עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין סין

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין סין

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין סין

מיסוי בינלאומי- הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה העממית של סין בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה העממית של סין, ברצותן לכרות ביניהן הסכם למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון, הסכימו לאמור:

סעיף 1: תחום אישי

הסכם זה יחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

סעיף 2: המיסים הנידונים

1. הסכם זה יחול לגבי מיסים על הכנסה ועל הון המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או מטעם יחידות משנה מדיניות שלה או מטעם רשויות מקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. כמיסים על הכנסה ועל הון ייחשבו כל המיסים המוטלים על כל ההכנסה, על כל ההון, או על רכיבי הכנסה או הון, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מיסים על סך כל השכר והמשכורות המשתלמים ע"י מיזמים, וכן מיסים על עליית ערך של נכסים.

3. המיסים הקיימים שעליהם יחול הסכם זה הם:

א. בסין:

(1) מס הכנסה על יחידים;

(2) מס הכנסה על מיזמים בהשקעת חוץ ומיזמים תושבי חוץ;

(3) מס הכנסה מקומי;

(להלן - "מס סיני").

ב. בישראל:

(1) מס הכנסה (לרבות מס חברות ומס רווחי הון);

(2) המס המוטל על רווחים ממכירת מקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין;

(3) המס המוטל על מקרקעין לפי חוק מס רכוש;

(להלן - "מס ישראלי").

4. כן יחול הסכם זה על מיסים זהים או דומים במהותם שיוטלו לאחר תאריך חתימתה של האמנה, נוסף על המיסים הקיימים הנזכרים בסעיף קטן 3 או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שחל בדיני המיסים שלהן תוך פרק זמן סביר לאחר השינויים האמורים.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. למטרות הסכם זה, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:

(א) המונח "סין"פירושו הרפובליקה העממית של סין; במובנו הגיאוגרפי, פירושו כל שטח ארצה של הרפובליקה העממית של סין, לרבות הים הטריטוריאלי שלה, שלגביו חלים חוקי סין המתייחסים למיסוי, וכל שטח שמעבר לים הטריטוריאלי, שבו יש לרפובליקה העממית של סין זכויות ריבוניות לחיפוש ולניצול משאבים בקרקעית הים ובתת הקרקע ומשאבים במים שמעליהם בהתאם לדין הבינלאומי;

(ב) המונח "ישראל"פירושו מדינת ישראל; ובמובנו הגיאוגרפי, המונח "ישראל"כולל את הים הטריטוריאלי שלה, המדף היבשתי ושטחים ימיים אחרים שלגביהם היא מפעילה את זכויותיה בהתאם לדין הבינלאומי;

(ג) המונחים "מדינה מתקשרת"ו"מדינה מתקשרת אחרת"פירושם סין או ישראל, לפי ההקשר;

(ד) המונח "אדם"כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;

(ה) המונח "חברה "פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס;

(ו) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת"ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת"פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשת האחרת;

(ז) המונח "אזרח"פירושו:

(1) כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

(2) כל ישות משפטית, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים התקפים במדינה מתקשרת;

(ח) המונח "תעבורה בינלאומית"פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, למעט כאשר הספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבמדינה המתקשרת השניה;

(ט) המונח "רשות מוסמכת"פירושו במקרה של סין מינהל המס של המדינה או נציגו המוסמך, ובמקרה של ישראל, שר האוצר או נציגו המוסמך.

2. ביחס ליישום הסכם זה ע"י מדינה מתקשרת, אם לא משתמע אחרת מן ההקשר, תהא לכל מונח שלא הוגדר בו המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, בנוגע למיסים שהסכם זה חל עליהם.

סעיף 4: תושב

1. למטרות הסכם זה, המונח "תושב מדינה מתקשרת"פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס בשל מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום המשרד הראשי שלו, מקום ההתאגדות שלו, מקום השליטה והניהול או כל מבחן אחר כיוצא באלה.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שבה עומד לרשותו בית קבע; אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה מתקשרת נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות המתקשרות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שהוא אזרחה;

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות או שאינו אזרח אף לא של אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שבה נמצא המשרד הראשי שלו. אם לא ניתן להכריע באיזו מדינה נמצא המשרד הראשי שלו, הרשויות המוסמכות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות הסכם זה, המונח "מוסד קבע"פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע"כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה; וכן

(ו) מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים.

3. המונח "מוסד קבע"כולל גם:

(א) אתר בנייה, פרוייקט בניה, התקנה או הרכבה, או פעילויות פיקוח הקשורות אליהם, אבל רק מקום שהאתר, הפרוייקט או הפעילויות האמורים נמשכים לתקופה של יותר מ-12 חודשים;

(ב) מתן שירותים, לרבות שירותי ייעוץ, ע"י מיזם באמצעות שכירים או כוח אדם אחר שהמיזם מעסיק למטרה זו, אבל רק מקום שפעילויות מסוג זה נמשכות (לגבי אותו פרוייקט או פרוייקט אחר) בתוך המדינה לתקופה או לתקופות מצטברות של יותר מ-12 חודשים בתוך כל תקופה של 24 חודשים.

4. על אף הוראות ס"ק 1 עד 3, המונח "מוסד קבע"יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות, עבור המיזם;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, של כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

5. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו - פועל במדינה מתקשרת בשם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, ויש לו סמכות לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם מקבל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המאוזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע, לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

6. מיזם של מדינה מתקשרת לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה מתקשרת אחרת באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם. אולם כאשר פעילויותיו של סוכן כאמור מוקדשות במלואן או כמעט במלואן לטובת אותו מיזם, הוא לא ייחשב כסוכן בעל מעמד בלתי תלוי כמשמעותו בס"ק זה.

7. העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת או נשלטת ע"י חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה כשלעצמה כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. למונח "מקרקעין"תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של כל ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות מנהל כלליות שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל הרווחים של המיזם לחלקיו השונים, האמור בס"ק 2 לא ימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים במס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם שיטת הייחוס שתאומץ תהיה כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות הכלולים בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד קבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שהרווחים כוללים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, כי אז הוראות אותם סעיפים לא יושפעו מהוראות סעיף זה.

סעיף 8: הובלה ימית ואוירית

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת.

2. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

סעיף 9: מיזמים משולבים

1. מקום -

(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת,

ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

2. מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה - ומטילה מס בהתאם - רווחים שעליהם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת חויב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה המתקשרת הראשונה אילו התנאים שנקבעו בין שני המיזמים היו זהים לתנאים הנקבעים בין שני מיזמים בלתי תלויים, כי אז המדינה המתקשרת האחרת תערוך התאמה נאותה לגבי המס שהוטל בה על אותם רווחים. בקביעתה של התאמה כאמור תינתן תשומת לב להוראות האחרות של הסכם זה ובמידת הצורך יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו עם זו.

סעיף 10:דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה מתקשרת, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, המס שיוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים. הוראות ס"ק זה לא ישפיעו על חיוב החברה במס ביחס לרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנדים"בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות או מזכויות אחרות - אשר אינן תביעות חוב - המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופות לאותו דין לענין מיסים כהכנסה ממניות , לפי חוקי המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

5. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה מתקשרת אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה מתקשרת אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים של חברות, גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה מתקשרת אחרת כאמור.

סעיף 11:ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל על כך לא יעלה על:

(א) 7 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית אם היא מתקבלת בידי בנק או מוסד פיננסי כלשהו;

(ב) 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית בכל מקרה אחר.

3. המונח "ריבית"בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. קנסות בשל איחור בתשלום לא ייראו כריבית למטרת סעיף זה.

4. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה מתקשרת אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע כאמור. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

5. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא ממשלת אותה מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית שלה או רשות מקומית שלה או תושב של אותה מדינה מתקשרת. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהן נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, כי אז יראו את הריבית האמורה כנובעת במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, ביחס לתביעת החוב שעליהם היא משתלמת, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיו האחרות של הסכם זה.

סעיף 12:תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.

3. המונח "תמלוגים"בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד שימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית לרבות סרטי קולנוע, וסרטים או קלטות לשידור ברדיו או בטלוויזיה, כל פטנט, ידע טכני, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש או הזכות לשימוש, בצידו תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד מידע הנוגע לנסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלגוים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים באופן ממשי לאותו מוסד קבע או אותו בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

5. יראו תמלוגים כאילו מקורם במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא ממשלת אותה מדינה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה מתקשרת. אף על פי כן, מקום שיש לאדם המשלם התמלוגים, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד הקבע או הבסיס הקבוע האמורים נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה המתקשרת שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם ובין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות בהוראותיו האחרות של הסכם זה.

סעיף 13:רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין, כהגדרתם לפי סעיף 6, הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם כל המיזם) או מהעברת אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

3. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת מהעברת ספינות או כלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, או מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם ספינות או כלי טיס, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת.

4. רווחים מהעברת מניות בחברה , שרכושה מורכב במישרין או בעקיפין בעיקר ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת.

5. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המוזכרים בסעיפים קטנים 4-1 ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

סעיף 14:שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק תושב של מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה מתקשרת, חוץ מאשר בנסיבות הבאות, שבהן ניתן לחייב הכנסה כזו במס גם במדינה המתקשרת האחרת;

(א) אם עומד לרשותו באופן סדיר בסיס קבוע במדינה המתקשרת האחרת, לצורך ביצוע פעילויותיו;במקרה זה, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת רק אותו חלק מהכנסתו שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע; או

(ב) אם שהייתו במדינה המתקשרת האחרת היא לתקופה או לתקופות המסתכמות יחד ביותר מ-183 ימים בשנת הלוח שבה מדובר, במקרה זה, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת רק אותו חלק מהכנסתו הנובע מפעילויותיו שבוצעו באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. המונח "שירותים מקצועיים"כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך וההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, רופאי שיניים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים ורואי חשבון.

סעיף 15:שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, 19, 20 ו-21 משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה, כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שהופק באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק ע"י תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה אם:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בשנת הלוח שבה מדובר; וכן

(ב) הגמול משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה המתקשרת האחרת, או מטעמו; וכן

(ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה המתקשרת האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המופק תמורת עבודה שבוצעה בספינה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית ע"י מיזם שהוא תושב של מדינה מתקשרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה מתקשרת.

סעיף 16:שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב במדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

סעיף 17:אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פיעלויותיו של הבדרן או הספורטאי.

3. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, הכנסה הנצמחת לבדרנים או לספורטאים שהם תושבי מדינה מתקשרת מפעילויות המבוצעות במדינה המתקשרת האחרת לפי תוכנית לחילופי תרבות שהוסכם עליה ע"י ממשלות שתי המדינות המתקשרות, תהיה פטורה ממס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

סעיף 18:קיצבאות

1. בכפוף להוראות סעיף 19(2) קיצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה בעבר, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, קיצבאות וגמול דומה אחר ששולמו ע"י ממשלת מדינה מתקשרת, יחידה משנה מדינית או רשות מקומית שלה בהתאם לתוכנית רווחה ציבורית של מערכת הביטוח הסוציאלי של אותה מדינה מתקשרת, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת.

סעיף 19:שירות ממשלתי

1. (א) גמול, למעט קיצבה, ששולם בידי ממשלה של מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לממשלת אותה מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, במלאן תפקידים בעלי אופי ממשלתי, יהיה חייב במס רק באותה מדינה מתקשרת.

(ב) ואולם, ניתן לחייב במס גמול כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה מתקשרת אחרת והיחיד הוא תושב אותה מדינה מתקשרת אחרת, והוא:

(1) אזרח של אותה מדינה מתקשרת אחרת; או

(2) לא היה לתושב של אותה מדינה מתקשרת אחרת אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לממשלת אותה מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה תהיה חייבת במס רק באותה מדינה מתקשרת.

(ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קיצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה מתקשרת אחרת.

3. הוראות סעיפים 15, 16 ו-18 יחולו על גמול וקיצבה בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20:מורים וחוקרים

1. יחיד שהינו, או שמיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת היה, תושב המדינה המתקשרת האחרת, והמטרה העיקרית של שהייתו במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה היא הוראה, מתן הרצאות או עריכת מחקר באוניברסיטה, מכללה, בית ספר, או מוסד חינוכי או מוסד למחקר מדיני המואמן ע"י ממשלת המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, יהיה הפטור ממס במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, לתקופה של שנתיים מהתאריך בו הגיע לראשונה למדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, לגבי הגמול עבור ההוראה, מתן ההרצאות או עריכת המחקר.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה ממחקר, אם המחקר האמור נערך בעיקר לתועלת הפרטית של אדם מסוים או אנשים מסוימים.

סעיף 21:סטונדטים וחניכים

סטודנט, שוליה בעסקים או חניך שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה רק למטרות חינוכו או הכשרתו, יהיה פטור ממס במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה על התשלומים או פריטי ההכנסה הבאים שקיבל או שנצמחו לו לצרכי קיומו, חינוכו או הכשרתו:

(א) תשלומים שנצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה מתקשרת למטרות קיומו, חינוכו, לימודים, מחקר או הכשרה;

(ב) מענקים, מלגות או פרסים מטעם ממשלה, או מוסד מדעי, חינוכי, תרבותי, או אירגון פטור ממס אחר; וכן

(ג) כל גמול שלא עולה על $5,000 US או שווה בשקלים ישראליים חדשים או שווה ערך בRMB-סיני בכל אחת מתוך שלוש השנים הראשונות החל בתאריך כניסתו הראשונה לאותה מדינה מתקשרת, בקשר לשרותים אישיים באותה מדינה מתקשרת, ובתנאי ששרותים אלה בוצעו בקשר ללימוד, למחקר או להכשרה שלו.

סעיף 22:הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, הנצמחים במקום כלשהו, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של הסכם זה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין כהגדרתה בסעיף 6(2), אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה מתקשרת אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים באופן ממשי לאותו בסיס קבוע או מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

סעיף 23:הון

1. הון שמייצגים מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6, שהינם בבעלותו של תושב מדינה מתקשרת והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. הון שמייצגים מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מטלטלין השייכים לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לצורך ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייבו במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

3. הון שמייצגים ספינות וכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, ומטלטלין השייכים להפעלת הספינות וכלי הטיס האמורים, יהיה חייב במס רק באותה מדינה מתקשרת.

4. כל המרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים מס רק באותה מדינה מתקשרת.

סעיף 24:שיטות למניעת מסי כפל

1. בסין, יימנעו מסי כפל כדלקמן:

(א) מקום שתושב סין מפיק הכנסה בישראל, ניתן יהיה לזכות כנגד המס הסיני המוטל על אותו תושב את סכום המס שיש לשלם בישראל בהתאם להוראות הסכם זה, על אותה הכנסה, ואולם סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס הסיני על אותה הכנסה המחושב בהתאם לחוקי ולתקנות המיסוי של סין.

(ב) מקום שההכנסה המופקת בישראל היא דיבידנד שמשלמת חברה שהיא תושבת ישראל לחברה שהיא תושבת סין, ואשר בבעלותה לא פחות מ-10 אחוזים ממניות החברה המשלמת את הדיבידנדים, הזיכוי יביא בחשבון את המס ששולם לישראל ע"י החברה המשלמת את הדיבידנד בקשר להכנסתה.

2. בישראל, יימנעו מסי כפל כדלקמן:

(א) בכפוף לחוקי ישראל הדנים בזיכוי מסי חוץ כנגד מסי ישראל (שאין בהם כדי לשנות את העקרון הכללי הקבוע להלן), מס סיני ששולם בהתאם להוראות הסכם זה, יותר בזיכוי כנגד המס הישראלי החל על אותה הכנסה. ואולם, סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס הישראלי שיש ליחסו לאותה הכנסה.

(ב) מקום בו ההכנסה המופקת בסין היא דיבידנד המשתלם ע"י חברה תושבת סין לחברה תושבת ישראל, שבבעלותה לא פחות מ-10 אחוזים מהזכויות לרווחים בחברה שמשלמת את הדיבידנד, הזיכוי הקבוע בתת ס"ק (א) יכלול גם את המס ששולם ע"י החברה ששילמה את הדיבידנד בקשר לרווחים מהם שולם הדיבידנד.

סעיף 25:אי-הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה מתקשרת אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות. על אף הוראות סעיף 1, הוראות ס"ק זה יחולו גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

2. המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראות ס"ק זה לא יתפרשו כמחייבות מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הטבות אישיות, הקלות או הנחות כלשהן למטרות מס, שהיא מעניקה לתושביה שלה מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9(1), סעיף 11(6) או סעיף 12(6), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה. באופן דומה, כל החובות של מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת יהיו, לצורך קביעת ההון החייב במס של המיזם האמור, ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו נזקפו לזכותו של תושב המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזם של מדינה מתקשרת, שהבעלות או השליטה על הונו נתונים באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, בידי תושב אחד או יותר של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיה כפוף במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסוי או לכל דרישה הקשורה במיסוי השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו, שמיזמים דומים אחרים של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. על אף הוראות סעיף 2, הוראות סעיף זה יחולו על מיסים מכל סוג ותיאור.

סעיף 26:נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות הסכם זה, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות מתקשרות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה אז, אם עניינו בא בגדר סעיף 25(1), בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי חיוב שלא בהתאם להוראות ההסכם.

2. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירוש ההסכם או יישומו.הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראות בהסכם זה.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו במישרין, על מנת להגיע להסכם כמובנו בסעיפים קטנים 2 ו-3. כאשר נראה שהדבר רצוי לצורך השגת הסכם, נציגים של הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יכולים להיפגש לצורך החלפת דעות בעל פה.

סעיף 27:חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיו של הסכם זה או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שהסכם זה דן בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד להסכם, במיוחד לצורך מניעת התחמקות ממיסים אלה. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1. כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת, יראו אותו כסודי, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנדונים בהסכם זה, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהכרעה בערעורים בקשר אליהם. בני האדם או הרשויות האמורות ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם רשאים לגלות את המידע בהליכים פומביים בבית משפט או בהחלטות משפטיות.

2. אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על אחת המדינות מתקשרות:

(א) לנקוט באמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב) לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג) לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי לעמוד בסתירה לסדר הציבורי (תקנת הציבור).

סעיף 28:נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים

שום דבר האמור בהסכם זה לא יפגע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29:כניסה לתוקף

הסכם זה ייכנס לתוקף ביום השלושים לאחר התאריך שבו הוחלפו האיגרות הדיפלומטיות המציינות את השלמת הנהלים החוקיים הפנימיים הדרושים בכל מדינה לכניסתו של ההסכם לתוקף. להסכם זה יהיה תוקף לגבי הכנסה שנצמחה ולגבי הון, החל בשנת המס שתחילתה בחודש ינואר הראשון שלאחר המועד שבו נכנס ההסכם לתוקף.

סעיף 30:סיום

הסכם זה ימשיך להיות בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל, אך כל אחת מהמדינות המתקשרות רשאית עד השלושים ביוני בכל שנה קלנדרית המתחילה אחרי תום תקופה של 5 שנים מתאריך כניסתו לתוקף, לתת הודעה בכתב על סיום למדינה המתקשרת האחרת בצינורות הדיפלוטיים. במקרה זה, ההסכם יחדל להיות בתוקף ביחס להכנסה שנצמחה וביחס להון החל בשנת המס שתחילתה בינואר בשנה הקלנדרית שלאחר המועד שבו נמסרה הודעת הסיום.

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כיאות איש ע"י ממשלתו, חתמו על הסכם זה.

נעשה בבייג'ין ביום ח' בניסן התשנ"ה שהינו ה-8 באפריל 1995 בשני עותקים, כל אחד בשפות עברית, סינית ואנגלית, ולכל שלושת הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

____________________                 _______________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                         בשם ממשלת הרפובליקה העממית של סין

נחתמה ביום 8.4.95, אושררה ע"י ממשלת ישראל ביום 20.11.95 ונכנסה לתוקף ב-1.1.96.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner