיף קטן (1), רואים אותו כתושב המדינה המתקשרת שבה מופעלים השליטה והניהול של עסקיו.

סעיף 5:מוסד-קבע

1. לענין אמנה זו "מוסד-קבע"- מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המפעל, כולם או בחלקם.

2. "מוסד-קבע"יכלול במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית-חרושת;

(ה) בית-מלאכה;

(ו) מכרה, מעין נפט, מחצבה, או מקום אחר להפקת אוצרות טבע;

(ז) מטע, חקל, בוסתן או כרם;

(ה) אתר לבנין או פרוייקט לבינוי, להתקנה או להרכבה, הקיימים למעלה מששה חודשים.

3. "מוסד-קבע"לא יכלול:

(א) את השימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או סחורה השייכים למפעל;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למפעל לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה בלבד;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למפעל רק לשם עיבודם על ידי מפעל אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע רק לשם קניית טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות בשביל המפעל;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע רק לשם פרסומת, הספקת ידיעות, מחקר מדעי או פעילות דומה, שטיבה הכנה או עזר למפעל.

4. מפעל של מדינה מתקשרת יראו אותו כאילו יש לו מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת אם הוא מנהל בה, במשך יותר מששה חודשים, פעולות פיקוח בקשר לפרוייקט לבינוי, להתקנה או להרכבה, המתבצע באותה מדינה מתקשרת אחרת, למרות שאין לו מקום עסקים קבוע במדינה המתקשרת האחרת.

5. אדם הפועל במדינה מתקשרת בשם מפעל של המדינה המתקשרת האחרת (ואינו סוכן בעל מעמד בלתי תלוי שעליו חל סעיף קטן (6)) - רואים אותו, למרות שאין לו מקום עסקים קבוע במדינה המתקשרת הראשונה, כמוסד-קבע במדינה הנזכרת לראשונה, אם -

(א) יש לו במדינה הנזכרת ראשונה סמכות כללית לחתום חוזים בשם המפעל, והוא נוהג להשתמש בסמכות; או

(ב) הוא מחזיק במדינה המתקשרת הראשונה מלאי של טובין או של סחורה, השייכים למפעל, שממנו הוא ממלא בקביעות הזמנות בשם המפעל.

6.מפעל של מדינה מתקשרת לא יראו אותו כאילו יש לו מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת, משום זה בלבד שהוא מנהל עסקים באותה מדינה מתקשרת אחרת באמצעות מתווך, עמיל כללי, או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, והם פועלים במהלך עסקיהם הרגיל.

7. העובדה שחברה תושבת מדינה מתקשרת שולטת על חברה , או נתונה לשליטתה של חברה , שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, או מנהלת עסקים באותה מדינה מתקשרת אחרת (אם באמצעות מוסד-קבע ואם בדרך אחרת), לא יהא בה בלבד כדי לכונן לגבי אחת מהן מעמד של מוסד-קבע של האחרת.

סעיף 6:הכנסה ממקרקעין

1. אפשר להטיל מס על הכנסה ממקרקעין במדינה המתקשרת שבה הם מצויים.

2. המונח "מקרקעין"יוגדר בהתאם לדיני המדינה המתקשרת שבה הם מצויים. מכל מקום יכלול המונה נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות המקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים, או כתמורה בעד הזכות לנצלם;אניות, סירות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות סעיף קטן (1) יחולו על הכנסה הנובעת משימוש ישיר, או מהשכרה, או משימוש בכל דרך אחרת, של מקרקעין.

4. הוראות סעיפים קטנים (1) ו-(3) יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מפעל ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים מקצועיים.

סעיף 7:רווחי עסקים

1. רווחי מפעל של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, זולת אם המפעל מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד-קבע הנמצא שם. אם המפעל מנהל עסקים כאמור, ניתן להטיל מס על רווחיו במדינה האחרת, אולם רק על אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד-קבע.

2. מקום שמפעל של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד-קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד-קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מפעל נבדל ונפרד העוסק באותן פעולות או בפעולות דומות, ובאותם התנאים או בתנאים דומים, ומקיים יחסים של מפעל בלתי תלוי עם המפעל שהוא משמש לו מוסד-קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד-קבע, יותר ניכויין של יציאות שהוצאו לצרכי מוסד-הקבע, לרבות יציאות הנהלה ומינהל כללי, בין שהוצאו במדינה בה נמצא מוסד-הקבע, בין שהוצאו במקום אחר.

4. שום רווחים לא ייוחסו למוסד-קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד-קבע קנה (לרבות הוביל) סחורה או טובין בשביל המפעל.

5. מקום שנכללים ברווחים פרטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8:הובלה ימית ואוירית

1. רווחים שמפעל של מדינה מתקשרת מפיק מהפעלת כלי שיט או כלי טיס בתעבורה בין-לאומית, יהיו פטורים ממס במדינה המתקשרת האחרת.

2. הוראות סעיף קטן (1) לסעיף זה יחולו גם ביחס להשתתפויות בסיבולות, בעסק משותף או בסוכנות לפעולות בין-לאומיות מכל סוג שהוא, מצד מפעלים העוסקים בהפעלת כלי שיט או כלי טיס בתעבורה בין-לאומית.

3. הפטור שצויין בסעיף קטן (1) לסעיף זה לא יגרע מהוראות סעיף 13 בדבר הטלת מס על עובדי מפעלים של אחת המדינות המתקשרות העוסקים בהפעלת כלי שיט או כלי טיס בתעבורה בין-לאומית.

סעיף 9:מפעלים משולבים

מקום -

(א) שמפעל של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מפעל המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליו, או בהונו, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מפעל של המדינה המתקשרת האחת ושל מפעל של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליהם, או בהונם,

ובאחד המקרים נקבעו או הוטלו תנאים ביחסיהם המסחריים או הכספיים של שני המפעלים, שלא כפי שהיו נקבעים בין מפעלים בלתי תלויים, הרי כל הרווחים, שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המפעלים אלא שמפאת אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחיו של אותו מפעל ולהטיל עליהם מס בהתאם לכך.

סעיף 10:דיבידנדים

1. דיבידנדים ששולמו על ידי חברה שהיא תושבת במדינה מתקשרת, לתושב המדינה המתקשרת האחרת החייב, לגבי דיבידנדים כאמור, במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, יהיו פטורים, במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, מכל מס המוטל על דיבידנדים, נוסף על המס המוטל על רווחיה או הכנסתה של החברה .

2. "דיבידנדים"בסעיף זה - הכנסה ממניות , וכן הכנסה אשר דינה כדין הכנסה ממניות , בהתאם לחוקי המס של המדינה המתקשרת שבה נמצא מקום המושב של החברה המחלקת.

3. הוראות סעיף קטן (1) לא יחולו אם מקבל הדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מחזיק מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, ובמוסד-קבע זה קשורה בצורה מעשית זכות ההחזקה מכוחה משתלמים הדיבידנדים. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

4. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מקבלת רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, אין מדינה אחרת זו רשאית להטיל שום מס על הדיבידנדים המשתלמים על ידי החברה לבני אדם שאינם תושבי אותה המדינה האחרת, או לחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים ואפילו הדיבידנדים המשתלמים, או הרווחים הבלתי מחולקים, מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם באותה מדינה אחרת.

5. (א) יראו דיבידנדים כאילו מקורם בישראל אם שולמו על ידי חברה שמקום מושבה שם.

(ב) יראו דיבידנדים כאילו מקורם בסינגפור -

(1) אם שולמו על ידי חברה שמקום מושבה שם, מרווחים שהצטברו לאחר 1965,

או

(2) אם שולמו על ידי חברה שמקום מושבה שם, מרווחים שהצטברו לפני 1966, ושיש לראותם כדיבידנדים שמקורם בסינגפור לפי סעיף 7 של ההסכם בדבר מסי כפל בין סינגפור ובין מלזיה משנת 1968.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, אפשר להטיל עליה מס במדינה האחרת.

2. על אף האמור, אפשר להטיל מס על ריבית זו במדינה המתקשרת שבה מקורה, ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך שיעור המס המוטל כך לא יעלה על 15 אחוזים למאה מסכום הברוטו של הריבית. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יסדירו, תוך הסכמה הדדית, את אופן החלתה של הגבלה זו.

3. "ריבית"בסעיף זה - הכנסה מבטוחות ממשלתיות, שטרי חוב או איגרות חוב, בין שהם מובטחים במשכנתא ובין שאינם מובטחים כן, בין שהם נושאים זכות להשתתף ברווחים ובין שאינם נושאים זכות זו, הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, וכן כל הכנסה אחרת שבהתאם לדיני המיסים של המדינה שבה נמצא מקור ההכנסה דינה כדין הכנסה מכספים שניתנו בהלוואה.

4. הוראות סעיפים קטנים (1) ו-(2) לא יחולו אם מקבל הריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מחזיק מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית, ובמוסד-קבע זה קשורה בצורה מעשית תביעת החוב המשמשת מקור הריבית. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

5. יראו ריבית כאילו נבעה במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא המדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, אם יש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב של מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד-קבע במדינה מתקשרת, אשר בקשר אליו נוצרה התחייבות שעליה משתלמת הריבית, ומוסד-קבע זה נושא בנטל הריבית, יראו את הריבית כאילו היא נובעת מהמדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד-הקבע.

6. אם, כתוצאה מיחסים מיוחדים בין המשלם ובין המקבל, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום הריבית ששולם, בשים לב אל תביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אלמלא יחסים מיוחדים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה זה יישאר החלק העודף של התשלומים חב מס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, יהיו חבי מס רק באותה מדינה האחרת, אך המס שהוטל כך לא יעלה על 15 אחוזים למאה מסכומם של תמלוגים כאמור.

2. בסעיף זה "תמלוגים"- תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה מדעית, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד ידיעה הנוגעת לנסיון הנרכש בתעשיה, או במדע.

3. הוראות סעיף קטן (1) לא יחולו אם מקבל תגמולים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מחזיק מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור התמלוגים, ובמוסד-קבע זה קשורים באורח מעשי הזכות או הרכוש המשמשים מקור התמלוגים. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

4. אם כתוצאה מיחסים מיוחדים בין המשלם ובין המקבל, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים המשתלם, בשים לב לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הוא משתלם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אלמלא יחסים מיוחדים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה זה יישאר החלק העודף של התשלומים חב מס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו.

5. יראו תמלוגים כאילו נבעו במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא המדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם התמלוגים, בין אם הוא תושב של מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד-קבע במדינה מתקשרת, אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד-קבע זה נושא בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כאילו הם נובעים מהמדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד-הקבע.

סעיף 13:שירותים אישיים

1. בכפוף להוראות סעיפים 14, 16, 17 ו-18, יהיו משכורות, שכר עבודה וגמול או הכנסה דומים אחרים בעד שירותים אישיים (לרבות מקצועיים) המתקבלים על ידי תושב מדינה מתקשרת, חבים במס רק באותה מדינה מתקשרת, אלא אם השירותים מבוצעים במדינה המתקשרת האחרת. מבוצעים השירותים כך, אפשר להטיל מס על גמול או הכנסה כאמור המתקבלים תמורתם באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. על אף הוראות סעיף קטן (1), גמול או הכנסה המתקבלים על ידי תושב מדינה מתקשרת בעד שירותים אישיים (לרבות מקצועיים) שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, יהיו פטורים ממס במדינה המתקשרת האחרת אם -

(א) המקבל שוהה במדינה המתקשרת האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות ביחד על 183 ימים בשנת הלוח הנידונה; וכן

(ב) הגמול או ההכנסה משולמים על ידי אדם שהוא תושב המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, או מטעמו; וכן

(ג) תשלום הגמול או ההכנסה אינו מוטל על מוסד-קבע שמחזיק אותו אדם במדינה המתקשרת האחרת.

3. תושב מדינה מתקשרת יהא פטור ממס במדינה המתקשרת האחרת על גמול בעד שירותים שבוצעו בכלי שיט או כלי טיס בתעבורה בין-לאומית.

סעיף 14:שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת מנהלים של חברה תושבת המדינה המתקשרת האחרת, אפשר להטיל מס עליהם באותה מדינה מתקשרת אחרת.

סעיף 15: אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיף 13, הכנסה שהפיקו בדרנים ציבוריים כגון אמני תיאטרון, קולנוע, רדיו, טלוויזיה, מוסיקאים וספורטאים משירותיהם האישיים בתור שכאלה, אפשר להטיל עליה מס במדינה המתקשרת שבה מבוצעים שירותים אלה.

2. הוראות סעיף קטן (1) לא יחולו לגבי גמול או רווחים, משכורות, שכר עבודה והכנסה דומה, המתקבלים משירותים שסופקו בארץ מתקשרת על ידי בדרנים ציבוריים, אם הביקור לאותה מדינה מתקשרת נתמך במידה ממשית בכספי ציבור של ממשלתה של המדינה המתקשרת האחרת.

3. מקום שהשירותים שצויינו בסעיף קטן (1) מסופקים במדינה מתקשרת על ידי מפעל של מדינה מתקשרת אחרת, הרווחים המתקבלים מהספקתם של שירותים אלה על ידי מפעל כאמור אפשר להטיל עליהם מס במדינה הנזכרת ראשונה, אלא אם כן נתמך המפעל, במידה ממשית, מכספי הציבור של ממשלתה של המדינה המתקשרת האחרת בקשר להספקתם של שירותים אלה.

4. לענין סעיף זה "ממשלה" - לרבות כל רשות מקומית או גוף סטטוטורי של אחת המדינות המתקשרות.

סעיף 16:כספי ציבור

1. גמול המשתלם ליחיד על ידי מדינה מתקשרת, או מתוך קרן שהוקמה על ידי מדינה מתקשרת, על ידי יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או גוף סטטוטורי שלה, תמורת עבודה, יהא חב מס רק באותה מדינה. אף על פי כן, בוצעה העבודה במדינה המתקשרת האחרת על ידי תושב אותה מדינה אחרת שאינו אזרחה של המדינה הנזכרת ראשונה, יהא הגמול חב מס רק באותה מדינה אחרת.

2. הוראות סעיפים 13 ו-14 יחולו על גמול המשתלם בעד עבודה בקשר לעסק המתנהל על ידי מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או גוף סטטוטורי שלה, למטרת רווחים.

3. לענין סעיף קטן (1) "אזרח" לגבי ישראל - לרבות כל יחיד הזכאי לאזרחות ישראלית בהתאם לחוקי ישראל.

סעיף 17:מורים

יחיד, שהוא תושב מדינה מתקשרת סמוך לפני בואו לביקור במדינה המתקשרת האחרת, והמבקר באותה מדינה מתקשרת אחרת לפי הזמנת אוניברסיטה, מכללה, בית ספר או מוסד חינוכי דומה אחר המוכרים על ידי הרשות המוסמכת במדינה המתקשרת האחרת, למשך תקופה שאינה עולה על שנתיים ימים, אך ורק למטרת הוראה או מחקר, או שניהם יחדיו, במוסד חינוכי כאמור, יהא פטור ממס באותה מדינה מתקשרת אחרת על הגמול המשולם לו בעד הוראה או מחקר אלה.

סעיף 18:סטודנטים ומתאמנים

1. יחיד, אשר סמוך לפני ביקורו בארץ מתקשרת הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, והנמצא באורח ארעי במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה אך ורק כסטודנט באוניברסיטה מוכרת, במכללה מוכרת או בבית ספר מוכר במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, או כחניך בעסק בה, יהיה פטור ממס במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה לגבי -

(א) העברות כספיות מן המדינה המתקשרת האחרת לצרכי מחייתו, חינוכו או הכשרתו; וכן

(ב) כל גמול בעד שירותים אישיים, שנעשו במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, במגמה להשלים את המקורות העומדים לרשותו לשם מטרות אלה.

2. יחיד, אשר סמוך לפני ביקורו במדינה מתקשרת הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, והנמצא באורח ארעי במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים, למטרת לימוד, מחקר או הכשרה בלבד כמקבל מענק, קצובה או פרס מארגון מדעי, ארגון חינוכי, ארגון דתי וארגון צדקה, או לפי תכנית לסיוע טכני שנתקשרה בה ממשלתה של אחת מן המדינות, יהא פטור ממס במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה על -

(א) סכומם של מענק, קצובה או פרס אלה; וכן

(ב) כל גמול בעד שירותים אישיים, שנעשו במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, ובלבד ששירותים אלה קשורים בלימודו, במחקרו או הכשרתו, או נלווים להם.

3. יחיד, אשר סמוך לפני ביקורו במדינה מתקשרת הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, והנמצא באורח ארעי במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, לתקופה שאינה עולה על שנים עשר חודשים, אך ורק כעובד הממשלה או כעובד מפעל של המדינה המתקשרת הנזכרת שניה, או כעובד לפי חוזה עם ממשלה או מפעל אלה, לשם רכישת נסיון טכני, מקצועי או עסקי, יהא פטור ממס במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה על -

(א) העברות כספיות מן המדינה המתקשרת הנזכרת שניה לצרכי מחייתו, חינוכו או הכשרתו; וכן

(ב) כל גמול בעד שירותים אישיים, שנעשו במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, בסכום שלא יעלה על 12,000 דולרים של סינגפור, או על שקולתם במטבע ישראלי, ובלבד ששירותים אלה קשורים בלימודיו או בהכשרתו, או נלווים להם.

סעיף 19:הגבלת ההקלה

מקום שאמנה זו קובעת (בלוויית תנאים אחרים או בלעדיהם), כי הכנסה ממקורות במדינה מתקשרת תהא פטורה ממס, או יוטל עליה מס בשיעור מופחת באותה מדינה מתקשרת, ולפי החוקים העומדים בתוקפם במדינה המתקשרת האחרת כפופה ההכנסה האמורה למס מתוך זיקה אל אותו סכום ממנה הנשלח לאותה מדינה מתקשרת אחרת, או המתקבל בתוכה, ולא מתוך זיקה אל הסכום המלא שלה, אזי הפטור או ההפחתה של מס שיורשו לפי אמנה זו במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה יחולו על אותו חלק מן ההכנסה שנשלח למדינה המתקשרת האחרת, או נתקבל בתוכה.

סעיף 20:מניעת מסי כפל

1. בכפוף לחוקי סינגפור בדבר זקיפת מס המשתלם בכל ארץ אחרת שאינה סינגפור כזיכוי נגד מס סינגפור, ייזקף מס ישראלי, המשתלם לגבי הכנסה הנובעת מישראל, כזיכוי נגד מס סינגפור המשתלם לגבי אותה הכנסה. מקום שהכנסה זו היא דיבידנד ששילמה חברה שהיא תושבת ישראל לחברה שהיא תושבת סינגפור, ואשר היא בעלת לא פחות מ-25 אחוזים למאה מהון המניות של החברה משלמת הדיבידנד, יביא הזיכוי בחשבון מס ישראלי המשתלם על ידי אותה חברה לגבי הכנסתה. אולם הזיכוי לא יעלה על אותו חלק ממס סינגפור, אשר לפי החישובים לפני מתן הזיכוי יש לייחסו לפריט הכנסה כאמור.

2. המונח "המס הישראלי המשתלם"יהיו רואים אותו ככולל את סכום המס הישראלי שהיה משתלם אלמלא נתון היה המס הישראלי לפטור או להפחתה בהתאם לחוקי התמריץ המיוחדים שנועדו לעודד התפתחות כלכלית בישראל, שהם בני תוקף בתאריך חתימתה של האמנה, או העשויים להיות מונהגים בעתיד בדיני המיסים הישראליים, בשינוי או בתוספת לחוקים הקיימים.

3. בכפוף לחוקי ישראל בדבר זקיפת מס המשתלם בכל ארץ אחרת שאינה ישראל כזיכוי נגד מס ישראלי, ייזקף מס סינגפור, המשתלם לגבי הכנסה הנובעת מסינגפור, כזיכוי נגד מס ישראלי המשתלם לגבי אותה הכנסה. אולם הזיכוי לא יעלה על אותו חלק מן המס הישראלי אשר לפי החישובים לפני מתן הזיכוי יש לייחסו לפריט הכנסה כאמור. מקום שהכנסה זו היא דיבידנד ששילמה חברה שהיא תושבת סינגפור לחברה שהיא תושבת ישראל, ואשר היא בעלת לא פחות מ-25 אחוזים למאה מהון המניות של החברה משלמת הדיבידנד, יוצא דיבידנד כאמור מכלל הבסיס שעליו מוטל מס ישראלי.

4. המונח "מס סינגפור המשתלם"יהיו רואים אותו ככולל את הסכום של מס סינגפור שהיה משתלם אלמלא נתון היה מס סינגפור לפטור או להפחתה בהתאם לחוקי התמריץ המיוחדים שנועדו לעודד התפתחות כלכלית בסינגפור, שהם בני תוקף בתאריך חתימתה של האמנה, או העשויים להיות מונהגים בעתיד בדיני המיסים של סינגפור, בשינוי או בתוספת לגבי החוקים הקיימים.

5. הוראות סעיפים קטנים (2) ו-(4) לסעיף זה לא יחולו לגבי תגמולים כמוגדר בסעיף קטן (2) לסעיף 12.

סעיף 21:אי הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים, או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או המכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שכפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם, אזרחי המדינה האחרת באותן נסיבות.

2. "אזרחים" -

(א) לגבי סינגפור, כל היחידים אשר להם אזרחות סינגפור, וכל הגופים המשפטיים, השותפויות, האיגודים ושאר גופים, שמעמדם בתור שכאלה בא להם מכוח החוקים שבתוקף בסינגפור;

(ב) לגבי ישראל, כל היחידים אשר להם אזרחות ישראל, וכל הגופים המשפטיים, השותפויות, האיגודים ושאר גופים, שמעמדם בתור שכאלה בא להם מכוח החוקים שבתוקף בישראל.

3. המס על מוסד-קבע שיש למפעל של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בדרך פחות נוחה מהמס המוטל על מפעלים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות.

הוראה זו לא תתפרש כאילו היא מחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הנחות אישיות, הקלות וניכויים לענין מס מכוח מעמד אזרחי או חובות משפחה, כפי שהיא מעניקה לתושביה שלה.

4.מפעלי מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה על הונם נתונה, כולה או בחלקה, במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או המכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמפעלים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם.

5.בסעיף זה "מיסים" - מיסים שהם נושא אמנה זו.

סעיף 22:נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שתושב מדינה מתקשרת סובר שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות או שתיהן גרמו או יגרמו לו חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו, רשאי הוא, על אף התרופות הנתונות לו לפי החוקים הלאומיים של מדינות אלו, להביא את ענינו לפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת אשר בה מקום מושבו.

2. הרשות המוסמכת, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה לבדה להגיע לפתרון הולם, תשתדל ליישב את הענין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת במגמה למנוע הטלת מס שלא בהתאם לאמנה.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירושה או תחולתה של האמנה, רשאיות הן גם להיוועץ יחד לשם מניעת מסי כפל במקרים אשר לגביהם אין הוראה באמנה.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות לבוא בדברים במישרין זו עם זו כדי להגיע לידי הסכם כאמור בסעיפים הקטנים הקודמים.

סעיף 23:חילופי ידיעות

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן ידיעות ככל שיהיה דרוש לביצוע אמנה זו ולביצוע החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהטלת המס היא בהתאם לאמנה זו. כל ידיעות שהוחלפו כך יראו אותן כסודיות ולא יגלו אותן לשום אדם או רשות, אלא לאלה העוסקים בשומה או בגביה של המיסים שהם הנושא של אמנה זו.

2. אין לפרש הוראות סעיף קטן (1) בשום מקרה כמטילות חובה על אחת המדינות המתקשרות:

(א) לנקוט באמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של האחרת;

(ב) לספק פרטים אשר אין לקבלם לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או באחרת;

(ג) לספק ידיעות העשויות לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך או ידיעה מסחריים, אשר גילויים נוגד את תקנת הציבור.

סעיף 24:עובדים דיפלומטיים וקונסולריים

1. שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות היתר הפיסקליות של עובדים דיפלומטיים וקונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבין-לאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

2. האמנה לא תחול על ארגונים בין-לאומיים, על גופים או עובדים אשר להם, ועל בני אדם שהם חבריה של נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינה שלישית, הנמצאים במדינה מתקשרת, ואשר אין דינם באף אחת מן המדינות המתקשרות כתושבים לענין מיסים על הכנסה.

סעיף 25:כניסה לתוקף

אמנה זו תיכנס לתוקף בתאריך שבו ייעשה האחרון בכל אותם הדברים, בסינגפור ובישראל, הנחוצים כדי לתת לאמנה זו את התוקף של חוק בסינגפור ובישראל, לפי המתאים, ומיד לאחר מכן תהא בת-פועל -

(א) בסינגפור: לגבי מס סינגפור בעד שנות שומה המתחילות ביום ראשון לינואר 1972, או לאחר מכן;

(ב) בישראל: לגבי מס ישראלי בעד שנות שומה המתאימות לשנות הכנסה (המתחילות) ביום הראשון באפריל 1971, או לאחר מכן.

סעיף 26:סיום

אמנה זו תמשיך לעמוד בתוקפה ללא הגבלה, אך ממשלתה של כל אחת מן המדינות המתקשרות רשאית, ביום 30 ביוני של כל שנת לוח או לפני כן (לא מוקדם משנת 1976), לתת לממשלה המתקשרת האחרת הודעת-סיום בכתב, ובמקרה כזה תחדל האמנה להיות בת-פועל -

(א) בסינגפור:

לגבי מס סינגפור בעד שנות השומה המתחילות ביום הראשון לינואר של שנת הלוח שבתכוף לאחר השנה שבה נמסרה הודעה כאמור;

(ב) בישראל:

לגבי מס ישראלי בעד שנות שומה המתחילות ביום הראשון לאפריל של שנת הלוח שלאחר השנה שבה נמסרה הודעה כאמור.

ולראיה חתמו החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין איש איש על ידי ממשלתו, על אמנה זו.

נעשה בירושלים, בשני עותקים, ביום עשרים ושבעה לספטמבר לשנת 1971, בשפה האנגלית.

_____________________                     ___________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                             בשם ממשלת הרפובליקה של סינגפור

נחתמה ביום 27.9.71, בתוקף לגבי ישראל מיום 1.4.71.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner