עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין אוזבקיסטאן

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין אוזבקיסטאן

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין אוזבקיסטאן

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של אוזבקיסטאן בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של אוזבקיסטאן, ברצותן לעשות אמנה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה על הון, ובמגמה לקדם שיתוף פעולה כלכלי בין שתי המדינות, הסכימו לאמור:

סעיף 1: בני אדם נידונים

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתי המדינות המתקשרות.

סעיף 2: המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול לגבי מיסים על הכנסה ועל הון, המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או יחידות מינהליות טריטוריאליות או רשויות מקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. כמיסים על הכנסה ועל הון ייחשבו כל המיסים המוטלים על סך כל ההכנסה, או על סך כל ההון, או על רכיבים של הכנסה או הון, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מיטלטלין או מקרקעין, מיסים על הסכומים הכוללים של שכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מיסים על עליית ערך של נכסים.

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם במיוחד:

(א) בישראל:

1. מיסים המוטלים בהתאם לפקודת מס ההכנסה והחוקים הנלווים אליה;

2. מיסים המוטלים על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין;

3. מיסים המוטלים על מקרקעין בהתאם לחוק מס רכוש;

4. המס המוטל בהתאם לחוק מס מעסיקים.

(להלן - "מס ישראלי").

(ב) ברפובליקה של אוזבקיסטאן:

1. המס על הכנסה (רווח) של מיזמים, תאגידים וארגונים;

2. מס ההכנסה על יחידים, אזרחי הרפובליקה של אוזבקיסטאן, אזרחים זרים וחסרי נתינות; וכן

3. מס הרכוש

(להלן - "מס אוזבקי");

4. כן תחול האמנה על כל מס זהה או דומה בעיקרו שיוטל לאחר תאריך חתימתה של האמנה, בנוסף למיסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שנעשה בדיני המיסוי כל אחת מהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. למטרות אמנה זו, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:

א. המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל; ובמשמעותו הגיאוגרפית, המונח "ישראל" כולל את הים הטריטוריאלי שלה, את המדף היבשתי, ואזורים ימיים אחרים שעליהם היא מממשת זכויות בהתאם למשפט הבינלאומי;

ב. המונח "אוזבקיסטאן" פירושו הרפובליקה של אוזבקיסטאן, לרבות הים הטריטוריאלי, וכל אזור מחוץ לים הטריטוריאלי אשר בתוכו, בהתאם למשפט הבינלאומי, יש לרפובליקה של אוזבקיסטאן זכויות ריבוניות למטרות חיפוש וניצול המשאבים הטבעיים של קרקע הים ותת-הקרקע והמים הסמוכים;

ג. המונחים "מדינה מתקשרת" ו"המדינה המתקשרת האחרת" פירושם ישראל או אוזבקיסטאן, לפי ההקשר;

ד המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;

ה. המונח "חברה " פירושו כל תאגיד או כל יישות הנחשבת כתאגיד לצרכי מס;

ו. המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

ז. המונח "תחבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה, כלי טיס, מסילת ברזל או כלי רכב יבשתי המופעלים ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, למעט מקום שהספינה, כלי הטיס, המסילה או כלי הרכב היבשתי מופעלים אך ורק בין מקומות שבמדינה המתקשרת האחרת;

ח. המונח "רשות מוסמכת" פירושו:

1. בישראל, שר האוצר או נציגו המוסמך;

2. באוזבקיסטאן, יו"ר הוועדה הממלכתית למיסים של הרפובליקה של אוזבקיסטאן או נציגו המוסמך.

ט. המונח "אזרח" פירושו:

1. כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

2. כל יישות משפטית, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים שבתוקף במדינה מתקשרת.

2. א. ביחס להחלת האמנה ע"י מדינה מתקשרת, תהא לכל מונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, בנוגע למיסים שאמנה זו חלה עליהם, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר. למשמעות המונח לפי דיני המיסים של אותה מדינה תהיה עדיפות על פני משמעות המונח האמור בתחומים אחרים של החוק באותה מדינה.

ב. אם כתוצאה מהוראות תת-ס"ק א', משמעות המונח לפי דיני מדינה מתקשרת שונה ממשמעות אותו מונח לפי דיני המדינה המתקשרת האחרת, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להסכים על משמעות משותפת למונח זה.

סעיף 4: תושב

1. למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר חייב במס באותה מדינה לפי דיניה מטעמי מקום מושב, מקום מגורים, מקום התאגדות, מקום ניהול או כל מבחן אחר כיוצא באלה, וכן כולל אותה מדינה או יחידות מינהליות טריטוריאליות או רשויות מקומיות שלה. אולם מונח זה אינו כולל אדם כלשהו החייב במס באותה מדינה רק בזיקה להכנסה ממקורות באותה מדינה או מהון שמקומו שם.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, יראוהו רק כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו רק כתושב המדינה שהוא אזרחה;

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אם אין הוא אזרח אף לא של אחת מהן, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הוא תושב שתי מדינות המתקשרות, יראוהו רק כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי מיזם של מדינה מתקשרת, כולם או חלקם, במדינה המתקשרת האחרת.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה; וכן

(ו) מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים.

3. כן כולל המונח "מוסד קבע":

(א) אתר בנייה או פרויקט בנייה או התקנה, רק אם הוא נמשך יותר מתשעה חודשים.

(ב) מתן שירותים, לרבות שירותי ייעוץ, ע"י מיזם באמצעות עובדים או סגל אחר שמעסיק המיזם למטרה זו, אך רק מקום שפעילויות מסוג זה נמשכות (לגבי אותו פרויקט או פרויקט קשור) בתוך המדינה תקופה או תקופות זמן שאורכן המצטבר הוא יותר מתשעה חודשים בתוך תקופה כלשהי של 12 חודשים.

4. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם על ידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע למטרות רכישת טובין או סחורה, או איסוף מידע, עבור המיזם;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות פעילות אחרת כלשהי, שטיבה הכנה או עזר, עבור המיזם;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

5. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 7 חל עליו- פועל בשם מיזם, ויש לו במדינה מתקשרת, סמכות לעשות חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, אותו מיזם ייראה כאילו יש לו מוסד קבע באותה מדינה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם מבצע בשם המיזם, אלא אם פעילויותיו של האדם האמור מוגבלות לאלה הנזכרות בס"ק 4, ואשר לו בוצעו באמצעות מקום עסקים קבוע, לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

6. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, חברת ביטוח שהיא תושבת מדינה מתקשרת תיראה כאילו יש לה מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת מקום שהיא גובה פרמיות או מבטחת סיכונים באותה מדינה אחרת באמצעות נציג שאינו מתווך או סוכן הנזכר בס"ק 7.

7. לא ייראה מיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה מתקשרת אך ורק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או סוכן אחר כלשהו בעל מעמד עצמאי, ובלבד שבני אדם כאמור פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

8. העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או נשלטת על ידי חברה כזו, או המנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (בין אם באמצעות מוסד קבע או בדרך אחרת), לא יהיה בה כשלעצמה כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או מייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהיה המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה יכלול המונח רכוש הנלווה למקרקעין, משק חי וציוד המשמש בחקלאות וביערנות, בדיג מכל סוג, זכויות שעליהן חלות הוראות החוק הכללי הנוגע למקרקעין, הנאה מפירות המקרקעין והזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד עיבוד, או הזכות לעיבוד, מרבצי מינרלים, מקורות ומשאבי טבע אחרים; ספינות, כלי טיס, מסילות ברזל וכלי רכב יבשתיים לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר, מהשכרה או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא משמש לו מוסד קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של כל ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות מנהל כלליות שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר. אולם לא יותר ניכוי כאמור בגין סכומים, אם יש כאלה, ששולמו (לא כהחזר הוצאות בפועל) ע"י מוסד הקבע למשרד הראשי של המיזם או לכל משרד אחר שלו, כתמלוגים, אגרות או תשלומים דומים אחרים בתמורה לשימוש בפטנטים או בזכויות אחרות, או כעמלה, על שירותים מוגדרים שבוצעו או כניהול, או, למעט במקרה של מיזם בנקאות, כריבית על כספים שהולוו למוסד הקבע. כמו כן לא יובאו בחשבון, בקביעת רווחי מוסד קבע, סכומים שנזקפו (לא כהחזר הוצאות בפועל) ע"י מוסד הקבע לזכות המשרד הראשי של המיזם או כל משרד אחר שלו, כתמלוגים, אגרות או תשלומים דומים אחרים בתמורה לשימוש בפטנטים או בזכויות אחרות, או כעמלה, על שירותים מוגדרים שבוצעו או כניהול, או, למעט במקרה של מיזם בנקאות, כריבית על כספים שהולוו למשרד הראשי של המיזם או כל משרד אחר שלו.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל הרווחים של המיזם לחלקיו השונים, האמור בס"ק 2 לא ימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם שיטת הייחוס שתאומץ תהיה כזאת שתביא לתוצאה התואמת את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד קבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8: תחבורה בינלאומית

1. רווחים שמפיק מיזם של מדינת מתקשרת מהפעלת ספינות, כלי טיס, מסילות ברזל וכלי רכב יבשתיים בתחבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על:

(א) רווחים נלווים המופקים מההשכרה (לרבות על בסיס "ספינה ריקה") של ספינות או כלי טיס המופעלים בתחבורה בינלאומית;

(ב) רווחים מהשימוש, האחזקה או ההשכרה של מכולות (לרבות נגררות וציוד אחר להובלת מכולות), מקום שהרווחים האמורים הם נוספים או נלווים לרווחים מהפעלת ספינות או כלי טיס ע"י המיזם בתחבורה בינלאומית.

3. הוראות ס"ק 1 ו-2 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

סעיף 9: מיזמים משולבים

1. מקום -

(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליו, או בהונו, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מיזם של המדינה המתקשרת האחת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליהם, או בהונם,

ובכל אחד משני המצבים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי-תלויים, הרי כל הכנסה או רווח שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם בהכנסה או ברווחים של אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

2. מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה - ומטילה מס בהתאם - רווחים שעליהם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת חויב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה אילו התנאים שנקבעו בין שני המיזמים היו זהים לתנאים הנקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, כי אז המדינה האחרת תערוך התאמה נאותה לגבי המס שהוטל בה על אותם רווחים, כאשר היא רואה את אותה התאמה כמוצדקת. בקביעתה של התאמה כאמור תינתן תשומת לב נאותה להוראות האחרות של אמנה זו ובמידת הצורך יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו עם זו.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס שיוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו בהסכמה הדדית את אופן החלת ההגבלות הללו.

סעיף קטן זה לא ישפיע על אופן חיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות , ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופות לאותו דין לעניין מיסים כהכנסה ממניות לפי חוקי המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המחלקת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

5. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בצורה ממשית למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, ואפילו הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו בהסכמה הדדית את אופן החלתה של הגבלה זו.

3. המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהיו מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. קנסות בשל איחור בתשלום לא ייראו כריבית למטרות סעיף זה.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע שירותים אישיים של עצמאי באותה מדינה אחרת מבסיס קבוע הממוקם באותה מדינה, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בצורה מעשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

5. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהן נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, ביחס אל תביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראות האחרות של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לחוקי אותה מדינה. ואולם, אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס שייגבה כך לא יעלה:

(א) על 5 אחוזים מהסכום ברוטו של התמלוגים מקום שתמלוגים כאמור מורכבים מתשלומים מכל סוג שהתקבלו כתמורה על שימוש או הזכות לשימוש בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (למעט סרטי קולנוע);

(ב) על 10 אחוזים מהסכום ברוטו של כל התמלוגים האחרים.

3. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מכל סוג שהתקבלו כתמורה על שימוש או הזכות לשימוש בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, כולל סרטי קולנוע, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

4. הוראות ס"ק 1 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה ממשית לאותו מוסד קבע או אותו בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

5. יראו תמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם התמלוגים, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע במדינה מתקשרת, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם ובין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראות האחרות של אמנה זו.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6 והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע, העומדים לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

3. רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת מהעברת ספינות, כלי טיס, מסילות ברזל או כלי רכב יבשתיים המופעלים בתחבורה בינלאומית, או מטלטלין השייכים להפעלתם של ספינות, כלי טיס, מסילות ברזל או כלי רכב יבשתיים, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת.

4. רווחים שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממכירה, החלפה או סילוק בצורה אחרת, באופן ישיר או עקיף, של מניות או זכויות דומות בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת, אבל רק אם תושב המדינה הנזכרת ראשונה היה הבעלים במישרין או בעקיפין בכל עת בתוך תקופת השנתיים שלפני מכירה, החלפה או סילוק בצורה אחרת כאמור, של מניות המעניקות את הזכות ל-10 אחוזים או יותר מכוח ההצבעה בחברה . למטרות ס"ק זה, בעלות עקיפה תיראה ככוללת, אך לא מוגבלת, בעלות בידי אדם קשור.

5. רווחים המופקים מהעברת מניות או זכויות בחברה או ביישות משפטית אשר 50 אחוזים או יותר מנכסיהם מהווים, במישרין או באמצעות שילוב של חברה או יישות משפטית אחת או יותר, מקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, או זכויות הקשורות למקרקעין האמורים, ניתן לחייב במס באותה מדינה.

6. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המוזכרים בס"ק 1, 2, 3, 4 ו-5, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק יחיד שהינו תושב של מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, אלא אם כן שהותו במדינה המתקשרת האחרת היא לפרק זמן או לפרקי זמן שאורכם המצטבר הוא 183 ימים או יותר בכל תקופת שנים עשר חודשים שבה מדובר. למטרות אמנה זו, אם שהותו במדינה המתקשרת האחרת היא לפרק זמן או לפרקי זמן שאורכם המצטבר הוא 183 ימים או יותר בכל תקופת שנים עשר חודשים שבה מדובר, נוכחות כאמור במדינה המתקשרת האחרת כאמור תיראה כמהווה בסיס קבוע.

2. המונח "שירותים אישיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך או ההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

סעיף 15: שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18 ו-19, משכורת, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם כן העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים מצטברים בתקופה כלשהי של 12 חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים הנוגעת בדבר; וכן

(ב) הגמול משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו; וכן

(ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה בספינה, בכלי טיס, במסילת ברזל או בכלי טיס יבשתי המופעלים בתחבורה בינלאומית, יהיה חייב במס רק באותה מדינה מתקשרת.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 17: אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

3. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו על הכנסה הנצמחת מפעילויות שבוצעו במדינה מתקשרת ע"י אמנים או ספורטאים אם הביקור באותה מדינה נתמך בשלמותו מכספי ציבור של אחת המדינות המתקשרות או שתיהן או רשויות מקומיות שלהן. במקרה זה, תהיה ההכנסה חייבת במס רק במדינה המתקשרת שהאמן או הספורטאי הוא תושב בה.

סעיף 18: קיצבאות

בכפוף להוראות סעיף 19(2), קיצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה בעבר, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

סעיף 19: שירות ממשלתי

1. (א) משכורות, שכר וגמול דומה אחר, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת, או יחידה טריטוריאלית מינהלית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים אישיים של עובד שניתנו לאותה מדינה או יחידה או רשות, יהיה חייב במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, משכורות, שכר וגמול דומה אחר יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

(1) אזרחה של אותה מדינה; או

(2) לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת, יחידה טריטוריאלית או רשות מקומית שלה, או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידה או רשות, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. למטרות ס"ק 1 ו-2, המונח "מדינה מתקשרת או יחידה טריטוריאלית מינהלית או רשות מקומית שלה" ייראה כאילו הוא כולל מרכזי תרבות שהקימה מדינה מתקשרת בהתאם להסכם נפרד בנוגע למרכזים כאמור.

4. הוראות סעיפים 15, 16 ו-18 יחולו על משכורות, שכר וגמול דומה אחר, ועל קיצבאות, בזיקה לשירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או יחידה טריטוריאלית מינהלית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20: סטודנטים

תשלומים שסטודנט או חניך בעסקים שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות השכלתו או הכשרתו, מקבל לצרכי קיומו, לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, ובלבד שהתשלומים האמורים נובעים ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

סעיף 21: הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, בכל אשר הם נצמחים, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה ועל הון שאינה הכנסה ממקרקעין לפי הגדרתה בסעיף 6(2) אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בצורה ממשית לאותו בסיס קבוע או מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

סעיף 22: הון

1. הון המיוצג ע"י מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6, שהנם בבעלותו של תושב מדינה מתקשרת והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת.

2. הון המיוצג ע"י מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או ע"י מטלטלין השייכים לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לצורך ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.

3. על אף ס"ק 1 ו-2, הון שבבעלותו או באחזקתו של מרכז תרבות, שהוקם בהתאם להסכם נפרד בין המדינות המתקשרות ונזכר בסעיף 19(3), שהוקם ע"י מדינה מתקשרת ונמצא במדינה המתקשרת האחרת, יהיה חייב במס רק במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה.

4. הון שבבעלות מיזם של מדינה מתקשרת והמיוצג ע"י ספינות, כלי טיס, מסילות ברזל וכלי רכב יבשתיים, המופעלים בתחבורה בינלאומית, וע"י מטלטלין השייכים להפעלת ספינות, כלי טיס, מסילות ברזל וכלי רכב יבשתיים כאמור, יהיה חייב במס רק באותה מדינה מתקשרת.

5. כל המרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים מס רק באותה מדינה.

סעיף 23: ביטול מסי כפל

1. מקום שתושב מדינה מתקשרת מפיק הכנסה אשר, בהתאם להוראות אמנה זו, ניתן לחייב במדינה המתקשרת האחרת, תתיר המדינה הנזכרת ראשונה:

א. כניכוי מהמס על הכנסתו של אותו תושב סכום השווה למס ההכנסה ששולם באותה מדינה אחרת;

ב. כניכוי מהמס על ההון של אותו תושב סכום השווה למס ההון ששולם באותה מדינה אחרת.

אולם הניכוי האמור לא יעלה בשום מקרה על אותו חלק ממס ההכנסה או ממס ההון, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחס, לפי המקרה, להכנסה או להון החייבים במס באותה מדינה מתקשרת.

2. מקום שבהתאם להוראה כלשהי של אמנה זו, הכנסה שמפיק או הון שבבעלות תושב מדינה מתקשרת פטורה ממס באותה מדינה, אף על פי כן רשאית המדינה האמורה, בחישוב סכום המס על ההכנסה הנותרת של התושב האמור, להביא בחשבון את ההכנסה או את ההון הפטורים.

3. למטרות סעיפים קטנים ו ו-2 של סעיף זה, רווחים, הכנסה ורכוש שהופקו על ידי תושב של מדינה מתקשרת שניתן לחייב במס עליהם על ידי המדינה המתקשרת השניה בהתאם לאמנה זו, יראו אותם כנובעים ממקורות במדינה האחרת.

סעיף 24: אי-הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסוי או לכל דרישה הקשורה במיסוי, השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו, שאזרחי אותה מדינה אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, בעיקר בזיקה לתושבות. על אף הוראות ס"ק זה, הוראה זו תחול גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

2. המיסוי על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראה זו לא תתפרש כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבים של המדינה המתקשרת האחרת הקצבות, הקלות והנחות אישיות כלשהן למטרות מס מטעמי מעמד אזרחי או אחריות משפחתית שהיא מעניקה לתושביה.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9(1), סעיף 11(6), או סעיף 12(6), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה. כמו כן, כל חוב של מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, לעניין קביעת ההון החייב במס של המיזם האמור, יהיה בר ניכוי לפי אותם תנאים כאילו נזקף לזכות תושב של המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזם של מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה המלאה או החלקית על הונו נתונה במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסוי או לכל דרישה הקשורה במיסוי השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. על אף הוראות ס"ק 2, הוראות סעיף זה יחולו על מיסים מכל סוג ותיאור.

סעיף 25: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה, או אם המקרה בא בגדר סעיף 24(1), של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי חיוב שלא בהתאם להוראות אמנה זו.

2. אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו. כל הסכם שיושג ייושם על אף מגבלות זמן כלשהן שבדין הפנימי של המדינות המתקשרות.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירוש האמנה או יישומה. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראות באמנה זו.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו ישירות, לרבות באמצעות ועדה משותפת המורכבת מעצמם או מנציגיהם, על מנת להגיע להסכם כמובנו בסעיפים הקטנים הקודמים. כאשר נראה כי מומלץ, על מנת להגיע להסכם, לארגן חילופי דעות בעל פה, חילופי דעות כאמור יכולים להתקיים באמצעות ועדה המורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

סעיף 26: הגבלת הטבות

רשות מוסמכת של מדינה מתקשרת, אחרי התייעצות עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, רשאית לשלול את ההטבות לפי אמנה זו מכל אדם, או ביחס לכל עסקה, אם לדעתה הענקת הטבות אלו מהווה ניצול לרעה של אמנה זו לאור מטרותיה.

סעיף 27: חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של הדינים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה, בעיקר כדי למנוע הונאה ולהקל על ניהול הוראות חקירה נגד השתמטות בלתי חוקית. כל ידיעה שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותה כסודית באופן דומה לידיעה שהושגה לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותה רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנידונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני אדם או רשויות כאמור ישתמשו בידיעות האמורות רק למטרות אלה. הם רשאים לגלות את הידיעות בהליכים פומביים בבית משפט או בהחלטות משפטיות.

2. בשום מקרה אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על מדינה מתקשרת:

(א) לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לדינים ולנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב) לספק מידע אשר אין לקבלו לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג) לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי להיות בסתירה לסדר הציבורי (תקנת הציבור).

סעיף 28: חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות

שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של חברי משלחות דיפלומטיות או נציגויות קונסולריות לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29: כניסה לתוקף

כל אחת מהמדינות המתקשרות תודיע לאחרת שהנהלים הפנימיים לכניסתו לתוקף של הסכם זה מולאו. האמנה תיכנס לתוקף בתאריך קבלת האחרונה מההודעות האלה ולהוראותיה יהיה תוקף:

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה;

(ב) בזיקה למיסים אחרים, על מיסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה.

סעיף 30: סיום

1. אמנה זו תישאר בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל. אולם אחרי פרק זמן של חמש שנות לוח מתאריך כניסתה של האמנה לתוקף, כל מדינה מתקשרת רשאית להביא את האמנה לידי סיום על ידי מסירת הודעה על סיום בצינורות הדיפלומטיים, לפחות שישה חודשים לפני תום כל שנת לוח.

2. במקרה זה, תחדל האמנה להיות בעלת תוקף:

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה;

(ב) בזיקה למיסים אחרים, על מיסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה.

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כיאות, חתמו על אמנה זו.

נעשה בירושלים ב-15 בספטמבר 1998 שהוא יום כ"ד באלול התשנ"ח בשני עותקי מקור, בשפות עברית, אוזבקית ואנגלית, ולשני הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

_________________             ____________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל             בשם ממשלת הרפובליקה של אוזבקיסטאן

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner